Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δημοσκόπηση "Σ": Άπιαστο όνειρο η απόκτηση στέγης

9 στους 10 βρίσκουν δύσκολη την αγορά και απαγορευτικά τα ενοίκια

Σε ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, που δείχνει να αγγίζει τα όρια του άπιαστου ονείρου, φαίνεται να έχει μετατραπεί η προοπτική απόκτησης κατοικίας/στέγης για τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας.

Αυτό προκύπτει από τα ευρήματα έρευνας που διενήργησε για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής ο Οργανισμός IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Σύμφωνα με την έρευνα, εννέα στους δέκα πολίτες (90%) θεωρούν το εγχείρημα της απόκτησης στέγης/κατοικίας ως πολύ ή αρκετά δύσκολο, ενώ την ίδια ώρα, επίσης εννέα στους δέκα (91%), κρίνουν το ύψος των ενοικίων στην Κύπρο είτε ως απαγορευτικό είτε ως υψηλό για μια μικρομεσαίων οικονομικών δυνατοτήτων οικογένεια. Στην αντίληψη της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας των συμπολιτών μας (84%), η Λεμεσός είναι η πόλη με τα πιο τσουχτερά ενοίκια, τόσο για κατοικίες όσο και για διαμερίσματα, ενώ ανάλογη άποψη έχουν το 16% για τη Λευκωσία.

Στο όλο ζοφερό σκηνικό, όπως αποτυπώνεται από τους πολίτες, έρχεται να προστεθεί η αυστηροποίηση των τραπεζών σε ό,τι αφορά την παραχώρηση στεγαστικών δανείων, με περισσότερους από οκτώ στους δέκα συμπολίτες μας (84%) να διαπιστώνουν ότι η εξασφάλιση ενός τέτοιου δανείου είναι πλέον πολύ πιο δύσκολη υπόθεση συγκριτικά με το παρελθόν. Μάλιστα, περισσότεροι από τους μισούς (54%), ακόμη και αν κατάφερναν τελικά να πάρουν στεγαστικό δάνειο, δεν είναι σίγουροι ότι τα οικονομικά τους δεδομένα θα τους επέτρεπαν να είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των δόσεών τους.

Πέραν των πιο πάνω, μέσα από την έρευνα αντανακλάται ο χαμηλός βαθμός ικανοποίησης που επικρατεί στην κοινωνία σε σχέση με τη στεγαστική πολιτική του κράτους, καθότι σχεδόν εννέα στους δέκα (87%) εμφανίζονται λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, πως έξι στους δέκα πολίτες (60%) δεν γνωρίζουν επαρκώς τα διάφορα στεγαστικά σχέδια που προσφέρει το κράτος. Από την άλλη, εμφανώς μεγαλύτερος είναι ο βαθμός γνώσης για τα στεγαστικά σχέδια που παρέχονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του τόπου, τα οποία, είτε σε μεγάλο είτε σε αρκετό βαθμό, γνωρίζει το 55%.

Άξιον αναφοράς είναι πως από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, ούτε τα στεγαστικά προγράμματα των τραπεζών ούτε τα στεγαστικά προγράμματα του κράτους κρίνονται ως επαρκώς βοηθητικά για όσα άτομα επιδιώκουν την απόκτηση στέγης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 23-25 Νοεμβρίου 2021. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Έχετε σχέδια για αγορά οικίας/διαμερίσματος στο μέλλον;

α) Ναι 32%

β) Όχι 68%

Ανεξάρτητα από τις δικές σας προθέσεις, πόσο δύσκολο πιστεύετε ότι είναι το εγχείρημα της απόκτησης στέγης/κατοικίας;

α) Πολύ δύσκολο 62%

β) Αρκετά δύσκολο 28%

γ) Λίγο δύσκολο 8%

δ) Καθόλου δύσκολο 2%

Πώς θα χαρακτηρίζατε το ύψος των ενοικίων σήμερα γενικά στην Κύπρο για σκοπούς στέγασης μιας μικρομεσαίων οικονομικών δυνατοτήτων οικογένειας;

α) Απαγορευτικό 56%

β) Υψηλό 35%

γ) Προσιτό 9%

Σε ποια επαρχία, εξ όσων γνωρίζετε ή πληροφορείστε, οι τιμές των ακινήτων (οικιών και διαμερισμάτων) είναι οι πιο υψηλές;

α) Λευκωσία 16%

β) Λεμεσό 84%

Πιστεύετε ότι η εξασφάλιση στεγαστικού δανείου από τις τράπεζες είναι πιο εύκολη ή πιο δύσκολη απ’ ό,τι στο παρελθόν;

α) Πιο εύκολη 7%

β) Πιο δύσκολη 84%

γ) Παρέμεινε η ίδια 9%

Σε περίπτωση που χρειαζόσασταν και καταφέρνατε να εξασφαλίσετε στεγαστικό δάνειο, πόσο σίγουρος/η είστε πως τα οικονομικά σας δεδομένα θα σας επέτρεπαν να είστε συνεπείς αναφορικά με την αποπληρωμή των δόσεών σας;

α) Πολύ 21%

β) Αρκετά 25%

γ) Λίγο 26%

δ) Καθόλου 28%

Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη στεγαστική πολιτική του κράτους;

α) Πολύ 2%

β) Αρκετά 11%

γ) Λίγο 35%

δ) Καθόλου 52%

Σε ποιο βαθμό γνωρίζετε για τα διάφορα στεγαστικά σχέδια που παρέχει το κράτος μέσω του Υπουργείου ή άλλων κρατικών και ημικρατικών οργανισμών;

α) Σε μεγάλο βαθμό 9%

β) Σε αρκετό βαθμό 31%

γ) Σε μικρό βαθμό 26%

δ) Καθόλου 34%

Σε ποιο βαθμό γνωρίζετε για τα διάφορα στεγαστικά σχέδια που παρέχονται από τις τράπεζες;

α) Σε μεγάλο βαθμό 16%

β) Σε αρκετό βαθμό 39%

γ) Σε μικρό βαθμό 26%

δ) Καθόλου 19%

Πόσο βοηθητικά θεωρείτε ότι είναι προς τα άτομα που επιδιώκουν την απόκτηση στέγης, τα στεγαστικά προγράμματα…

Α) Του κράτους

Πολύ 3%

Αρκετά 8%

Λίγο 53%

Καθόλου 36%

Β) Των τραπεζών

Πολύ 5%

Αρκετά 14%

Λίγο 44%

Καθόλου 37%

Υποστηρίξτε τη