Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

20 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Φεβρουαρίου. Στόχος της είναι να αντιμετωπισθούν με αποτελεσματικές δράσεις ακανθώδη προβλήματα όπως, η φτώχεια, η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, μέσα σε μια ανοιχτή και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική γαλήνη και την ισότητα των πολιτών ενός κράτους. Αιχμή του δόρατος για επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου είναι η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε συνάρτηση με την κοινωνική πρόοδο για όλους τους πολίτες σε μια δικαιοκρατούμενη πολιτεία που να εγγυάται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε όλες στις πτυχές της.

Η κοινωνική δικαιοσύνη επενεργεί ως βαρόμετρο για την εύρυθμη λειτουργία μιας χώρας. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης προάγονται όταν εφαρμόζεται η έμπρακτα η ισότητα των φύλων, ώστε όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν τα αγαθά της ισότητας ισονομίας, αξιοκρατίας, ισοπολιτείας και εν γένει της αδελφοσύνης.
Νοείται πως όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, θα έχουν το δικαίωμα στην τροφή, στο νερό, στη στέγαση, στη δουλειά, στην υγεία, στην παιδεία. Η επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία, την οποία οφείλουμε να επιδιώκουμε ως πολιτεία και οργανωμένοι φορείς, πάνω σε συστηματική και συνεχή βάση.

Η κοινωνική δικαιοσύνη εμφανίσθηκε ως έννοια ήδη από την αρχαιότητα, καθώς ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» επισημαίνει πως «όπως ο άνθρωπος είναι το ανώτερο απ’ όλα τα όντα όταν φτάνει στην τελειότητά του, έτσι, όταν σπάζει τη σχέση του με τον νόμο και τη δικαιοσύνη, γίνεται το χειρότερο απ’ όλα».

Στην εποχή μας, η Ευρωπαική Ένωση αποτελεί μοναδικό μέρος παγκοσμίως όπου επικρατούν τα υψηλότερα πρότυπα διαβίωσης, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας και η πιο αποτελεσματική κοινωνική προστασία. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για να πεισθούμε πως η κοινωνική δικαιοσύνη κυριαρχεί στην καθημερινότητα μας.

Προς τούτο, η Ευρωπαική Επιτροπή προωθεί δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως:

  • Δίκαιοι κατώτατοι μισθοί
  • Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων
  • Η επικαιροποίηση της Εγγύησης για τη Νεολαία [ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας διασφαλίζοντας ότι κανένας νέος δεν περιθωροποιείται]
  • Πράσινη βίβλος για τη γήρανση
  • Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία

Το κλειδί της επιτυχίας κρατούν στα χέρια τους τα κράτη – μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι. Αυτή η προοπτική θα τελεσφορήσει ή καλύτερα θα γίνει πιο χειροπιαστή, αν μειωθεί αισθητά ο δείκτης διαφθοράς – διαπλοκής που ταλανίζει τα κράτη της Ευρωπαικής Ένωσης αλλά και την γραφειοκρατία των Βρυξελλών. *δημοσιογράφος, διευθυντής γραφείου τύπου ΣΕΚ

Υποστηρίξτε τη