Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Πλατφόρµα ψυχαγωγίας µε εκπροσώπηση σε πέραν των 10 χωρών

Από µια παραδοσιακή εταιρεία στοιχηµάτων µετεξελίχθηκε σε µια πλήρως ψηφιοποιηµένη και εστιασµένη σε προϊόντα τεχνολογική επιχείρηση.

Tο brand της Parimatch ιδρύθηκε το 1994. Το 2017 η Parimatch, µια διεθνής εταιρεία µε γραφεία σε επτά χώρες, αποφάσισε να µεταφέρει τα κεντρικά της γραφεία στην Κύπρο. Η Parimatch έχει εξελιχθεί σε πλατφόρµα ψυχαγωγίας που εκπροσωπείται σε περισσότερες από δέκα χώρες. Πρόσφατα η Parimatch Holding ανακοίνωσε την εξέλιξή της στην «Parimatch Tech», για να αναδείξει τη µετάβασή της από µια παραδοσιακή εταιρεία στοιχηµάτων σε µια πλήρως ψηφιοποιηµένη και εστιασµένη σε προϊόντα τεχνολογική επιχείρηση.

Υπηρεσίες

Η Parimatch Tech είναι µια διεθνής εταιρεία προϊόντων και θα συνεχίσει να προωθεί το    καθιερωµένο brand Parimatch παγκοσµίως, ενώ παράλληλα παρέχει λύσεις τεχνολογίας και µάρκετινγκ για τη βιοµηχανία τυχερών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας.

Σηµαντικότερα έργα

Η δύναµη του brand µας µάς επέτρεψε να επεκταθούµε τόσο σε όλη την αγορά των χωρών CIS όσο και εκτός αυτής, για να γίνουµε ένα διεθνές δίκτυο τυχερών παιχνιδιών που έχει διαχειριστεί πάνω από δύο δισεκατοµµύρια δολάρια στοιχηµάτων.

Έχουµε επωφεληθεί από τη διεθνή επέκταση µέσω της ανάπτυξης µιας ευρείας κατανόησης των διαφορετικών περιοχών και των κεφαλαιαγορών και της πρόσβασης σε µια µεγαλύτερη οµάδα ταλέντων διοίκησης. Η Parimatch Tech θα συνεχίσει να επενδύει τόσο στις καθιερωµένες όσο και στις αναδυόµενες αγορές, συνεργαζόµενη µε τοπικές επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες για τη δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και την ενίσχυση και επέκταση των υφιστάµενων υπηρεσιών της.

Πρώτον, επενδύουµε σε ανθρώπινο δυναµικό. Τώρα βλέπουµε την ανάγκη επέκτασης των γραφείων µας καθώς συνεχίζουµε να αυξάνουµε τον αριθµό των εργαζοµένων.

Σχεδιάζουµε να δηµιουργήσουµε έναν χώρο εργασίας βασισµένο σε ένα µοντέλο που λειτουργεί ήδη µε επιτυχία στις άλλες περιοχές µας. Το Cooperation Hub είναι ένα ιδανικό µέρος για εργασία, εξοπλισµένο µε πολλές αίθουσες, αίθουσες συσκέψεων, αίθουσες εστίασης και σαλόνια. Θέλουµε να φέρουµε τον πολιτισµό µας και να δηµιουργήσουµε τις πιο άνετες συνθήκες για κάθε εργαζόµενο και διαφορετικούς τύπους εργασίας. Στην Κύπρο, ξεκινήσαµε µια πλήρως ανανεωµένη πλατφόρµα sportsbook µε υπερσύγχρονες εφαρµογές, τόσο για iOS όσο και για Android. Ακούσαµε τι ζητούν οι Κύπριοι παίκτες µας και τους έχουµε δώσει µια πολύ φιλική προς τον χρήστη πλατφόρµα. Παρόλο που η αγορά είναι µικρή στην Κύπρο, είναι ώριµη µε υψηλές απαιτήσεις παικτών και µεγάλα στοιχηµατικά brands που λειτουργούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Εθνικής Αρχής Στοιχηµάτων.

Καθιερωθήκαµε ως ένας από τους κορυφαίους χειριστές και στοχεύουµε συνεχώς ακόµη υψηλότερα. Λειτουργούµε σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές για το Υπεύθυνο Τυχερό Παιχνίδι, τηρώντας τις απαιτήσεις της ρυθµιστικής Αρχής αλλά και επιστρέφοντας στην κυπριακή κοινωνία µέσω των διαφόρων ενεργειών της για την ΕΚΕ.

Ορόσηµα

Η µετάβαση από µια παραδοσιακή εταιρεία στοιχηµάτων σε µια πλήρως ψηφιοποιηµένη και εστιασµένη σε προϊόντα τεχνολογία. Η Parimatch Tech είναι µια διεθνής εταιρεία προϊόντων που αναπτύσσει λύσεις τεχνολογίας και µάρκετινγκ για τις παγκόσµιες βιοµηχανίες τυχερών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας.

Επιπλέον, η Parimatch Tech είναι ηγέτης στη βιοµηχανία αθλητικών στοιχηµάτων στην περιοχή CIS, ακολουθώντας τις αρχές του υπεύθυνου τυχερού παιγνιδιού και παρέχοντας µια εξατοµικευµένη εµπειρία στους παίκτες.

