Δημοσκόπηση "Σ": Καθολική απαίτηση η θέσπιση κατώτατου μισθού

Εννέα στους δέκα εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι η θέσπιση κατώτατου μισθού θα βελτιώσει το δίκτυ προστασίας των εργαζομένων από αδικαιολόγητα χαμηλούς μισθούς και θα λειτουργήσει υπέρ της δημιουργίας συνθηκών αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσής τους

Με την αντίληψη πως στην κυπριακή αγορά εργασίας υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες να είναι διάχυτη ανάμεσα στην κοινωνία, η θέσπιση κατώτατου μισθού προσεγγίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας ως το μέτρο εκείνο που θα συμβάλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση επίτευξης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και βελτίωσης της προστασίας των εργαζομένων από αδικαιολόγητα χαμηλούς μισθούς.

Αυτό προκύπτει ως το βασικό συμπέρασμα έρευνας που διενήργησε για τη «Σημερινή» της Κυριακής ο Οργανισμός IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™, σύμφωνα με ευρήματα της οποίας σχεδόν το σύνολο των πολιτών (97%) διαπιστώνουν -είτε σε μεγάλο είτε σε αρκετό βαθμό- χάσμα στις αμοιβές των εργαζομένων. Οι ανισότητες και το χάσμα αυτό εντοπίζονται πιο έντονα στον ιδιωτικό τομέα (56%), ωστόσο, σχεδόν τέσσερεις στους δέκα (37%) θεωρούν πως πρόκειται για φαινόμενο το οποίο συναντά κανείς εξίσου, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Και όλα αυτά, την ώρα που η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας (82%) βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται αισθητά λόγω του κύματος αυξήσεων που πλήττει τη χώρα μας, τους μισθούς να παραμένουν οι ίδιοι ή και να μειώνονται (89%) και, εν τέλει, με χίλια ζόρια να μπορούν ν’ αντεπεξέρχονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις (85%).

Όσον αφορά το ζήτημα του κατώτατου μισθού, περίπου καθολική (93%) είναι η άποψη ότι οι συνθήκες σήμερα στην αγορά εργασίας είναι τέτοιες που επιτρέπουν τη θέσπισή του σε όλα τα επαγγέλματα. Με το 85%, όμως, να ξεκαθαρίζουν πως αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί σωστά και με μόλις ένα 8% να πιστεύουν ότι ισχύει ανεξαρτήτως του μηχανισμού εφαρμογής του. Είτε έτσι είτε αλλιώς, πάντως, εννέα στους δέκα (90%) εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι η θέσπιση κατώτατου μισθού θα βελτιώσει το δίκτυ προστασίας των εργαζομένων από αδικαιολόγητα χαμηλούς μισθούς και θα λειτουργήσει υπέρ της δημιουργίας συνθηκών αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσής τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως μολονότι περισσότεροι από έξι στους δέκα (62%) διαφωνούν με τις ανησυχίες που εκφράζονται από πλευράς εργοδοτικών οργανώσεων για πιθανές αρνητικές παρενέργειες στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και των επιχειρήσεων από την εφαρμογή του κατώτατου μισθού, σχεδόν έξι στους δέκα συμπολίτες μας (58%) τάσσονται υπέρ της θεσμοθέτησης δυνατότητας μεταβολής του ανάλογα με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. Μια θέση, δηλαδή, η οποία στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου προβάλλεται από τον εργοδοτικό κόσμο. Επισημαίνεται, εξάλλου, πως, παρά τη διακηρυγμένη πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει με την εισαγωγή του κατώτατου μισθού στη χώρα μας, περισσότεροι από τους μισούς πολίτες (54%), εκτιμούν ότι τελικά το όλο εγχείρημα δεν πρόκειται να τελεσφορήσει.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 12-15 Νοεμβρίου 2021. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως στην κυπριακή αγορά εργασίας υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες στις αμοιβές των εργαζομένων;

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 75%

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΒΑΘΜΟ 22%

ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 2%

ΚΑΘΟΛΟΥ 1%

Κατά την αντίληψή σας, οι μισθολογικές ανισότητες και το χάσμα στις αμοιβές σε ποιον τομέα απασχόλησης εμφανίζονται πιο έντονα;

Στον δημόσιο / ημιδημόσιο τομέα 7%

Στον ιδιωτικό τομέα 56%

Τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα 37%

Σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, σε ποιαν κατηγορία εργαζομένων θα κατατάσσατε τον εαυτό σας όσον αφορά τη μισθοδοσία σας;

Στους χαμηλά αμειβόμενους 57%

Στους ικανοποιητικά αμειβόμενους 36%

Στους υψηλά αμειβόμενους 6%

Στους πολύ υψηλά αμειβόμενους 1%

Κατά τη γνώμη σας, οι συνθήκες σήμερα στην αγορά εργασίας είναι τέτοιες που επιτρέπουν τη θέσπιση κατώτατου μισθού σε όλα τα επαγγέλματα;

Ναι, αρκεί να εφαρμοστεί σωστά 85%

Ναι, ανεξαρτήτως του μηχανισμού εφαρμογής του 8%

Όχι, γι’ αυτό και δεν πρέπει να εφαρμοστεί τώρα 4%

Όχι και δεν πρέπει να εφαρμοστεί ποτέ 3%

Πιστεύετε πως η νομοθετική θέσπιση κατώτατου μισθού θα συμβάλει ουσιαστικά προς την προστασία των εργαζομένων από αδικαιολόγητα χαμηλούς μισθούς;

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 63%

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 27%

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 8%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 2%

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ανησυχίες που εκφράζονται από πλευράς εργοδοτικών οργανώσεων για πιθανές αρνητικές παρενέργειες στην ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και των επιχειρήσεων λόγω της θέσπισης κατώτατου μισθού;

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 11%

ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩ 11%

ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΑΦΩΝΩ 23%

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 39%

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ, ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 16%

Κατά την άποψή σας ο κατώτατος μισθός πρέπει να είναι σταθερός ή να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής του ανάλογα με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες;

Να είναι σταθερός 42%

Να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής του 58%

Πιστεύετε ότι τελικά η Κυβέρνηση θα προχωρήσει με την εισαγωγή κατώτατου μισθού στη χώρα μας ή όχι;

ΝΑΙ 46%

ΟΧΙ 54%

Στην παρούσα φάση, και με το κύμα ακρίβειας που πλήττει την χώρα μας, τι από τα πιο κάτω ισχύει για εσάς όσον αφορά την αγοραστική σας δύναμη;

Έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό 45%

Έχει μειωθεί σε αρκετό βαθμό 37%

Έχει μειωθεί σε μικρό βαθμό 11%

Παραμένει η ίδια 7%

Και τι από τα πιο κάτω ισχύει για εσάς όσον αφορά τον μισθό σας, κατά το τελευταίο έτος;

Αυξήθηκε 11%

Μειώθηκε 23%

Παραμένει ο ίδιος 66%

Πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορείτε πλέον ν’ αντεπεξέρχεστε στις οικονομικές σας υποχρεώσεις;

ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ 1%

ΑΡΚΕΤΑ ΕΥΚΟΛΑ 14%

ΑΡΚΕΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ 54%

ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΑ 31%

(δημοσιεύθηκε στη «Σημερινή της Κυριακής», 21/11/2021)