Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Το μέλλον του HR

Πώς οι πιο προηγμένοι σε θέματα HR οργανισμοί συνεχίζουν να δημιουργούν αξία για το ανθρώπινο δυναμικό εν μέσω πανδημίας

Είναι πλέον γνωστό ότι ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 σε συνδυασμό με τον αυξημένο ρυθμό ψηφιακού μετασχηματισμού των οργανισμών ανά το παγκόσμιο έχουν αλλάξει άρδην τα παραδοσιακά μοντέλα εργασίας. Πολλοί, ενδεχομένως οι περισσότεροι, οργανισμοί αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες κατά τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εργασίας. Όμως άλλοι οργανισμοί αξιοποίησαν το “disruption” και τις προκλήσεις, επαναπροσδιορίζοντας το λειτουργικό μοντέλο και τον τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο αποτέλεσε τον καταλύτη για την αποτελεσματική και επιτυχή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού: την αντιμετώπιση του HR ως στρατηγικού πυλώνα του οργανισμού. Οι εν λόγω οργανισμοί αξιοποιούν στο μέγιστο την ηγετική ομάδα του HR, η οποία χαράσσει τον δρόμο στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού εφαρμόζοντας προοδευτικές και σύγχρονες πρακτικές. Οι ομάδες αυτές, οι οποίες αποκαλούνται δικαίως HR Pathfinders, εστιάζουν στην αξιοποίηση δεξιοτήτων, εργαλείων και πρακτικών που αφορούν την ανάλυση δεδομένων, το ψηφιακό HR, την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.

Η έρευνα της KPMG για θέματα ανθρώπινου δυναμικού επικεντρώθηκε φέτος στους HR Pathfinders (“The future of HR: Lessons from the Pathfinders”), και είχε ως στόχο να διερευνήσει πώς οι ομάδες αυτές καθοδήγησαν τους οργανισμούς τους να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις πολλαπλές προκλήσεις της εποχής και να συνεχίσουν να προσφέρουν αξία σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε ομάδα και στον οργανισμό συνολικά.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι HR Pathfinders αναγνωρίζουν ότι το τρίπτυχο «ένταξη – ποικιλομορφία – ισότητα» προσφέρει τεράστια αξία στον οργανισμό και επηρεάζει θετικά την κουλτούρα του, αναδεικνύοντας τη σημαντικότητα του πυλώνα βιωσιμότητας που εστιάζει στην κοινωνική πτυχή, ή αλλιώς το “S” των πυλώνων ESG. Εστιάζοντας στα πιο πάνω, ο οργανισμός γίνεται αντιληπτός ως προσιτός, δεκτικός και καταφέρνει να προσελκύσει πιο ποικιλόμορφη και δυναμική ομάδα εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της γενιάς Ζ και των millennials, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα επίπεδα καινοτομίας. Αξιοσημείωτες πρακτικές των HR Pathfinders γύρω από το τρίπτυχο «ένταξη – ποικιλομορφία – ισότητα» είναι η ενδελεχής ανάλυση δεδομένων για τη διαμόρφωση της σωστής στρατηγικής που θα εστιάσει σε καινούριες, στοχευμένες δράσεις πέρα από τις συνήθεις πρακτικές των οργανισμών, αλλά και η έμπρακτη προσπάθεια για ειλικρινή αναγνώριση των προκαταλήψεων κάθε ατόμου, και εξεύρεση του τρόπου ουσιαστικής αλλαγής της συμπεριφοράς του.

Επιπρόσθετα, η έρευνα δείχνει ότι οι HR Pathfinders αμφισβητούν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις διαχείρισης ταλέντου και υιοθετούν την καινοτόμο φιλοσοφία “total workforce”, η οποία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση και ανάπτυξη όλου του ανθρώπινου δυναμικού, όχι μόνο των εργαζομένων με υψηλά επίπεδα απόδοσης. Με βάση τη φιλοσοφία αυτή, οι HR Pathfinders εφαρμόζουν στρατηγικές που εστιάζουν στην παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας στο ανθρώπινο δυναμικό, την ενίσχυση της ομαδικότητας και συλλογικής προσπάθειας, την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων διαχείρισης της απόδοσης και την ενίσχυση της ψηφιακής μάθησης. Ως αποτέλεσμα, οι στρατηγικές αυτές ενδυναμώνουν το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να αναπτύξει τις δεξιότητες που χρειάζεται ο οργανισμός με βάση τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες του, καλύπτοντας προληπτικά πιθανά κενά δεξιοτήτων.

Επιπλέον, οι HR Pathfinders τολμούν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους και να πειραματιστούν με νέους τρόπους εργασίας και αναδυόμενες τεχνολογίες, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό κατά τη διάρκεια των δύσκολων περιόδων όπως η πανδημία του COVID-19. Αξιοσημείωτη πρακτική αποτελεί η συνεχής ανατροφοδότηση απ’ όλο το ανθρώπινο δυναμικό, η οποία αξιοποιείται κατά τη λήψη αποφάσεων και ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ της ηγεσίας και των εργαζομένων.

Τέλος, η έρευνα της KPMG καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος που θεωρείται ο ορθός για την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού εν μέσω της πανδημίας ή άλλης κρίσης. Αντίθετα, έχει αποδειχθεί ότι οι οργανισμοί που τόλμησαν να πειραματιστούν με καινοτόμες ιδέες που ταιριάζουν στις δικές τους ανάγκες και ακολούθησαν πιο ευέλικτες προσεγγίσεις, κατάφεραν να διαχειριστούν με επιτυχία τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού και καταγράφουν υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης προς τον οργανισμό και ηθικού της ομάδας.

*Senior Manager, Management Consulting, KPMG Limited

Υποστηρίξτε τη