Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δημοσκόπηση: «Ναι» στους εμβολιασμούς, λέει το 80% των πολιτών

51% δηλώνουν πως ναι μεν αποδέχονται τους εμβολιασμούς, διατηρούν ωστόσο επιφυλάξεις, ενώ ανεπιφύλακτα υπέρ των εμβολιασμών τάσσονται τέσσερεις στους δέκα

Ο φόβος για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους αποτελεί τον σημαντικότερο λόγο για τον οποίο αρκετοί συμπολίτες μας δεν αποδέχονται να τύχουν εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού, την ίδια ώρα που ως εκείνο το οποίο κατά πρώτο λόγο θα καθησύχαζε τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις τους αναδεικνύεται ο εμβολιασμός μεγάλης μερίδας του πληθυσμού χωρίς να υπάρξουν ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Όπως προκύπτει από έρευνα που διενήργησε ο Οργανισμός IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™ για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής, στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι πολίτες -οκτώ στους δέκα- αποδέχονται και συμφωνούν με την επιστημονική προσέγγιση που διατυπώνεται, ότι η μόνο οδός για επιστροφή σε πιο φυσιολογικές συνθήκες είναι οι εμβολιασμοί. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των μισών συμπολιτών μας (51%) δηλώνουν πως ναι μεν αποδέχονται τους εμβολιασμούς, διατηρούν ωστόσο επιφυλάξεις, ενώ ανεπιφύλακτα υπέρ των εμβολιασμών τάσσονται τέσσερεις στους δέκα (42%).

Στην ψυχολογία και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους εμβολιασμούς οι συμπολίτες μας, πάντως, έντονη φαίνεται να είναι η αρνητική επίδραση της συζήτησης που το τελευταίο διάστημα αναπτύχθηκε γύρω από πιθανές επιπλοκές που ίσως δημιουργεί το εμβόλιο Vazxervia, πρώην AstraZeneca. Ενδεικτικό τούτου, το γεγονός ότι τέσσερεις στους δέκα αναφέρουν πως επιθυμούν να εμβολιαστούν, αλλά δεν πρόκειται να δεχθούν να λάβουν το συγκεκριμένο εμβόλιο. Από τους συμπολίτες μας, το εμβόλιο της Pfizer είναι εκείνο που κατά συντριπτική πλειοψηφία τυγχάνει της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης, με δύο στους δέκα όμως να αναφέρουν πως δεν εμπιστεύονται κανένα από τα αδειοδοτημένα εμβόλια που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο. Συναφώς, τέσσερεις στους δέκα δεν εμπιστεύονται τις διαβεβαιώσεις που δίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων όσον αφορά την ασφάλεια των διαφόρων εμβολίων, ενώ, πέραν των πιο πάνω, για σχεδόν τρεις στους δέκα (26%), ο βαθμός εμπιστοσύνης τους προς τα εμβόλια έχει μειωθεί μέσα από την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος.

Παρά τις όποιες επιφυλάξεις, ανησυχίες και ενδοιασμούς, το 45% των συμπολιτών μας δηλώνουν πως θα εμβολιαστούν όταν καταστούν δικαιούχοι, ενώ δύο στους δέκα αναφέρουν πως ήταν δικαιούχοι και έχουν ήδη εμβολιαστεί. Τρεις στους δέκα, εξάλλου, καθιστούν ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν θα εμβολιάζονταν.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 15-16 Απριλίου 2021. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.


Στην Κύπρο, όπως και σε ολόκληρη την Ευρώπη, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εμβολιασμοί κατά του covid-19. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την επιστημονική προσέγγιση που διατυπώνεται, ότι η μόνη οδός για επιστροφή σε πιο φυσιολογικές συνθήκες είναι οι εμβολιασμοί;

α) Σίγουρα συμφωνώ……….60%

β) Μάλλον συμφωνώ……….22%

γ) Σίγουρα διαφωνώ…………14%

δ) Μάλλον διαφωνώ………..4%

Σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, τι από τα πιο κάτω ισχύει αναφορικά με τη συμμετοχή σας στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας μας;

α) Θα εμβολιαστώ όταν θα καταστώ δικαιούχος…….45%

β) Ήμουν δικαιούχος και έχω εμβολιαστεί………………19%

γ) Δεν σκοπεύω να εμβολιαστώ………………………………17%

δ) Δεν έχω αποφασίσει αν θα εμβολιαστώ……………..10%

ε) Ήμουν δικαιούχος και δεν έχω εμβολιαστεί…………9%

Ανεξάρτητα από το εάν σκοπεύετε να εμβολιαστείτε ή όχι, ποια από τις πιο κάτω τοποθετήσεις σάς εκφράζει περισσότερο;

α) Αποδέχομαι τους εμβολιασμούς, αλλά με επιφυλάξεις……….51%

β) Είμαι ανεπιφύλακτα υπέρ των εμβολιασμών……………….……..43%

γ) Δεν υπάρχει κορωνοϊός για να πρέπει να εμβολιαστώ………….3%

δ) Απορρίπτω τους εμβολιασμούς/είμαι αντιεμβολιαστής………..3%

Ποιος είναι ο βασικότερος λόγος, ο οποίος λειτουργεί αποτρεπτικά για εσάς και για τον οποίο δεν θα εμβολιαζόσασταν;

