Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Ο ρόλος των εξαγορών και συγχωνεύσεων στον εταιρικό μετασχηματισμό

Η νέα πλεύση για «Deals» καταδεικνύει ότι οι εταιρείες έχουν αρχίσει να αναθεωρούν τα παραδοσιακά στρατηγικά πλάνα - Πλέον αξιολογούν πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις με κύριο στόχο τον μετασχηματισμό του οργανισμού τους σε μια ευέλικτη οντότητα που θα μπορεί ν’ αντεπεξέλθει τόσο μεσοπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, σε μια συνεχώς εξελισσόμενη αγορά

Η αβεβαιότητα που επικρατεί στη σημερινή οικονομία λόγω της πανδημίας, όπως ήταν αναμενόμενο προβληματίζει τους διάφορους οργανισμούς ανά το παγκόσμιο, οι οποίοι δεν χρειάζεται να κοιτάξουν μακριά στο μέλλον για ν’ αντιληφθούν τις προκλήσεις που απειλούν την επιβίωσή τους. Οι οργανισμοί καλούνται σε στενά χρονικά περιθώρια να προσαρμόσουν όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες τους.

Οι εξαγορές και συγχωνεύσειs αποτελούν παραδοσιακά μια στρατηγική την οποία χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή/και να εισέλθουν σε νέες αγορές, με απώτερο σκοπό την αύξηση των εσόδων τους.

Οι παραδοσιακές πρακτικές έχουν πλέον αλλάξει σήμερα, καθώς η τρέχουσα τάση εταιρικών εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει αρχίσει να ξεπερνά την τυπική οριζόντια ολοκλήρωση, η οποία βασίζεται στη συνέργεια και την επέκταση της κύριας επιχειρησιακής δραστηριότητας ενός οργανισμού.

Η νέα πλεύση για «Deals» καταδεικνύει ότι οι εταιρείες έχουν αρχίσει να αναθεωρούν τα παραδοσιακά στρατηγικά πλάνα. Πλέον αξιολογούν πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις με κύριο στόχο τον μετασχηματισμό του οργανισμού τους σε μια ευέλικτη οντότητα, που θα μπορεί ν’ αντεπεξέλθει τόσο μεσοπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, σε μια συνεχώς εξελισσόμενη αγορά. Επιδιώκουν επίσης την εξεύρεση νέων οδών για ανάπτυξη σε ώριμες αγορές.

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε θέματα τεχνολογίας, κατασκευής, έρευνας και ανάπτυξης ή ανθρώπινης τεχνογνωσίας, μπορούν εύκολα να επιτευχθούν μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Για παράδειγμα, η General Motors με έδρα το Ντιτρόιτ εξαγόρασε τη «startup» Cruise Automation, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή αυτόνομων συστημάτων οδήγησης. Με την εξαγορά αυτή, η General Motors απέκτησε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τεχνολογία (στοιχεία τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα χρειαζόταν αρκετό χρόνο και χρήμα για να αναπτύξει οργανικά), για να δημιουργήσει αυτόνομα οχήματα, θέτοντάς την πλέον ως έναν σοβαρό ανταγωνιστή στην αγορά αυτόνομων οχημάτων.

Η πανδημία έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ψυχολογία των καταναλωτών. Οι καταναλωτές σήμερα παρουσιάζονται πολύ πιο διστακτικοί σε ό,τι αφορά τις διάφορες αγορές τους. Παρουσιάζονται επίσης λιγότερο ανεκτικοί σε «κακές» εμπειρίες εξυπηρέτησης. Συνεπώς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η εξατομίκευση παίζει θεμελιώδη ρόλο στην εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό το δεδομένο έχει οδηγήσει τη McDonalds να προχωρήσει στην εξαγορά του «start up» μηχανικής εκμάθησης Dynamic Yield, με εξειδίκευση στην τεχνολογία εξατομίκευσης και λογικής αποφάσεων. Αξιοποιώντας την τεχνολογία, η Dynamic Yield έχει δημιουργήσει ένα καινοτόμο μοντέλο εξατομίκευσης, το οποίο στοχεύει αφενός στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και, αφετέρου, στην ανάπτυξη δυνατοτήτων αναφορικά με τις μεταβαλλόμενες τάσεις των καταναλωτών και τις εξελισσόμενες τεχνολογίες μάρκετινγκ.

Η τάση των πρόσφατων εξαγορών ενδυναμώνει την πεποίθηση ότι αρκετά στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την επιβίωση μιας εταιρείας, όπως για παράδειγμα η τεχνολογία, το ταλέντο, οι πελατειακές βάσεις, ακόμη και καινούρια προϊόντα και υπηρεσίες, μπορούν να επιτευχθούν πολύ πιο εύκολα μέσω των εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Φυσικά, καμιά εξαγορά δεν εξασφαλίζει τη μελλοντική επιτυχία και επιβίωση μιας εταιρείας, ούτε εγγυάται τη δημιουργία (στρατηγικού) πλεονεκτήματος γι’ αυτήν. Οι εταιρείες θα πρέπει να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές παραμέτρους στη διαδικασία εξαγοράς και συγχώνευσης, αρχίζοντας από τη δυναμική των πελατών μέχρι και την «προστιθέμενη αξία» του νέου οργανισμού έναντι των ανταγωνιστών του. Επιπλέον, εγείρονται διάφορα ερωτήματα τα οποία πρέπει κάθε εταιρεία να λάβει σοβαρά υπόψη πριν πάρει την όποια απόφαση εξαγοράς ή συγχώνευσης. Πόσο ρεαλιστικό είναι το όραμα της ηγεσίας για την εξαγορά; Τι ρόλο παίζει η εξαγορά στην προώθηση της στρατηγικής ατζέντας της εταιρείας; Ποιο θα είναι το πραγματικό κόστος της εξαγοράς; Με τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, οι αγοραστές πρέπει να λειτουργούν με τη δέουσα επιμέλεια, ιδιαίτερα σε μια εποχή στην οποία οι εξαγορές γίνονται ολοένα και λιγότερο συμβατικές και τα διακυβευόμενα της εξαγοράς ολοένα και αυξάνονται.

Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να παραμένει ο ίδιος. Οι προκλήσεις και οι συνεχείς αλλαγές που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες εταιρείες στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, συχνά τις εμποδίζουν από το να ανταποκριθούν επαρκώς βασισμένες μόνο στα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους που έχουν ήδη στη διάθεσή τους. Σε αυτό το περιβάλλον, οι εξαγορές, αν και συχνά τολμηρές, αποτελούν διαφοροποιητικό παράγοντα τον οποίο οι επιχειρήσεις (μαζί με τους εξιδεικευμένους τους συμβούλους), πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά, αξιοποιώντας στο έπακρον οποιεσδήποτε ευκαιρίες παρουσιαστούν.

Υποστηρίξτε τη