Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Σημαντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ανασκόπηση Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 08-11 Φεβρουαρίου 2021

Αυτήν την εβδομάδα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτησε μία σειρά από πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τόσο την Κύπρο όσο και το σύνολο της ευρωπαϊκής οικογένειας. Οφείλουμε να αναφέρουμε το ευρύ και πολύπλευρο φάσμα των θεμάτων που συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν, που αντικατοπτρίζει την πλούσια δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ουσιαστική αναγνώριση και αντιμετώπιση των αναγκών των Ευρωπαίων πολιτών.

«Πράσινο φως» στον Μηχανισμό Ανάκαμψης

και Ανθεκτικότητας των 672,5 δις ευρώ

Εγκρίθηκε από το ΕΚ ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αποσκοπεί να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο Μηχανισμός είναι ο βασικότερος πυλώνας του πακέτου ανάκαμψης Next Generation EU, ύψους 750 δις ευρώ.

Το ποσό των 672,5 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση εθνικών μέτρων που στοχεύουν σε μιαν ανταγωνιστική οικονομία, στην έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, και αφορούν κυρίως τους τομείς της πράσινης ανάπτυξης και της ψηφιακής μετάβασης. Τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το 37% του προϋπολογισμού τους σε δράσεις για το κλίμα, και τουλάχιστον το 20% σε ψηφιακές δράσεις.

Από το Σχέδιο Ανάκαμψης Next Generation EU, η Κύπρος θα λάβει ως 1.2 δισεκατομμύριο ευρώ σε επιδοτήσεις.

Κρίση COVID-19: έγκριση για

ενίσχυση των οινοπαραγωγών

Το ΕΚ ενέκρινε το σχέδιο που θα παρατείνει για το 2021 τα έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς για τον αμπελοοινικό τομέα. Η απόφαση για την παράταση των μέτρων εγκρίθηκε από την ολομέλεια χωρίς ψηφοφορία, καθώς δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις. Τα μέτρα αυτά αρχικά στόχευαν στην ενίσχυση των οινοποιών της ΕΕ ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης, ενώ πλέον έχουν ως πρόσθετο στόχο να βοηθήσουν τον τομέα να αντιμετωπίσει τις πλέον πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ στο πλαίσιο της εμπορικής διαμάχης Airbus - Boeing.

Κυκλική οικονομία: αυστηρότεροι κανόνες

κατανάλωσης και ανακύκλωσης στην ΕΕ

Το ΕΚ ενέκρινε συστάσεις πολιτικής για την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς τον άνθρακα, βιώσιμης, χωρίς τοξικές ουσίες και πλήρως κυκλικής οικονομίας έως το 2050 το αργότερο. Το ΕΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση το 2021, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, ώστε να συμπεριλάβει προϊόντα που δεν σχετίζονται άμεσα με τον τομέα της ενέργειας. Πρέπει να καθοριστούν ειδικά πρότυπα για κάθε προϊόν, ώστε αυτά που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ να έχουν καλές επιδόσεις, να είναι ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα, να μπορούν εύκολα να επισκευαστούν, να μην είναι τοξικά, να αναβαθμίζονται και να ανακυκλώνονται, να περιέχουν ανακυκλωμένο περιεχόμενο και να είναι αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων και ενέργειας

Μεταφορές και COVID-19: Εγκρίνεται

η παράταση των μέτρων παρέκκλισης

Στηρίζοντας τον τομέα των μεταφορών εν μέσω πανδημίας, οι ευρωβουλευτές επέκτειναν τους κανόνες για τη χρήση των αεροπορικών χρονοθυρίδων και παρέτειναν την ισχύ ορισμένων αδειών. Το ΕΚ κατάφερε να επικαιροποιήσει πολύπλοκους αλλά εξαιρετικά στρατηγικά σημαντικούς κανόνες για τον τομέα των αερομεταφορών, ο οποίος ήταν ένας από τους πλέον πληγέντες από την πανδημία. Οι αεροπορικές εταιρείες θα χρειάζεται να χρησιμοποιούν μόνο το 50% των προγραμματισμένων χρονοθυρίδων απογείωσης και προσγείωσης για τη θερινή περίοδο του 2021 (αντί του 80% που απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες) προκειμένου να τις διατηρήσουν στην επόμενη περίοδο.

Ο κατώτατος μισθός, λύση για την

ανισότητα και την εργασιακή φτώχια

Κατώτατο μισθό, ίσους όρους για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες και ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για να αντιμετωπιστεί η ανισότητα και φτώχια στην εργασία ζητά το ΕΚ. Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την πρόταση της Επιτροπής για μια οδηγία της ΕΕ σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να κερδίζουν τα προς το ζην από την εργασία τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία. Δεδομένου ότι οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού από τους άνδρες, η αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και η διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες παιδικής φροντίδας αποτελούν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.

Εμβόλια COVID-19: Οι ευρωβουλευτές

ζητούν ευρωπαϊκή και παγκόσμια αλληλεγγύη

Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια με την πορτογαλική Προεδρία και την πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der Leyen, οι ευρωβουλευτές σχολίασαν την πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ για τη νόσο COVID-19. Πολλά μέλη τόνισαν ότι η ΕΕ έχει λάβει τις σωστές βασικές αποφάσεις, ιδίως όσον αφορά τη συλλογική ευρωπαϊκή προσέγγιση στον εμβολιασμό και την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών της, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια και εφαρμόζοντας τους κανόνες της ΕΕ περί νομικής ευθύνης των φαρμακοβιομηχανιών.

Τα μέλη του ΕΚ αναγνώρισαν ότι η ΕΕ υποτίμησε τις προκλήσεις της μαζικής παραγωγής εμβολίων και ότι πρέπει πλέον να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την επιτάχυνση της παραγωγής ως ζητήματος ύψιστης προτεραιότητας. Πολλοί ευρωβουλευτές προέτρεψαν την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την τήρηση των όρων των υφιστάμενων συμβάσεων και ταυτόχρονα να στηρίξει τα κράτη μέλη στις στρατηγικές τους για την ανάπτυξη εμβολίων.

Η προστασία της δημοκρατίας χρειάζεται

κανόνες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να θεσπιστούν κανόνες δημοκρατικού ελέγχου των τεχνολογικών κολοσσών για τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης. Οι ευρωβουλευτές επέκριναν την τεράστια δύναμη των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και τον ανησυχητικό αντίκτυπό τους στην πολιτική και την ελευθερία του λόγου.

Παραπέμποντας σε διάφορες αποφάσεις που λαμβάνονται από τις πλατφόρμες για τη λογοκρισία περιεχομένου ή λογαριασμών, η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών τόνισε την έλλειψη σαφών κανόνων που διέπουν αυτές τις αποφάσεις και την έλλειψη διαφάνειας των πρακτικών των κολοσσών της τεχνολογίας. Προέτρεψαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει την κατάσταση αυτή υπόψη στις νομοθετικές προτάσεις της για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την ψηφιακή αγορά, καθώς και στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τη δημοκρατία.

* Υπεύθυνη Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Υποστηρίξτε τη