α) Φοβάμαι για σοβαρές παρενέργειες και επιπλοκές……………………….45%

β) Δεν υπάρχει κορωνοϊός για να πρέπει να εμβολιαστώ……………………31%

γ) Γιατί όλα γίνονται στον βωμό των συμφερόντων και του χρήματος….10%

δ) Επειδή ακόμη και να εμβολιαστώ, πάλι κινδυνεύω να νοσήσω………..8%

ε) Άλλο……………………………………………………………………………………………….....2%

στ) Το εμβόλιο που θέλω έχει εξαντληθεί………………………………………………..2%

η) Δεν έγιναν οι απαραίτητες κλινικές έρευνες……………………………………..1%

θ) Λόγω των αντιεμβολιαστικών μου πεποιθήσεων………………………………...1%

Τι είναι εκείνο που θα σας έπειθε και θα καθησύχαζε τις όποιες ανησυχίες και επιφυλάξεις σας σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού;

α) Ο εμβολιασμός μεγάλης μερίδας του

πληθυσμού χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες………..60%

β) Δεν υπάρχει κάτι που θα

με έπειθε και θα με καθησύχαζε………………………………..17%

γ) Η θετική άποψη του προσωπικού

μου γιατρού υπέρ του εμβολιασμού…………………………..10%

δ) Οι εμπειρίες φίλων/συγγενών μου………………………...5%

ε) Επιστημονικές μελέτες………………………………………………4%

ζ) Άλλο……………………………………………………………………………4%

Από την μέχρι σήμερα πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος, θα λέγατε ότι ο βαθμός εμπιστοσύνης σας προς τα εμβόλια έχει αυξηθεί, έχει μειωθεί ή έχει παραμείνει ο ίδιος;

α) Έχει αυξηθεί………….25%

β) Έχει μειωθεί………….26%

γ) Παρέμεινε ο ίδιος….49%


Πιστεύετε ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να προχωρήσουν σε εμβολιασμό τα άτομα από τις ακόλουθες ομάδες:

Επαγγελματίες υγείας

Σίγουρα ναι.....83%

Σίγουρα όχι.....10%

Δεν είμαι τόσο σίγουρος/η.....7%

Εκπαιδευτικοί

Σίγουρα ναι......78%

Σίγουρα όχι....14%

Δεν είμαι τόσο σίγουρος/η.....8%

Ευπαθείς ομάδες

Σίγουρα ναι.....85%

Σίγουρα όχι....8%

Δεν είμαι τόσο σίγουρος/η.....7%

Κατά την άποψή σας, ποια θα πρέπει να είναι η πρακτική για τα άτομα από τις ακόλουθες ομάδες, τα οποία απορρίπτουν την πιθανότητα εμβολιασμού:

Επαγγελματίες υγείας

Κανονική παραμονή στην εργασία.....35%

Απομάκρυνση από την εργασία και λήψη άδειας άνευ απολαβών......47%

Δεν είμαι σίγουρος/η......18%

Εκπαιδευτικοί

Κανονική παραμονή στην εργασία......40%

Απομάκρυνση από την εργασία και λήψη άδειας άνευ απολαβών.....40%

Δεν είμαι σίγουρος/η......20%

Το τελευταίο διάστημα έχει αναπτυχθεί μεγάλη συζήτηση για πιθανές επιπλοκές που ίσως δημιουργεί η χορήγηση συγκεκριμένου εμβολίου (Vaxzevria-πρώην AstraZeneca). Με ποιον τρόπο σάς έχει επηρεάσει η όλη η συζήτηση;

α) Επιθυμώ να εμβολιαστώ, αλλά δεν θα δεχθώ

να εμβολιαστώ με το συγκεκριμένο εμβόλιο…………………….42%

β) Δεν έχω πρόβλημα να εμβολιαστώ

με το συγκεκριμένο εμβόλιο………………………………………………26%

γ) Δεν θα εμβολιαζόμουν γενικά………………………………………17%

δ) Σκόπευα να εμβολιαστώ και έχω μετανιώσει.………………..7%

Εμβολιάστηκα με το συγκεκριμένο και δεν ανησυχώ……….6%

ε) Εμβολιάστηκα με το συγκεκριμένο

εμβόλιο και ανησυχώ για παρενέργειες……………………………….2%

Σε ποιο βαθμό εμπιστεύεστε τις διαβεβαιώσεις που δίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων(EMA), όσον αφορά γενικότερα την ασφάλεια των διαφόρων εμβολίων κατά του covid-19;

α) Σε μεγάλο βαθμό…………….22%

β) Σε αρκετό βαθμό……………36%

γ) Σε μικρό βαθμό………………23%

δ) Καθόλου…………………………19%


Από τα τρία ήδη αδειοδοτημένα -από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων- εμβόλια που βρίσκονται και στην Κύπρο, ποιο εμπιστεύεστε περισσότερο και ποιο θεωρείτε ως το περισσότερο ασφαλές;

β) Pfizer………………..…63%

δ) Κανένα……………..…24%

γ) Moderna……………….8%

α) Vaxzevria

(πρώην AstraΖeneca)…5%

Υποστηρίξτε τη