Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Μουσείο Αγώνος: Ευκαιρία για βιωματική μάθηση

Το Μουσείο έχει σημαντικές δυνατότητες για την επιτέλεση της βιωματικής μάθησης, η οποία δίνει έμφαση στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, φαντασίας και δημιουργικότητας των μαθητών

Το Μουσείο Αγώνος αναπτύσσει σειρά εκπαιδευτικών δράσεων με την ίδια του τη μόνιμη συλλογή, όπου μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για διάφορες πτυχές του Αγώνα της ΕΟΚΑ, ενώ κατά περιόδους πραγματοποιεί περιοδικές εκθέσεις και παρουσιάσεις τεκμηρίων που υπάρχουν στη συλλογή του. Παράλληλα, το Μουσείο πραγματοποιεί διαλέξεις και σεμινάρια σε πανεπιστήμια και φοιτητές από το Ισραήλ, τη Βρετανία, την Ιρλανδία, τις ΗΠΑ, την Αυστρία και την Ελλάδα. Το Μουσείο επισκέπτονται επίσης σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το εξωτερικό, για παράδειγμα από την Κένυα, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Ωστόσο, τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών του Μουσείου αποτελούν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου ή ακόμα και ιδιωτικών φροντιστηρίων.

Σύμφωνα με τα όσα μας ανέφερε ο Υπεύθυνος του Μουσείου, Δρ Ανδρέας Κάρυος, το Μουσείο έχει σημαντικές δυνατότητες για την επιτέλεση της βιωματικής μάθησης, η οποία δίνει έμφαση στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, φαντασίας και δημιουργικότητας των μαθητών. «Μία επίσκεψη εδώ στο μουσείο», όπως είπε, «δύναται να συνδέσει τον χώρο και συγκεκριμένα τεκμήρια από τη συλλογή μας με τα πρόσωπα που είχαν συμμετοχή στον Αγώνα ή που ανέπτυξαν επαναστατική δράση σε συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου».

«Επομένως, η επιτόπια επίσκεψη στο μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει μία μορφή βιωματικής μάθησης, η οποία προς απόκτηση των ιστορικών γνώσεων επικεντρώνεται στην πρόσληψη εμπειριών κατά τη διδακτική πράξη. Κάποιες ιδέες για βιωματική μάθηση στο Μουσείο είναι οι εξής:

»Κατά την επίσκεψη σχολικών μονάδων στο μουσείο θα μπορούσαν να προσκληθούν αγωνιστές που είναι εν ζωή και να καταγραφεί η μαρτυρία τους με τη βοήθεια ερωτηματολογίων που θα έχουν καταρτιστεί από μαθητές. Οι συνεντεύξεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αρχείου Προφορικής Ιστορίας στο σχολείο.

»Ακόμη, αν υπάρχουν μαθητές με έφεση στη φωτογραφία ή στη βιντεοσκόπηση, θα μπορούσαν να ετοιμάσουν κάποιο ντοκιμαντέρ για κάποια συγκεκριμένη πτυχή του Αγώνα αξιοποιώντας τα τεκμήρια που υπάρχουν στο μουσείο.

»Επίσης η επαφή με τα διάφορα αντικείμενα των ανταρτών μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να εξάγουν συμπεράσματα για την καθημερινότητά τους, δηλαδή τι διάβαζαν, ή πώς περνούσαν την ώρα τους μέχρι να έρθει το σούρουπο και να ξεκινήσουν τις ένοπλες επιχειρήσεις.

»Άρα υπάρχει περιθώριο για ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων, αλλά εναπόκειται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και στις διευθύνσεις των σχολείων τους εάν θα αξιοποιήσουν με αυτόν τον τρόπο τις επισκέψεις των μαθητών στο μουσείο. Δεν σημαίνει ότι ερχόμενοι σε ένα μουσείο, το οποίο αναφέρεται στα επαναστατικά γεγονότα μιας απελευθερωτικής προσπάθειας, καλλιεργείται το μίσος και ο μιλιταρισμός στους μαθητές. Εξαρτάται από την εκπαιδευτική προσέγγιση που θα υιοθετήσει κανείς. Για παράδειγμα, κάποιος εκπαιδευτικός μπορεί να αναδείξει έννοιες όπως την αγάπη προς την ελευθερία και την πατρίδα ή ακόμη να αναδείξει το αίσθημα της συλλογικότητας και της ομόνοιας μεταξύ του λαού, αλλά και το πνεύμα αυτοθυσίας το οποίο πρέπει να μας χαρακτηρίζει, όχι μόνο για την εθνική ελευθερία, αλλά και για την αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων της καθημερινότητάς μας σε κοινωνικό, οικογενειακό ή ατομικό επίπεδο. Άρα υπάρχει υλικό, που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς».

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως, πέραν των φοιτητών και μαθητών, επισκέψεις στο μουσείο έχουν πραγματοποιήσει και μονάδες της Εθνικής Φρουράς, κλιμάκια των Ηνωμένων Εθνών, όπως επίσης και των Βρετανικών Βάσεων, με ενδιαφέρον για τη στρατιωτική ιστορία και ιδίως τον ανταρτοπόλεμο. Το Μουσείο, σύμφωνα με τον κ. Κάρυο, έχει αναπτύξει στο παρελθόν εκπαιδευτικές δράσεις υπό τη μορφή σεμιναρίων σε συνεργασία με τις εν λόγω μονάδες.

Υποστηρίξτε τη