Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

25 Υποτροφίες για σπουδές Διαχείρισης Ξενοδοχείων στην Κύπρο

Οι Ροταριανοί Όμιλοι της Κύπρου σε συνεργασία με το Δίκτυο Θεματικών Κέντρων Τροόδους και το Κολέγιο Μεσόγειος - Mesoyios College - προσφέρει 25 υποτροφίες «εργασίας και σπουδών» στη «Διαχείριση ξενοδοχείων» -Hotel Management- για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Οι σπουδές έχουν διάρκεια 3 ετών, το πρόγραμμα σπουδών είναι διαπιστευμένο από Ευρωπαϊκά Ιδρύματα και περιλαμβάνει εργασιακή εμπειρία σε ξενοδοχεία 4* και 5* στη Λεμεσό.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου και Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας (GCE ή TOEFL) και θα πρέπει να διαθέτουν πάθος και αφοσίωση για εργασία στον κλάδο της βιομηχανικής φιλοξενίας. Στους επιτυχόντες πτυχιούχους θα προσφέρεται απασχόληση σε κορυφαία ξενοδοχεία.

Οι αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πιστοποιητικών πρέπει να υποβληθούν έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2021 και να αποσταλούν στην κ. Γιούλα Παπακυριακού στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι για συνεντεύξεις την εβδομάδα που ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι υποτροφίες στοχεύουν στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της διαθεσιμότητας ανθρώπινου δυναμικού στην τουριστική βιομηχανία, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την κυπριακή οικονομία και η συνεργασία των τριών οργανισμών αποτελεί μέρος τον εορτασμών για τον Διεθνή Ροταριανό Μήνα Εκπαίδευσης και Γραμμάτων.

Υποστηρίξτε τη