Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Επιμετρητής Vs Εκτιμητής

Θα πρέπει πλέον να είναι ξεκάθαρον ότι τα δύο επαγγέλματα ασχολούνται με διαφορετικά θέματα: ο μεν Επιμετρητής ασχολείται με κόστος, ο δε Εκτιμητής με αξία

Πολύ συχνά στην καθημερινότητά μας συναντούμε τα επαγγέλματα του Επιμετρητή Ποσοτήτων και του Εκτιμητή Ακινήτων, χωρίς να είμαστε σίγουροι τι κάνει ο καθένας. Αν και τα δύο επαγγέλματα είναι συνυφασμένα, εντούτοις υπάρχουν διαφορές, καθώς οι επαγγελματίες του κάθε κλάδου προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες, αλλά με κοινό στόχο τη βελτίωση του γενικότερου δομημένου περιβάλλοντος που ζούμε.

Επιμετρητής

Ο Επιμετρητής Ποσοτήτων (Quantity Surveyor) είναι ο υπεύθυνος για το κόστος ενός Οικοδομικού Έργου, είτε αυτό είναι καινούργια οικοδομή, είτε ανακαίνιση υφιστάμενης – γι’ αυτό και συχνά αποκαλείται ως “οικοδομικός λογιστής”. Προς αυτό, συνεργάζεται στενά τόσο με τον ιδιοκτήτη, όσο και με τον Αρχιτέκτονα και τον Πολιτικό Μηχανικό του Έργου για τον υπολογισμό των ποσοτήτων οικοδομικών υλικών και τελειωμάτων. Οι ποσότητες αυτές αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη λήψη προσφορών από εργολάβους για τη διεκπεραίωση του Έργου, είτε με συνοπτικό κατάλογο, είτε με λεπτομερή Δελτίο Ποσοτήτων.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Επιμετρητής ελέγχει τα πιστοποιητικά πληρωμής και τις απαιτήσεις του εργολάβου για επιπλέον εργασίες, έτσι ώστε το Έργο να μην ξεφεύγει από τον αρχικό προϋπολογισμό του. Σε Έργα υψηλών προδιαγραφών, ο Επιμετρητής διεξάγει Μελέτες Οικονομικών Προβλέψεων για το κόστος ανάπτυξης κατά την διάρκεια μελέτης, αλλά και εκτέλεσης του Έργου. Οι μελέτες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, ειδικότερα όταν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο κατασκευής ή στην επιλογή υλικών.

Αν το Έργο εκτελείται κάτω από συγκεκριμένο Οικοδομικό Συμβόλαιο, ο Επιμετρητής είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των καθηκόντων των μερών, σύμφωνα με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο Συμβόλαιο. Τέλος, κατά την ολοκλήρωση του Έργου, ο Επιμετρητής είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση Τελικού Λογαριασμού, τη διαβούλευση και την τελική συμφωνία του.

Εκτιμητής

Ο Εκτιμητής Ακινήτων (Valuation Surveyor) αποδίδει την αξία ενός ακινήτου η οποία θα πωληθεί στην αγορά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες – η πλέον συνήθης είναι η Αγοραία Αξία. Εκτός από αυτό, ο Εκτιμητής μπορεί να υπολογίσει και να συμβουλεύσει για τις οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρουν αλλαγές, όπως οι απαλλοτριώσεις. Εκτός από τον υπολογισμό της επίδρασης, μπορεί να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για το ύψος της αποζημίωσης με τους αρμόδιους φορείς.

Παράλληλα με τους υπολογισμούς αξιών, ο Εκτιμητής ετοιμάζει Μελέτες Σκοπιμότητας (Feasibility Studies) στις οποίες εντοπίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες ενός ακινήτου και πιθανές εναλλακτικές χρήσεις πάντα σε συνάρτηση με Πολεοδομικούς Κανονισμούς, ενώ παράλληλα αποδίδει και την ανάλογη αξία. Επίσης, σε θέματα ενοικιάσεων, ο Εκτιμητής μπορεί να υπολογίσει το Αγοραίο Ενοίκιο ενός ακινήτου και να προσφέρει συμβουλές για τη σωστή διαχείριση μιας ενοικίασης.

Μετά το 2013, όταν αυξήθηκαν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, αρκετοί εκτιμητές κλήθηκαν να προσφέρουν τις γνώσεις τους ως προς την ορθολογιστική διαχείριση των χαρτοφυλακίων ακινήτων, τόσο κατά την διάρκεια απόκτησης ακινήτων από τις Τράπεζες, τη διαχείρισή τους, αλλά και κατά την πώλησή τους. Οι Εκτιμητές είναι επίσης σημαντικά μέλη ομάδων αξιολογήσεων των χαρτοφυλακίων τόσο κατά την διάρκεια πώλησης τους σε επενδυτικά ταμεία, αλλά και μετέπειτα στη γενικότερη διαχείρισή τους από αυτά.

Για τα επαγγέλματα αυτά απαιτούνται ακαδημαϊκές σπουδές οι οποίες προσφέρονται τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μαθήματα οικονομικών, νομικών και τεχνικών θεμάτων. Στην Κύπρο και τα δύο επαγγέλματα θεσπίζονται κάτω από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ενώ, παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές και επαγγελματικά πρότυπα, όπως το RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), το TeGoVa (The European Group of Valuers’ Association), κ.τ.λ.

Θα πρέπει πλέον να είναι ξεκάθαρον ότι τα δύο επαγγέλματα ασχολούνται με διαφορετικά θέματα: ο μεν Επιμετρητής ασχολείται με κόστος, ο δε Εκτιμητής με αξία. Αν και πολύ συχνά τους μπερδεύουμε, εντούτοις στο ερώτημα “Κιθαρίστας ή Ντράμερ” (τραγούδι του Γιάννη Γιοκαρίνη) η απάντηση είναι ότι ο κάθε κατεργάρης έχει τον πάγκο του, και το ένα χέρι πλένει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Οι δύο κατηγορίες προσφέρουν, η κάθε μια με τον τρόπο της και στον τομέα της, σχετικές συμβουλές και υπηρεσίες, εξυπηρετώντας μαζί το δομημένο περιβάλλον μας – με τον ίδιο τρόπο που και οι δύο μουσικοί του τραγουδιού αποτελούν ξεχωριστά και με τον τρόπο τους σημαντικά μέλη μιας ορχήστρας ή μπάντας!

Υποστηρίξτε τη