Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δημοσκόπηση "Σ": Καλοβλέπουν την τετραήμερη εργασία οι Κύπριοι

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, ποσοστό 90%, αντικρίζουν πολύ ή αρκετά θετικά την προοπτική καθιέρωσης τετραήμερης εργασίας και στη χώρα μας

Την προοπτική καθιέρωσης τετραήμερης εργασίας στην Κύπρο, κάτι που σε διεθνές επίπεδο φαίνεται να κερδίζει έδαφος στα εργασιακά θέσμια, καλοβλέπουν οι συμπολίτες μας, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποίησε ο Οργανισμός IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, ποσοστό 90%, αντικρίζουν πολύ ή αρκετά θετικά το ενδεχόμενο κάτι ανάλογο να συζητηθεί και να εισαχθεί κάποια στιγμή και στην Κύπρο, με περισσότερους από οκτώ στους δέκα (85%) να θεωρούν πως συντρέχουν λόγοι -ανεξαρτήτως της πανδημίας- για τους οποίους θα μπορούσε ή θα πρέπει να ανοίξει κατά την παρούσα φάση μια τέτοια κουβέντα στη χώρα μας. Ως ο κυριότερος λόγος εξέτασης ενός τέτοιου ενδεχομένου αναδεικνύεται από τους συμπολίτες μας η ανάγκη για καλύτερη ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων (76%), ενώ ένας καλός λόγος για τους ίδιους προκύπτει και από την, κατά την αντίληψή τους, ανάγκη μείωσης των επιπέδων άγχους και εξουθένωσης των εργαζομένων (61%). Επίσης, διάχυτη είναι η πεποίθηση πως μια τέτοια ρύθμιση θα αύξανε την παραγωγικότητα (61%).

Ενδεικτικό της θετικής προσέγγισης με την οποία μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας αντιμετωπίζουν και προκρίνουν την εισαγωγή της τετραήμερης εργασίας, είναι το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί (48%) θα διάλεγαν, αν είχαν τη δυνατότητα επιλογής, το καθεστώς της τετραήμερης εργασίας με την ανάλογη μείωση του μισθού τους, παρά την πενθήμερη και τον μισθό που σήμερα λαμβάνουν.

Ως προς τον τομέα εργοδότησης/απασχόλησης, που πιστεύουν πως θα πρέπει να εφαρμοστεί η τετραήμερη εργασία σε περίπτωση που ληφθεί μια τέτοια απόφαση, περισσότεροι από τους μισούς (55%) είναι της άποψης ότι θα πρέπει να ισχύσει τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Άξιον αναφοράς, ωστόσο, είναι το γεγονός πως τέσσερεις στους δέκα (39%), πιστεύουν ότι η τετραήμερη εργασία θα πρέπει να βρει την εφαρμογή της μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Κατά την εκτίμηση του 40% των συμπολιτών μας, η τετραήμερη εργασία είναι πρακτικά εξίσου εφαρμόσιμη σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με κάτι περισσότερους από τρεις στους δέκα (32%) από την άλλη να κρίνουν ως πιο εύκολη την εφαρμογή της στον ιδιωτικό τομέα, και κάτι λιγότερους από τρεις στους δέκα (27%) στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα.

Άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι συμπολίτες μας, τουλάχιστον πλειοψηφικά (σ.σ. έξι στους δέκα), εμφανίζονται αισιόδοξοι πως οι εργοδοτικές οργανώσεις και οι συντεχνίες θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα κοινό πλαίσιο που να διέπει τη θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, και αναγνωρίζοντας προφανώς τις αντικειμενικές δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος, η μεγάλη πλειοψηφία διαβλέπουν πως οι περισσότερες ενστάσεις έναντι της προοπτικής θεσμοθέτησης της τετραήμερης εργασίας θα διατυπώνονταν από τους εργοδότες (68%).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 4-5 Αυγούστου 2021. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Σε διεθνές επιπέδο, φαίνεται σιγά-σιγά να κερδίζει έδαφος η τετραήμερη εργασία. Πώς θα βλέπατε το ενδεχόμενο κάτι ανάλογο να συζητηθεί και να εισαχθεί σε κάποια στιγμή και στην Κύπρο;

α) Πολύ θετικά 79%

β) Αρκετά θετικά 11%

γ) Λίγο θετικά 6%

δ) Καθόλου θετικά 4%

Θεωρείτε πως, ανεξαρτήτως της πανδημίας, συντρέχουν οποιοιδήποτε λόγοι να ανοίξει κατά την παρούσα φάση μια τέτοια συζήτηση στη χώρα μας;

