Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Διακρίσεις σε βάρος των τυφλών στο κέντρο της Πρωτεύουσας

Καταγγελία Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών: Με ευρωπαϊκά κονδύλια υλοποιούνται διακρίσεις σε βάρος των τυφλών και αποκλεισμός τους από το κέντρο της πρωτεύουσας της Κύπρου

Γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι χρηματοδότες έργων στη χώρα μας ότι μέσω των Ευρωπαϊκών ταμείων υλοποιούνται πολιτικές αποκλεισμού των τυφλών από όλες τις εκφάνσεις της ζωής και δραστηριότητες στην πρωτεύουσα με στέρηση σωρείας ανθρώπινων δικαιωμάτων τους; Αυτό το ερώτημα θέτει σε σχετική της ανακοίνωση η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών.

Στην εν λόγω ανακοίνωση προστίθεται πως "με ισχυρισμούς που δεν ευσταθούν ούτε και συνάδουν με τη Διεθνή Σύμβαση των δικαιωμάτων τους και τα εθνικά και διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας επιχειρείται να πεισθεί η κοινωνία και οι τυφλοί ειδικότερα να θέσουν ανυποψίαστα σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τη ζωή τους για διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων τους ή για να απολαύσουν ένα περίπατο στην Πλατεία Ελευθερίας και το κέντρο της Λευκωσίας γενικότερα".

Όπως αναφέρει η Οργάνωση, "το έργο για το οποίο κανένας πολίτης που σέβεται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των συνανθρώπων του με αναπηρίες δεν μπορεί να είναι περήφανος, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ερήμην των τυφλών και των ατόμων με μερική όραση της χώρας μας και χωρίς διαβούλευση με την Οργάνωση τους και την ΚΥΣΟΑ, τη Συνομοσπονδία που εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρίες σε εθνικό επίπεδο, με ολέθρια γι’ αυτούς αποτελέσματα.

  1. Δεν τηρούνται οι προδιαγραφές των εθνικών και διεθνών προτύπων για τις διαστάσεις και τις αποστάσεις του εξοπλισμού στο πεζοδρόμιο
  2. Δεν υπάρχει ούτε διασφαλίζεται με οποιοδήποτε τρόπο σύνδεση των δρόμων και των δημόσιων χώρων στην περιοχή μεταξύ τους (αλυσίδα προσβασιμότητας)
  3. Δεν υπάρχει κατάλληλη σηματοδότηση για τυφλούς και άτομα με μερική όραση
  4. Δεν τηρείται η αρχή της φωτεινότητας και της αντίθεσης χρωμάτων για την προστασία ατόμων με μερική όραση
  5. Δεν υπάρχουν οδηγοί όδευσης τυφλών ή όπου αυτοί τοποθετούνται είναι σε ακατάλληλο σημείο του πεζοδρομίου
  6. Τοποθετήθηκε λανθασμένα οδηγός όδευσης τυφλών που προβλέπεται για βάδισμα στα πεζοδρόμια στη θέση οδηγού προειδοποίησης για κίνδυνο
  7. Εφαρμόστηκε μια ακατάστατη διαρρύθμιση του πεζοδρομίου στο κέντρο της Λευκωσίας και της Πλατείας Ελευθερίας με εμπόδια και φραγμούς στη διακίνηση των πολιτών
  8. Εφαρμόζεται πολιτική συντήρησης στερεοτύπων και προκαταλήψεων για τους τυφλούς και τους πολίτες με μερική όραση.

Ακόμα και σήμερα, οι αρμόδιοι στο Δήμο Λευκωσίας και ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας αρνούνται προκλητικά να συνεργαστούν με τη με βάση τις πρόνοιες του Καν. 71 (Παράρτημα IV) του Κανονισμού ΕΟΚ 918/83 της ΕΕ αναγνωρισμένη αντιπροσωπευτική οργάνωση των ίδιων των τυφλών της χώρας μας, παραμένοντας προσκολλημένοι σε μια σκοτεινή και αναχρονιστική περίοδο του παρελθόντος με κύρια χαρακτηριστικά την κηδεμόνευση, τον πατερναλισμό, τον οίκτο και τη φιλανθρωπία".

"Με τη συμπλήρωση μιας δεύτερης δεκαετίας στον 21ο αιώνα, ο Δήμος Λευκωσίας παραβιάζει με κατάφορο τρόπο την παγκόσμια αποδεχτή αρχή «Τίποτε για μας (τους τυφλούς) – χωρίς εμάς», θεωρώντας μας ως Δημότες δεύτερης κατηγορίας|, καταλήγει η ανακοίνωση.

Παρακολουθήστε σχετικό ρεπορτάζ από την εκπομπή "Πρωτοσέλιδο" στο ακόλουθο βίντεο.

Υποστηρίξτε τη