Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Απώλειες εκατομμυρίων ευρώ από «κακή συνήθεια» του Τμήματος Φορολογίας

Το κράτος εξακολουθεί να χάνει εκατομμύρια ευρώ λόγω μειωμένης φορολόγησης σε πωλήσεις πολυτελών σπιτιών κατά παράβαση, μάλιστα, Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Ούτε οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ούτε η Διαδικασία επί Παραβάσει που κίνησε από τις 15 Ιουλίου η Κομισιόν εις βάρος της Δημοκρατίας για το εν λόγω θέμα και πολύ περισσότερο ούτε το γεγονός ότι το κράτος χάνει εκατομμύρια ευρώ, φαίνονται ικανά να αλλάξουν την επιβολή μειωμένου ΦΠΑ στις πωλήσεις πολυτελών κατοικιών, αφού το Τμήμα Φορολογίας εξακολουθεί να εγκρίνει αβέρτα αιτήσεις για φορολόγηση με 5% αντί 19% ΦΠΑ, χωρίς να εξετάζει κοινωνικά κριτήρια. Η «κακή συνήθεια» του Τμήματος Φορολογίας γίνεται βάσει ερμηνευτικής εγκυκλίου της Δημοκρατίας, η οποία, όμως, έρχεται σε σύγκρουση με σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία που υπερισχύει του κρατικού δικαίου.

Το όλο ζήτημα που προκύπτει, όπως εξήγησαν στη «Σημερινή» Νομικοί που γνωρίζουν το θέμα, αφορά «αφενός τη νομική πτυχή που είναι η μη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη Δημοκρατία που μπορεί να φτάνουν μέχρι και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την επιβολή μεγάλων προστίμων. Αφετέρου, είναι η κοινωνικοπολιτική πτυχή, που σχετίζεται με τη μη φορολόγηση του πλούτου εις βάρος του κράτους και μάλιστα κατά παράβαση νομικών εργαλείων που υπάρχουν για βοήθεια πολιτών που το έχουν όντως ανάγκη».

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία (2006/112/ΕΚ - Άρθρο 98, παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 10), επιτρέπει την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για πωλήσεις σπιτιών μόνον όταν αυτό γίνεται στο πλαίσιο «κοινωνικής πολιτικής».

Η Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΠΑ 167, 12.06.2012), από την άλλη, βάσει της οποίας εξακολουθούν να εγκρίνονται αιτήσεις για μειωμένη κατά 14% φορολόγηση στα πρώτα 200 τ.μ. στην αγορά κατοικίας, δεν λαμβάνει υπόψη σημαντικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα τα εισοδήματα του αγοραστή, την οικονομική του κατάσταση, την έκταση και το συνολικό κόστος της κατοικίας και άλλες πτυχές, που κάθε άλλο παρά «κοινωνική πολιτική» μπορεί να συνιστούν.

Είναι ενδεικτικές υποθέσεις για τις οποίες πληροφορήθηκε η «Σημερινή», που αφορούν πρόσφατες αγοραπωλησίες πολυτελών σπιτιών αξίας εκατομμυρίων ευρώ, στις οποίες εγκρίθηκε αίτηση για επιβολή 5% ΦΠΑ αντί 19% για τα πρώτα 200 τ.μ.

Ούτε η Ελεγκτική, ούτε η Κομισιόν φαίνεται να μας «συγκινούν»…

Το όλο θέμα ήρθε στην επικαιρότητα αρχικά από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ημερομηνίας (24/9/2020). Η εν λόγω έκθεση αφορούσε τον έλεγχο που διεξήγαγε η Ελεγκτική Υπηρεσία για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα των «χρυσών διαβατηρίων».

Εκεί ο Γενικός Ελεγκτής διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, ότι οι πωλήσεις κατοικιών σε ξένους επενδυτές, στο πλαίσιο του ΚΕΠ, υπάγονταν σε χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 5% (για τα πρώτα 200τ.μ.) και όχι σε 19%, που είναι ο κανονικός συντελεστής στην Κύπρο, παραβλέποντας σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία (2006/112/ΕΚ - Άρθρο 98, παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 10).

Τις υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ακολούθησαν επισημάνσεις από την Κομισιόν και σαφείς δηλώσεις που τόνιζαν από το φθινόπωρο του 2020 ότι το όλο ζήτημα «εξετάζεται προσεκτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Επειδή ακριβώς η «κακή συνήθεια» για άνευ κοινωνικών κριτηρίων επιβολή χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ σε πωλήσεις σπιτιών εξακολουθούσε να εφαρμόζεται και μετά την κατάργηση του ΚΕΠ, η Κομισιόν κίνησε Διαδικασία επί Παραβάσει στις 15 Ιουλίου 2021 κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Πράγματι, η οδηγία για τον ΦΠΑ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τις κατοικίες στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο, το γεγονός ότι η κυπριακή νομοθεσία έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και δεν προβλέπει περιορισμούς δείχνει ότι το μέτρο υπερβαίνει τον στόχο μιας κοινωνικής πολιτικής», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Κομισιόν.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως προαναφέρεται, από τις 15 Ιουλίου που η Κομισιόν κίνησε τη Διαδικασία επί Παραβάσει, το Τμήμα Φορολογίας εξακολουθεί να εγκρίνει αιτήσεις για χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ σε πωλήσεις σπιτιών, άνευ κοινωνικών κριτηρίων, μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να χάνονται εκατομμύρια ευρώ εν είδει διαφυγόντων κερδών.

Πληροφορίες της «Σημερινής» αναφέρουν ότι και η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει στο «μικροσκόπιό της» το όλο ζήτημα αφού «υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το κράτος έχει σημαντικές απώλειες και μάλιστα κατά παράβαση Ευρωπαϊκής Οδηγίας».

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Δημοκρατία είχε την υποχρέωση να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή που έστειλε η Κομισιόν στις 15 Ιουλίου 2021, ως το πρώτο στάδιο της Διαδικασίας επί Παραβάσει.

(δημοσιεύθηκε στη «Σημερινή της Κυριακής», 03/10/2021)

Υποστηρίξτε τη