Η Parimatch Tech ασχολείται µε τη διεθνή προώθηση της Parimatch σε ανεπτυγµένες και αναδυόµενες αγορές µε τη βοήθεια τοπικών εταίρων.

Κάθε αγορά είναι µοναδική, εποµένως η Parimatch Tech προσαρµόζει την πλατφόρµα στις προτιµήσεις των τοπικών χρηστών, τα συστήµατα πληρωµών, τις οικονοµικές συνθήκες και τους κανονισµούς του κλάδου. Η Parimatch Tech έχει αναπτύξει µια εταιρική κουλτούρα που µεταφέρει το πνεύµα του brand, εµπνέει τους ανθρώπους να αντιµετωπίσουν νέες προκλήσεις και παρέχει άνετες συνθήκες εργασίας.

Η εταιρεία διεξάγει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όχι µόνο µέσω των προγραµµάτων του Parimatch Foundation, αλλά και µέσω της υποστήριξης των προσωπικών συνεισφορών των εργαζοµένων στην κοινωνία µέσω µη κερδοσκοπικών οργανώσεων, επαγγελµατικών δεξιοτήτων, ψυχικής και σωµατικής βοήθειας. Γενικά, οι εθελοντές της εταιρείας εστιάζουν τις προσπάθειές τους στους ακόλουθους τοµείς: sustainability, education, health care και landscaping

Όραµα, αξίες και αρχές

Πιστεύουµε στους ανθρώπους. Στη φιλοσοφία µας, οι άνθρωποι είναι ο κεντρικός πυρήνας µας, ο οποίος µας ωθεί να γίνουµε µια τεχνολογικά πρώτη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών.

Πιστεύουµε ότι η βασική δύναµη κάθε εταιρείας έγκειται στους ανθρώπους που τους ενώνουν οι ίδιες αξίες. Οι αξίες γίνονται ζωτικό συστατικό του πολιτισµού.

LOGOS.jpg

Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα

  1. Μια ευέλικτη, παθιασµένη και χωρίς σύνορα κουλτούρα είναι το κλειδί για την επιτυχία της Parimatch Tech.
  2. Με 2,6 εκατοµµύρια ενεργούς χρήστες, η πλατφόρµα Parimatch Tech είναι αυτήν τη στιγµή µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ευρώπη.

Η Parimatch Tech χρησιµοποιεί τεχνολογία που µπορεί να φιλοξενηθεί σε οποιαδήποτε υποδοµή cloud. Η εταιρεία χτίζει τώρα ένα σύστηµα που αποκεντρώνει την υποδοµή πληροφορικής της. Αυτό σηµαίνει ότι η Parimatch Tech µπορεί ταυτόχρονα να πραγµατοποιεί συναλλαγές σε όλες τις αγορές της ταυτόχρονα, µε τρόπο που απλοποιεί τη διαδικασία για τους εταίρους της. Για παράδειγµα, µπορεί τώρα να διασφαλίσει ότι οι χρήστες από την Αφρική δεν πηγαίνουν σε µακρινούς ευρωπαϊκούς διακοµιστές, αλλά λαµβάνουν τα δεδοµένα τους από κέντρα δεδοµένων στην Αφρική. Παρόλο που αυτό δεν είναι τεχνολογικά επαναστατικό, κανείς άλλος στη βιοµηχανία δεν το κάνει.

H Parimatch Tech χρησιµοποιεί επίσης πολύπλοκα συστήµατα καταπολέµησης της απάτης για τον εντοπισµό µοτίβων συµπεριφοράς των παικτών - όλα βασισµένα σε Big Data και µηχανική µάθηση.

  1. Το κυρίαρχο brand µας, µε επίκεντρο την ενέργεια και την τόλµη του ΜΜΑ, βρίσκεται πάντα στο µυαλό µας ανεξάρτητα από την αγορά. Αυτό είναι σηµαντικό για τη συνέχεια.

Επόµενα βήµατα

Να γίνουµε δηµόσια εταιρεία, να παγκοσµιοποιήσουµε το εµπορικό σήµα και να επεκταθούµε σε νέες αγορές, να συνεχίσουµε τις βελτιώσεις των τεχνολογικών προϊόντων µας και να ενισχύσουµε τη στρατηγική µάρκετινγκ του brand.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α

Chairman of the Board Sergey Portnov.jpg

Sergey Portnov

Chairman of the Board

Katerina Biloruska.jpg

Katerina Belorusskaya

Founder of the brand, member of the Supervisory Board, Chairwoman of the Parimatch Foundation

Maksym Liashko .jpg

Maksym Liashko

co-ceo Parimatch Tech

Roman Syrotian  .jpg

Roman Syrotian

co-ceo Parimatch Tech

Anna Motruk CFO.jpg

Anna Motruk

CFO Parimatch Tech

Marianna Hadjiandoniou.jpg

Marianna Hadjiandoniou

Group HR Director

Parimatch Tech

Stelios Eleftheriou CEO Parimatch Cyprus.jpg

Stelios Eleftheriou

CEO Parimatch Cyprus

Υποστηρίξτε τη