Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Η ΕΥ Κύπρου ανακοινώνει τον διορισμό του Χρίστου Τοούλα σε Associate Partner

Η ΕΥ Κύπρου, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για την Oικοδόμηση ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και επαγγελματικής καταξίωσης στα στελέχη της και ενισχύει την ομάδα φορολογικών υπηρεσιών με ένα νέο συνέταιρο, ο οποίος, μέσα από την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, συμβάλλει καθημερινά στην επίτευξη του σκοπού αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τον διορισμό του Χρίστου Τοούλα σε Associate Partner. Αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης που επιδεικνύει ο Χρίστος προς τους πελάτες μας, την ομάδα του και τους στόχους της ΕΥ.

Ο Χρίστος Τοούλας κατέχει πτυχίο Εφαρμοσμένης Λογιστικής και είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών (ACCA). Είναι επίσης μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και επί του παρόντος ενεργεί ως Γραμματέας της Επιτροπής Διοικητικών Υπηρεσιών. Ο Χρίστος ξεκίνησε την καριέρα του το 2007 σε μια Big4 εταιρεία και εντάχθηκε στην EY Κύπρου το 2018 στο τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Συμμόρφωσης. Είναι επίσης ενεργό μέλος του δικτύου Private Client Services (PCS) της EY. Καθ΄όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Χρίστος ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών εταιρικής υποστήριξης όπως υπηρεσίες εταιρικής συμμόρφωσης και διακυβέρνησης, υπηρεσίες διοίκησης εταιρειών, λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες προς ιδιώτες σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο διεθνών πελατών (εταιρείες και ιδιώτες με υψηλή καθαρή αξία).

O Φίλιππος Ραπτόπουλος, Συνέταιρος και Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών της EY Κύπρου, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχηθώ στο Χρίστο κάθε επιτυχία στον καινούριο του ρόλο. Η συνεισφορά του διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον στόχο μας να βοηθάμε τους πελάτες μας να επιλύσουν τα σημαντικότερα προβλήματά τους. Καθώς διανύουμε ταραχώδεις καιρούς ανά το παγκόσμιο, η δέσμευση μας παραμένει στο να παράγουμε μακροπρόθεσμη αξία, και ο Χρίστος έχει επιδείξει δεξιότητες που ωθούν τον οργανισμό μας στην επίτευξη αυτού του στόχου.»

Υποστηρίξτε τη