Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Στο πετσί τους βιώνουν οι Κύπριοι τις αυξήσεις στο ρεύμα

Περισσότεροι από επτά στους δέκα συμπολίτες μας δυσκολεύονται, είτε αρκετά είτε πολύ, να ανταποκριθούν σε ό,τι αφορά την εξόφληση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ δύο στους δέκα αναφέρουν πως τους έχει τύχει να τους αποκοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επειδή δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τον λογαριασμό

Βαθιά στο πετσί τους βιώνουν το κόστος του ηλεκτρισμού στην Κύπρο οι καταναλωτές, με τις αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος να είναι ιδιαιτέρως αισθητές και να επιβαρύνουν δυσβάσταχτα τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Τα πιο πάνω επιβεβαιώνουν τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποίησε ο Οργανισμός IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™ για λογαριασμό της εφημερίδας «Η Σημερινή», σύμφωνα με τα οποία περισσότεροι από επτά στους δέκα συμπολίτες μας δυσκολεύονται, είτε αρκετά είτε πολύ, να ανταποκριθούν σε ό,τι αφορά την εξόφληση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος (73%). Μάλιστα, δύο στους δέκα (22%), αναφέρουν πως τους έχει τύχει να τους αποκοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επειδή δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τον λογαριασμό, ενώ τρεις στους δέκα ότι έχουν κάνει χρήση των διευκολύνσεων που η αρμόδια Αρχή παρέχει στους καταναλωτές στην αποπληρωμή λογαριασμών.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι τελευταίες αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν γίνει αισθητές σε μεγάλο ή αρκετό βαθμό από τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας (88%), ενώ το μέγεθος του προβλήματος στη γενικότερή του διάσταση αντανακλάται και στην κυρίαρχη αντίληψη που υπάρχει ανάμεσα στην κοινωνία, πως οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος διαχρονικά στη χώρα μας είναι αρκετά ή πολύ ακριβές (91%). Μάλιστα, παρόλο που οι τιμές στην Κύπρο καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες, αυτό σύμφωνα με τη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών (75%) δεν αποτελεί δικαιολογία για τις κατά καιρούς αυξήσεις.

Το αυξημένο κόστος και κατ’ επέκτασιν οι υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδονται κατά κύριο λόγο στο μονοπώλιο που επικρατεί σε ό,τι αφορά την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί μας (51%), αλλά και στη διαπιστωνόμενη καθυστέρηση μετάβασης στην πράσινη οικονομία (21%). Η αναγνώριση που γίνεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας είναι ότι από τις εκάστοτε αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζονται εξίσου όλες οι κατηγορίες καταναλωτών, οικιακοί και βιομηχανικοί (70%), ενώ τρεις στους δέκα θεωρούν πως το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχονται οι οικιακοί καταναλωτές. Σχεδόν η ολότητα των συμπολιτών μας, και συγκεκριμένα περισσότεροι από εννέα στους δέκα (92%), εμφανίζονται απαισιόδοξοι ως προς την προοπτική μείωσης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 7-9 Σεπτεμβρίου 2021. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Σε ποιο βαθμό έχετε αισθανθεί αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος;

α) Σε μεγάλο βαθμό 58%

β) Σε αρκετό βαθμό 30%

γ) Σε μικρό βαθμό 10%

δ) Καθόλου 2%

Γενικότερα, πώς θα χαρακτηρίζατε διαχρονικά τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο;

α) Πολύ ακριβές 52%

β) Αρκετά ακριβές 39%

γ) Λογικές 9%

Δεδομένου ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες, θεωρείτε πως οι όποιες κατά καιρούς αυξήσεις είναι εν μέρει δικαιολογημένες ή όχι;

α) Σίγουρα ναι 8%

β) Μάλλον ναι 17%

γ) Μάλλον όχι 34%

δ) Σίγουρα όχι 41%

Κατά την αντίληψή σας, τι ευθύνεται περισσότερο για το αυξημένο κόστος και κατ’ επέκτασιν υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος;

α) Το μονοπώλιο στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας 51%

β) Η καθυστέρηση στη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια 21%

γ) Το κόστος της τιμής των πετρελαιοειδών διεθνώς και η εξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από τα υγρά καύσιμα 17%

δ) Η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου 6%

ε) Ο τερματισμός της δωρεάν παραχώρησης εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων από την Ε.Ε. 3%

στ) Άλλο 2%

Από τις εκάστοτε αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, ποια κατηγορία καταναλωτών, κατά την άποψή σας, πλήττεται περισσότερο;

α) Οι οικιακοί καταναλωτές 28%

β) Οι βιομηχανικοί καταναλωτές/επιχειρήσεις 2%

γ) Όλες οι κατηγορίες καταναλωτών 70%

Πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορείτε να ανταποκρίνεστε σε ό,τι αφορά την εξόφληση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος;

α) Πολύ εύκολα 7%

β) Αρκετά εύκολα 21%

γ) Πολύ δύσκολα 19%

δ) Αρκετά δύσκολα 53%

Σας έχει τύχει ποτέ να σας αποκοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, επειδή δεν μπορέσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό;

α) Ναι 22%

β) Όχι 78%

Έχετε κάνει ποτέ χρήση των διευκολύνσεων που η αρμόδια Αρχή παρέχει στους καταναλωτές για αποπληρωμή των λογαριασμών, όπως είναι η εξόφλησή τους με δόσεις;

α) Ναι 30%

β) Όχι 70%

Ανεξαρτήτως αν κάνατε χρήση ή όχι, πώς θα χαρακτηρίζατε τις διευκολύνσεις τις οποίες η αρμόδια Αρχή παρέχει, αναφορικά με την εξόφληση των λογαριασμών;

α) Πολύ ικανοποιητικές 11%

β) Αρκετά ικανοποιητικές 35%

γ) Λίγο ικανοποιητικές 40%

δ) Καθόλου ικανοποιητικές 14%

Όσον αφορά το δικό σας υποστατικό, με ποιον ή ποιους τρόπους προσπαθείτε να περιορίζετε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος;

α) Δεν αφήνω αναμμένες άσκοπα συσκευές 80%

β) Επιλέγω συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 51%

γ) Αποσυνδέω από την παροχή τις συσκευές που δεν έχω σε λειτουργία 33%

δ) Έχω εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά 14%

ε) Άλλο 2%

Με ποιους τρόπους πιστεύετε πως θα μπορούσε να επιτευχθεί η μείωση και σταθεροποίηση των τιμών του ηλεκτρισμού σε υποφερτά επίπεδα;

α) Με την στροφή και την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 57%

β) Με τη μείωση του ΦΠΑ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 54%

γ) Με τη χρήση φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 49%

δ) Με τη φιλελευθεροποίηση/άνοιγμα της αγοράς του ηλεκτρισμού 48%

ε) Μέσω διασυνοριακών ηλεκτρικών διασυνδέσεων 13%

στ) Άλλο 3%

Πόσο αισιόδοξος/η αισθάνεστε ότι μελλοντικά θα δούμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και το κόστος για τους καταναλωτές να μειώνονται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα;

α) Πολύ αισιόδοξος/η 2%

β) Αρκετά αισιόδοξος/η 6%

γ) Λίγο αισιόδοξος/η 40%

δ) Καθόλου αισιόδοξος/η 52%

(δημοσιεύθηκε στη «Σημερινή της Κυριακής», 12/09/2021)

Υποστηρίξτε τη