α) Σίγουρα ναι 66%

β) Μάλλον ναι 18%

γ) Μάλλον όχι 11%

δ) Σίγουρα όχι 5%

Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους, κατά την αντίληψή σας, θα ήταν καλό να εξεταστεί το ενδεχόμενο εισαγωγής της τετραήμερης εργασίας;

α) Η ανάγκη βελτίωσης της ευημερίας των εργαζομένων 47%

β) Η ανάγκη μείωσης των επιπέδων άγχους και εξουθένωσης των εργαζομένων 63%

γ) Η ανάγκη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων 76%

δ) Η αύξηση της παραγωγικότητας που θα επέφερε μια τέτοια ρύθμιση 61%

ε) Άλλο 3%

Σε περίπτωση που αποφασιζόταν κάτι τέτοιο στην Κύπρο, σε ποιον τομέα εργοδότησης/απασχόλησης πιστεύετε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί;

α) Στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα 5%

β) Στον ιδιωτικό τομέα 40%

γ) Τόσο στον δημόσιο/ημιδημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα 55%

Και σε ποιον τομέα εργοδότησης/απασχόλησης θεωρείτε πως είναι πρακτικά πιο εύκολο να εφαρμοστεί;

α) Στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα 27%

β) Στον ιδιωτικό τομέα 32%

γ) Τόσο στον δημόσιο/ημιδημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα 41%

Σε ποιο βαθμό θα λέγατε πως οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή οι εργοδοτικές οργανώσεις από την μια και οι συντεχνίες από την άλλη, θα μπορούσαν στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου να καταλήξουν σε ένα κοινό πλαίσιο, που να διέπει τη θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας;

α) Σε μεγάλο βαθμό 29%

β) Σε αρκετό βαθμό 32%

γ) Σε μικρό βαθμό 31%

δ) Καθόλου 8%

Ποιος από τους πιο κάτω φορείς εκτιμάτε πως θα έχει τις περισσότερες ενστάσεις σε ό,τι αφορά την προοπτική θεσμοθέτησης της τετραήμερης εργασίας;

α) Οι εργοδοτικές οργανώσεις 68%

β) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 5%

γ) Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας 16%

δ) Κανένας 8%

ε) Άλλο 3%

Πόσο σίγουρος/η είστε πως, σε περίπτωση που εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία, δεν θα επηρεαστούν αρνητικά άλλα ωφελήματα και κεκτημένα των εργαζομένων, περιλαμβανομένης και της μισθοδοσίας τους;

α) Πολύ σίγουρος/η 13%

β) Αρκετά σίγουρος/η 30%

γ) Λίγο σίγουρος/η 29%

δ) Καθόλου σίγουρος/η 28%

Σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά, σε περίπτωση που αποφασιζόταν θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας στη χώρα μας, θα συμφωνούσατε με κάτι τέτοιο ακόμη και αν προϋπέθετε μείωση των απολαβών σας ή κατάργηση άλλων ωφελημάτων σας;

α) Σίγουρα ναι 22%

β) Μάλλον ναι 25%

γ) Μάλλον όχι 32%

δ) Σίγουρα όχι 21%

Αν σας δινόταν το δικαίωμα της επιλογής μεταξύ τού να εργάζεστε τετραήμερο με ανάλογη μείωση του μισθού σας και να συνεχίσετε να εργάζεστε πενθήμερο με τον μισθό που ήδη λαμβάνετε, τι θα επιλέγατε;

α) Τετραήμερη εργασία με την ανάλογη μείωση του μισθού μου 48%

β) Πενθήμερη εργασία με τον μισθό που ήδη λαμβάνω 52%

Γενικότερα, πιστεύετε πως μέσα από μια πιθανή θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας θα επωφεληθούν περισσότερο οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι;

α) Οι εργαζόμενοι 21%

β) Οι εργοδότες 6%

γ) Εξίσου και οι δύο 73%

Σας έχει ζητηθεί ή έχετε αναγκαστεί οποιαδήποτε στιγμή από τον εργοδότη σας να εργαστείτε υπό το καθεστώς τετραήμερης απασχόλησης;

α) Ναι, με μειωμένες απολαβές για τη συγκεκριμένη περίοδο 8%

β) Ναι, χωρίς περικοπές στις απολαβές μου 4%

γ) Μου ζητήθηκε, αλλά δεν αποδέχθηκα χωρίς να έχω συνέπειες 2%

δ) Μου ζητήθηκε, αλλά δεν αποδέχθηκα και είχα συνέπειες 2%

δ) Όχι, δεν μου ζητήθηκε, ούτε αναγκάστηκα 84%

Υποστηρίξτε τη