Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Σχέδιο θωράκισης έναντι της πανδημίας στον επιχειρηματικό κόσμο

Για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτόν τον καινούργιο αόρατο εχθρό, οι οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσουν ή να προσαρμόσουν το υφιστάμενο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και υγεία

Τους τελευταίους μήνες η πανδημία του κορωνοϊού έφερε μαζί της νέες προκλήσεις στον επιχειρηματικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγκάζοντας τους οργανισμούς να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη αντιδραστικών αλλά και προληπτικών μέτρων, με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της επιχειρησιακής τους συνέχειας. Για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτόν τον καινούργιο αόρατο εχθρό, οι οργανισμοί πρέπει να δημιουργήσουν ή να προσαρμόσουν το υφιστάμενο σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων, θέτοντας ως προτεραιότητα τόσο την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού τους, όσο και τρίτων ατόμων που πιθανόν να επηρεαστούν από τις πολιτικές που θα τεθούν σε εφαρμογή. Για να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό, πρέπει να γίνουν προσεγμένα βήματα σε συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας.

Δημιουργία ομάδας διαχείρισης πανδημίας

Ως πρώτο βήμα θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα εντός του οργανισμού, που να αποτελείται από στελέχη τα οποία θα έχουν τη γνώση αλλά και τη δικαιοδοσία να εφαρμόζουν άμεσα διαδικασίες χωρίς καθυστέρηση. Συνιστάται τα μέλη αυτά (όπου εφαρμόζεται) να περιλαμβάνουν τον διευθύνοντα σύμβουλο, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μέλη του τμήματος πληροφορικής και του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και διευθυντές/λειτουργούς ασφάλειας και υγείας.

Σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων

Στο εταιρικό σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων που θα δημιουργηθεί/προσαρμοστεί πρέπει να αναφέρονται όλα τα στάδια αντιμετώπισης της πανδημίας μαζί με μια εκτίμηση επικινδυνότητας, όπου θα αναφέρονται με διαβαθμίσεις όλοι οι κίνδυνοι που απειλούν τον οργανισμό. Νοείται ότι θα πρέπει να πλαισιώνονται από μέτρα επίλυσης που να έχουν ως στόχο τη μείωση του ρίσκου σε βιώσιμα επίπεδα.

Ενημέρωση και εκπαίδευση

Οι οργανισμοί που προσαρμόστηκαν πιο εύκολα από άλλους στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που επιβάλλει η πανδημία ήταν αυτοί που έδρασαν προληπτικά. Εύκολα κάποιος καταλαβαίνει τη σημασία της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης, καθώς και στοχευμένης εκπαίδευσης του προσωπικού, ούτως ώστε να μην εκτίθεται σε κινδύνους που εύκολα μπορούν να αποφευχθούν.

Η συνεχής ενημέρωση για την πανδημία και η τήρηση των εκάστοτε πρωτοκόλλων και οδηγιών της Κυβέρνησης (όπου υπάγεται ο οργανισμός), θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Ένας μεγάλος αριθμός οργανισμών θεωρεί πως το να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της Κυβέρνησης είναι υπεραρκετό. Δυστυχώς, αυτό δεν ισχύει πάντα. Σε αρκετές περιπτώσεις οι οργανισμοί θα πρέπει να προβαίνουν σε επιπλέον μέτρα που να υπερβαίνουν τις οδηγίες της Κυβέρνησης, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τη μείωση του ρίσκου σύμφωνα με τα δικά τους λειτουργικά δεδομένα. Σημαντική είναι επίσης και η ενημέρωση από άλλα κράτη, όπως και από άλλους οργανισμούς (που υπόκεινται στην ίδια φύση εργασίας) στο εξωτερικό, οι οποίοι πιθανό να έχουν εφαρμόσει επιπλέον μέτρα (είτε λόγω του ότι η πανδημία είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο είτε λόγω του ότι έχουν περισσότερα κρούσματα).

Πρόληψη και αντίδραση

Όπως αναφέρθηκε, πολύ σημαντική παράμετρος αντιμετώπισης μιας πανδημίας είναι η πρόληψη. Αυτή θωρακίζει σε μεγάλο βαθμό τους οργανισμούς και μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης κρούσματος και εξάπλωσης στις εγκαταστάσεις τους. Εξίσου σημαντική είναι και η αντίδραση σε περίπτωση που εμφανιστεί θετικό κρούσμα, παρόλες τις προληπτικές ενέργειες που πιθανόν να προηγήθηκαν. Πιο κάτω αναφέρονται δέκα ενδεικτικές διαδικασίες που πρέπει να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν οι οργανισμοί (και αυτό διαφέρει από τομέα σε τομέα), για να είναι σε θέση να διατηρούν ένα επαρκές σχέδιο πρόληψης και αντίδρασης στις εγκαταστάσεις τους:

  1. Τι θα συμβεί αν κάποιος εντός του εργασιακού χώρου διαγνωστεί με τη νόσο.
  2. Διαδικασία όταν ένας υπάλληλος έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.
  3. Οδηγίες υγιεινής (π.χ. σωστό πλύσιμο και απολύμανση χεριών, διακίνηση στους χώρους εργασίας, χώροι εστίασης εντός των εγκαταστάσεων).
  4. Πλήρης και τακτική ενημέρωση στο προσωπικό σχετικά με τη νόσο.
  5. Αριθμός υπαλλήλων ανά γραφείο, χώρο, κτήριο και ομάδα.
  6. Επισκέπτες στον εργασιακό χώρο.
  7. Επίσκεψη προσωπικού στις εγκαταστάσεις πελατών/συνεργατών.
  8. Συναντήσεις με άλλους συναδέλφους αλλά και με άτομα εκτός οργανισμού.
  9. Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής τηλεργασίας (όπου εφαρμόζεται).
  10. Πρόνοιες διαφύλαξης της σωματικής και ψυχικής υγείας του προσωπικού (διαδικτυακά σεμινάρια, διαλέξεις, κ.λπ.).

Όταν τα πιο πάνω εφαρμοστούν, θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ένα πλάνο συνεχούς παρακολούθησης και επίβλεψης των διαδικασιών από τα αρμόδια άτομα. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζεται η τήρηση των μέτρων και θα διενεργείται η απαραίτητη αξιολόγηση, για να είναι σε θέση ο οργανισμός να αντιμετωπίσει άμεσα κάποια παράλειψη ή να προβεί σε αναπροσαρμογή στα μέτρα αυτά. Νοείται πως τα πιο πάνω μέτρα θα εφαρμόζονται μετά από οδηγίες, συνεννόηση και συντονισμό της ομάδας διαχείρισης της πανδημίας του οργανισμού, έτσι ώστε να υπάρχει συνέπεια και διαφάνεια κινήσεων.

*Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας, KPMG Limited

Υποστηρίξτε τη