Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Ο τομέας της τεχνολογίας μπορεί να δώσει χώρο στα όνειρα της νέας γενιάς

Πρόκειται για έναν τομέα, ο οποίος διαμορφώνει το παρόν και χαράσσει τον δρόμο για το εγγύς και το απώτερο μέλλον

Τους τελευταίους μήνες, όπως και σε κάθε άλλη περίοδο κατά την οποία η κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει δυσκολίες, η δημόσια συζήτηση σε σχέση με την πορεία της περιστρέφεται γύρω από την ανάγκη αναδιοργάνωσης του αναπτυξιακού μοντέλου του τόπου με τρόπο που να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, να ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά, κυρίως, να προσφέρει όραμα για τις νέες γενιές του τόπου.

Κάθε φορά, ωστόσο, και παρά τις αλλεπάλληλες συζητήσεις, ελάχιστες είναι οι φορές όπου οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα ή και δίνουν βάρος σε τομείς δραστηριότητας που θα επιφέρουν πραγματική αξία στον τόπο. Ειδικότερα, οι νέοι της Κύπρου ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με όνειρα και αισιοδοξία για το μέλλον, όμως πολύ σύντομα ανακαλύπτουν ότι το υφιστάμενο οικονομικό μοντέλο της χώρας αδυνατεί να δημιουργήσει ένα καλύτερο και ανθεκτικό αύριο, καθώς αγνοεί τις τάσεις της εποχής που θα καθορίσουν το μέλλον.

Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τομέας της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Πρόκειται για έναν τομέα ο οποίος διαμορφώνει το παρόν και χαράσσει τον δρόμο για το εγγύς και το απώτερο μέλλον. Έναν τομέα, πάνω στον οποίο η Πολιτεία στο σύνολό της οφείλει να χτίσει το όραμα για τη νέα γενιά του τόπου. Η απόφαση της Κυβέρνησης για τη δημιουργία του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και τη μετατροπή της Κύπρου σε Τεχνολογικό Περιφερειακό Κέντρο κοιτάζει προς αυτήν την κατεύθυνση, ωστόσο ο δρόμος παραμένει ακόμη μακρύς.

Στην Κύπρο αυτήν τη στιγμή δραστηριοποιούνται σημαντικές εταιρείες του τομέα όπως η Exness, η Servers.com, η TheSoul Publishing, η Wargaming, η 3CX, η ETORO, η ASBIS και πολλές άλλες. Εταιρείες που έχουν επενδύσει εκατομμύρια στον τόπο μας και έχουν δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η ανάπτυξη του τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν και παραμένει ραγδαία, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τόπο μας, συγκριτικά με τις προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί αλλά και με άλλες χώρες, είναι πολύ χαμηλό και πόρρω απέχει από το όραμα για μετατροπή της Κύπρου σε Τεχνολογικό Περιφερειακό Κέντρο.

Πώς μετατρέπουμε όμως το όραμα σε πραγματικότητα; Πρέπει πρώτα να κάνουμε ορισμένες παραδοχές και να διαμορφώσουμε τη στρατηγική μας αφού κατανοήσουμε και αναγνωρίσουμε τις ευκαιρίες και τις απειλές που υπάρχουν γύρω μας, αλλά και τις δυνάμεις και τις αδυναμίες που μας χαρακτηρίζουν ως κράτος.

Ορισμένες από αυτές τις αδυναμίες είναι η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, που θα στηρίξει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, και η απουσία πολιτικής ως προς την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων. Πρόκειται για παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση μιας εταιρείας για τη μεταφορά τής έδρας της στην Κύπρο και είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε εταιρείες χωρίς πρώτα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτά τα ζητήματα.

Και, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν είμαστε μόνοι μας. Ένας σημαντικός αριθμός κρατών-μελών της ΕΕ, όπως για παράδειγμα η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Γερμανία εφαρμόζουν τέτοιες πολιτικές και αυτήν τη στιγμή έχουν προβάδισμα. Και επειδή ακριβώς βρισκόμαστε πίσω και ο τομέας εξελίσσεται ραγδαία, οι ενέργειές μας πρέπει να είναι άμεσες, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές, αλλιώς άλλη μια ευκαιρία για τα νιάτα αυτού του τόπου θα πάει χαμένη. Αυτήν τη φορά ας δώσουμε χώρο στα όνειρά τους.

(δημοσιεύθηκε στη «Σημερινή της Κυριακής», 20/07/2021)

Υποστηρίξτε τη