Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα αλλά και ανήσυχοι οι επιχειρηματικοί ηγέτες στην Κύπρο

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας της PwC Κύπρου για τους CEOs

Με αισιοδοξία προσεγγίζουν το μέλλον οι CEOs των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, παρά τις οικονομικές προεκτάσεις της πανδημίας, που συνεχίζει να απειλεί τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι επιχειρηματικοί ηγέτες στην Κύπρο προτίθενται να αυξήσουν τις μεσοπρόθεσμες επενδύσεις τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους.

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 10η ετήσια έρευνα της PwC για τους CEOs στην Κύπρο, με τη συμμετοχή 135 επιχειρηματικών ηγετών της χώρας μας. Τα ευρήματα της έρευνας, οι επιχειρηματικές προοπτικές και οι προκλήσεις που ενδεχομένως να κληθούν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στο μέλλον τέθηκαν στο επίκεντρο της διαδικτυακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοπική έρευνα της PwC Κύπρου είναι μέρος της παγκόσμιας έρευνας της PwC, η οποία διεξάγεται ανελλιπώς εδώ και 24 χρόνια, και στην οποία καταγράφηκαν οι απόψεις 5.050 επιχειρηματικών ηγετών, προερχόμενων από 100 χώρες.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, Ευγένιος Ευγενίου, σημείωσε ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων στη 10η τοπική έρευνα της PwC ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αντικατοπτρίζοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας. Ο κ. Ευγενίου στην παρέμβασή του στάθηκε ιδιαίτερα στις αλλαγές που έφερε η πανδημία σε όλο το φάσμα της οικονομίας και των επιχειρήσεων. «Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής των τάσεων που προϋπήρχαν, σηματοδοτώντας μια σειρά από αλλαγές καθώς και την εισαγωγή καινοτόμων και πρωτοποριακών ψηφιακών λύσεων», ανέφερε.

Ο κ. Ευγενίου σημείωσε επίσης τη διαφορετική ιεράρχηση των απειλών για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο σε σύγκριση με το εξωτερικό, με έμφαση σε δύο σημαντικούς τομείς. «Σε τοπικό επίπεδο η γεωπολιτική αβεβαιότητα ιεραρχείται ψηλά στις μεγαλύτερες ανησυχίες και αυτό παρατηρείται κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου. Την ίδια στιγμή, οι κυβερνοαπειλές βρίσκονται στην 7η μόλις θέση στην Κύπρο, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις που λαμβάνουν χώραn στον τόπο μας δεν δημοσιοποιούνται τόσο συχνά όσο στο εξωτερικό», ανέφερε ο κ. Ευγενίου.

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση είναι πλέον προϋπόθεση επιτυχίας των οργανισμών

Βαρύνουσας σημασίας ήταν η παρέμβαση στη διαδικτυακή εκδήλωση του Προέδρου του Παγκόσμιου Δικτύου της PwC, Bob Moritz. Ο κ. Moritz αναφέρθηκε στην αισιοδοξία των επιχειρηματικών ηγετών για την επόμενη μέρα, παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία. «Η αισιοδοξία των CEOs για την οικονομία εντοπίζεται στην πεποίθηση ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεών τους θα αυξηθεί, καθώς και στην προοπτική ότι θα αναπτυχθούν και θα ευημερήσουν οι επιχειρήσεις μετά το πέρας της κρίσης», σημείωσε ο κ. Moritz.

Ο κ. Moritz αναφέρθηκε και στις απειλές που καταγράφονται στην έρευνα, οι οποίες φαίνεται να είναι επαναλαμβανόμενες τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι η πανδημία σε αυτήν την έρευνα είχε τον κυρίαρχο ρόλο, ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τους επιχειρηματικούς ηγέτες στις κυβερνοαπειλές, οι οποίες φαίνεται να έχουν ανοδική τάση. Σε συνάρτηση με τη συνεχή επένδυση των εταιρειών στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους, οι CEOs είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι γι’ αυτό το ζήτημα, καθώς με τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εργασία, μεγάλο ποσοστό των εταιρικών δεδομένων διακινείται ηλεκτρονικά και μέσω διαδικτύου.

Ο Bob Moritz χαρακτήρισε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ως απειλή, καταγράφοντας μάλιστα ανοδική τάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εντούτοις δεν αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα για τους επιχειρηματικούς ηγέτες τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αναμένονται αλλαγές των κυβερνητικών πολιτικών και αποφάσεις πιο προσανατολισμένες στην πράσινη οικονομία και στην καινοτομία. Όπως επεσήμανε, η πράσινη οικονομία θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στο άμεσο μέλλον ως προϋπόθεση για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί προτεραιότητα

Η Regional Director, Eastern & Southern Europe της Iron Mountain, Άντρεα Αντωνίου, τόνισε ότι προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Κύπρο, αποτελεί η δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος. Σε αυτήν την προσπάθεια, σύμφωνα με την κ. Αντωνίου, σημαντική είναι η συνεισφορά της πολιτείας με την προώθηση του εκσυγχρονισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Επιπλέον, η αναβάθμιση των υποδομών με την πλήρη υιοθέτηση του 5G και η εφαρμογή τεχνολογιών fiber optics που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κρίνονται ως εξέχουσας σημασίας ζητήματα.

Σημείωσε ωστόσο ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή δεν αφορά μόνο την τεχνολογική εξέλιξη. Η ανθρώπινη διάσταση του ζητήματος, που αφορά κυρίως την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού σε ζητήματα τεχνολογιών ICT είναι επίσης μείζονος σημασίας. Όπως επεσήμανε, η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα σε ένα κλίμα συνεχών αλλαγών είναι επιτακτική ανάγκη και θα πρέπει να είναι συνεχής.

Κομβικής σημασίας η συνεχής εκπαίδευση στα ζητήματα τεχνολογίας

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντώνης Πολεμίτης, αναφέρθηκε από την πλευρά του στην προσπάθεια για μετάβαση της Κύπρου στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Αυτή η προσπάθεια, παρατήρησε, βασίζεται στην ανάπτυξη των δικτύων και των καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και παρά το ότι έχουν γίνει βήματα προόδου εντούτοις η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχίσει ακόμη πιο εντατικά.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της διά βίου εκπαίδευσης καθώς οι εξελίξεις ειδικά στα ζητήματα της τεχνολογίας είναι ραγδαίες. Σύμφωνα με τον κ. Πολεμίτη, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο θα πρέπει να επενδύσουν στη συνεχή εκπαίδευση. Σε αυτό το πλαίσιο ανέδειξε την ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία θα είναι βασισμένα στην καινοτομία και την τεχνολογική αριστεία.

Υποστηρίξτε τη