Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Αρχίζει η «μάχη» του προϋπολογισμού του 2022

Ο Υπουργός Οικονομικών παρουσιάζει αύριο τον Προϋπολογισμό του 2022 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Ανοίγει αύριο ο κύκλος συζήτησης για τον Προϋπολογισμό του 2022 με την παρουσίασή του από τον Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Οι συζητήσεις για τον Προϋπολογισμό θα διαρκέσουν περίπου 6 βδομάδες μέχρι την ψήφισή του σε νόμο, αν φυσικά δεν έχουμε επανάληψη του περσινού σκηνικού, που χρειάστηκε παράταση πέραν του ενός μηνός, διαβουλεύσεις μεταξύ των κομμάτων και δύο ψηφοφορίες μέχρι να ανάψει τελικά «πράσινο φως» η πλειοψηφία των βουλευτών.

Ήδη, από το κυβερνητικό στρατόπεδο, ο Προϋπολογισμός του 2022 χαρακτηρίζεται ως «προϋπολογισμός δημοσιονομικής διόρθωσης». Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, κατά τη διαδικασία παράδοσης του Προϋπολογισμού του 2022 στην Πρόεδρο της Βουλής την Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2022, υπογράμμισε ότι «χρειάζεται αυτή η δημοσιονομική διόρθωση, ούτως ώστε να προστατεύσουμε τα δημόσια οικονομικά, τα οποία είναι αυτά που μας έδωσαν την ώρα της μεγάλης κρίσης την ευκαιρία και την ευχέρεια να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την οικονομία και τους εργαζομένους, για να μην επέλθει η κατάρρευση την ώρα της πανδημίας».

Η «δημοσιονομική διόρθωση» και ο στόχος της «νοικοκυρεμένης οικονομικής πολιτικής που αντανακλά στη μείωση του ελλείμματος και την αναπτυξιακή προοπτική», όπως διαμηνύουν από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης, συνδέεται άμεσα με την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ως εκ τούτου, το θέμα της εξασφάλισης και απορρόφησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, που για την Κύπρο αφορούν Σχέδιο συνολικού ύψους 1,2 δις ευρώ, θα έχει κεντρικό ρόλο στη συζήτηση που θα διεξαχθεί για τον προϋπολογισμό του 2022 και γενικότερα για την πορεία της οικονομίας στα επόμενα χρόνια.

Οι σημαντικότεροι δείκτες του Προϋπολογισμού του 2022

Σύμφωνα με τον σχέδιο του Προϋπολογισμού που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή την Πέμπτη, 7.10.21, και το οποίο θα παρουσιάσει αύριο Δευτέρα, 18.10.2021, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2022 αναμένεται να είναι 4%, ενώ το ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα φτάσει τα €23,66 δις.

Σημαντική μείωση προβλέπεται να υπάρξει στο δημοσιονομικό έλλειμμα, που θα μειωθεί στο -1,1% συγκριτικά με το -5% που είχαμε το 2021.

Όπως φαίνεται και στα στοιχεία στον πίνακα που δημοσιεύουμε, προκειμένου να έχουμε πλεονασματικό προϋπολογισμό θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2024, αφού σύμφωνα με τις προβλέψεις θα υπάρξει πλεόνασμα 0,8% μετά από τέσσερα συνεχόμενα έτη δημοσιονομικού ελλείμματος.

Στους κρίσιμους δείκτες είναι και το ποσοστό ανεργίας, που για το 2022 προβλέπεται να φτάσει το 6,5% σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που αναγράφονται στο σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022.

Το Δημόσιο Χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 100,9% του ΑΕΠ (€23.866,6 εκ.) το 2022 σε σχέση με 107,7% του ΑΕΠ (€24.148,1 εκ) που εκτιμάται για το 2021.

Το Δημόσιο Εξωτερικό Χρέος προβλέπεται να πέσει στο 93,8% του ΑΕΠ το 2022 σε σχέση με 96,7% του ΑΕΠ που εκτιμάται για το 2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ.jpg

Τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους το 2022

Για το 2022, τα έσοδα του κράτους αναμένεται να φτάσουν τα €6.73 εκ. ευρώ, 4% αυξημένα σε σύγκριση με τα αναθεωρημένα έσοδα του 2020 (€6.47 δισ.).

Οι σημαντικότερες πηγές εσόδων είναι οι άμεσοι (€2,13 δισ.) και έμμεσοι φόροι (€3.06 δισ.) που συνολικά για το 2022 προϋπολογίζονται στα €5.19 δισ. και αποτελούν περίπου το 82% των συνολικών εσόδων. Το υπόλοιπο 18% των εσόδων προϋπολογίζεται στα €1.13 δις και αφορά τα μη φορολογικά έσοδα, όπως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, ενοίκια, δικαιώματα και μεταβιβάσεις/ χορηγίες.

Τα μη φορολογικά έσοδα προβλέπονται να αυξηθούν στο €1.13 δις το 2022 σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €821 εκ. το 2021, αναμένεται αύξηση περίπου 38%.

Οι δαπάνες υπολογίζεται ότι θα φτάσουν τα €8.40 δις, σε σύγκριση με €8.47 δις το 2021.

Συγκεκριμένα, οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών αφορούν τα έξοδα προσωπικού που θα είναι αυξημένα κατά 3% συγκριτικά με το 2021 και θα φτάσουν σε πραγματικούς αριθμούς τα €3,04 δις, αποτελώντας το 29% των συνολικών δαπανών.

Ακολούθως οι λειτουργικές δαπάνες, αυξημένες επίσης κατά 8% συγκριτικά με το 2021, θα ανέλθουν στα €972 εκατ.

Μεταξύ άλλων, το 2022 οι μεταβιβαστικές δαπάνες προβλέπεται να μειωθούν κατά περίπου 8% και να περιοριστούν στα €3.049 εκ. σε σύγκριση με €3.332 εκ. το 2021. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές αφορούν κοινωνικές παροχές, χορηγίες προς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΓεΣΥ και τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Oι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι) παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 13% για το 2022 και συγκεκριμένα υπολογίζονται στα €458,2 εκ. σε σύγκριση με €529,5 εκ. το 2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.JPG

Αυξημένο κατά 10% το κονδύλι για αναπτυξιακά έργα

Σημαντικό κονδύλι €1.13 δις θα διατεθεί και για μια σειρά από αναπτυξιακά έργα, υλοποίησης οδικών δικτύων και κτηριακών εγκαταστάσεων, αρκετά από τα οποία είναι ήδη υπό κατασκευήν. Το κονδύλι για τις αναπτυξιακές δαπάνες, που είναι αυξημένο κατά 10% συγκριτικά με το 2021, αφορά εξάλλου συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκπαιδεύσεις και χορηγίες σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάγια και άλλα έργα.

Συγκεκριμένα, αύξηση του σχετικού κονδυλίου σύμφωνα με το επεξηγηματικό υπόμνημα του Προϋπολογισμού του 2022 σχετίζεται με «την έναρξη της υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων, συμπεριλαμβανομένων οδικών, κτηριολογικών και άλλων έργων, καθώς και για την προώθηση έργων που έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Υποστηρίξτε τη