Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Νικώντας την ανεργία

«Η δημιουργία ενός σχετικού κρατικού φορέα είναι πέρα από αναγκαία, ώστε στη βάση μακρόπνοου σχεδιασμού να διεξάγει έρευνα για τις μελλοντικές προοπτικές σε κάθε τομέα επαγγελματικής απασχόλησης»

Η ανεργία είναι καίριο ζήτημα τόσο για την οικονομία μιας χώρας όσο και για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Είναι ένα ζήτημα που σήμερα ταλανίζει πολλές χώρες και που η λύση του δεν μπορεί να είναι ευκαιριακή. Χρειάζεται προγραμματισμός που να βλέπει μπροστά και να οικοδομείται σε στέρεες βάσεις. Βλέπουμε ότι ο ανεπαρκής επαγγελματικός προσανατολισμός στη μελλοντική αγορά εργασίας και κυρίως σε επαγγέλματα που μπορεί να προβλεφθεί ότι θα έχουν υψηλή ζήτηση, τροφοδοτεί την ήδη βεβαρημένη εργασιακή αποκατάσταση στην Κύπρο.

Χρειάζεται, όπως αποδεικνύεται, μια εις βάθος και συνεχής ερευνητική διαδικασία, που να εξετάζει την αγορά εργασίας και τις ανάγκες που προκύπτουν, ώστε να ενημερώνονται οι νέοι για τις προοπτικές εργοδότησης στα επαγγέλματα που επιλέγουν να ακολουθήσουν. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγουν οι μελλοντικοί μας επιστήμονες την παγίδα σπουδών σε κορεσμένα επαγγέλματα, και συνεπώς τον κίνδυνο της ανεργίας. Έτσι θα αποφεύγουν και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, να εγκλωβίζονται σε ένα σύστημα παιδείας που παράγει ανέργους.

Εκτιμούμε ότι η δημιουργία ενός σχετικού κρατικού φορέα είναι πέρα από αναγκαία, ώστε στη βάση μακρόπνοου σχεδιασμού να διεξάγει έρευνα για τις μελλοντικές προοπτικές σε κάθε τομέα επαγγελματικής απασχόλησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας να χρησιμοποιούνται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, μέσω ειδικού γραφείου επαγγελματικού προσανατολισμού σε κάθε σχολείο, ώστε να προετοιμάζονται σωστά οι νέοι μας για να ενταχθούν προσοδοφόρα στην αγορά εργασίας, ανάλογα φυσικά και με τις ανάγκες και της οικονομίας και της ανάπτυξης της χώρας.

Με την υιοθέτηση μια τέτοιας πολιτικής και την υλοποίησή της, οι νέοι θα ενημερώνονται από τα χρόνια του σχολείου για τις προοπτικές εργοδότησης στο κάθε επάγγελμα. Έτσι, θα δημιουργηθεί το ζητούμενο και στο εργασιακό πεδίο: προσφορά εκεί που υπάρχει ζήτηση, αφού με την επιστημονική καθοδήγηση οι νέοι μας θα επικεντρώσουν τις σπουδές τους σε επαγγέλματα που τους ταιριάζουν αλλά και που θα έχουν υψηλή ζήτηση. Έτσι και οι ίδιοι θα έχουν την απασχόληση που τους αρέσει και η οικονομία του τόπου, απαλλαγμένη από την ανεργία, θα βελτιώνεται διαρκώς.

*Υποψήφιος βουλευτής του ΔΗΣΥ στη Λευκωσία

Υποστηρίξτε τη