Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Κοινωνική απαίτηση ο Κατώτατος Μισθός

Εννιά στους δέκα πολίτες θεωρούν ότι οι σημερινές συνθήκες επιτρέπουν την καθολική θέσπισή του - Άγνωστα παραμένουν ακόμα το ύψος και άλλες βασικές πτυχές της εφαρμογής του - Διίστανται οι απόψεις μεταξύ εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων

Ως κοινωνική αναγκαιότητα αντικρίζει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ), θεωρώντας, μάλιστα, εφικτή, υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, την άμεση και καθολική εφαρμογή του.

Σύμφωνα με μεγάλη δημοσκόπηση που δημοσιεύει σήμερα η «Σ», την οποία διενήργησε ο Οργανισμός IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™, η θέσπιση ΕΚΜ αντικρίζεται από το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας ως το μέτρο εκείνο που θα συμβάλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση επίτευξης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και βελτίωσης της προστασίας των εργαζομένων από αδικαιολόγητα χαμηλούς μισθούς, αλλά και θα αμβλύνει τις ήδη υφιστάμενες κοινωνικές και μισθολογικές ανισότητες.

Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διεργασίες για διαμόρφωση και εφαρμογή του Εθνικού Κατώτατου Μισθού (ΕΚΜ). Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο να θεσπιστεί, με νόμο του κράτους, εντός των πρώτων μηνών του 2022. Ωστόσο, άγνωστα παραμένουν, προσώρας, τόσο το ύψος, όσο και άλλες βασικές πτυχές του, όπως το αν θα είναι ενιαίος - οριζόντιος κατώτατος μισθός ή θα διαφοροποιείται από κλάδο σε κλάδο κ.ά. Επί τούτων ήδη καταγράφονται αποκλίνουσες προσεγγίσεις μεταξύ εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως δηλοί και σχετικό ντιμπέιτ της «Σ», που παρουσιάζεται σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα στη "Σημερινή" που κυκλοφορεί.

Υποστηρίξτε τη