Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Δημοσκόπηση: Βαρύ και… ασήκωτο το κόστος της θέρμανσης

Οκτώ στους δέκα συμπολίτες μας (76%) δηλώνουν ότι η ανάγκη για θέρμανση των οικιών τους αποτελεί, σε σχέση με τις οικονομικές τους δυνατότητες, μια πολύ ή αρκετά δύσκολη υπόθεση

Εξαιρετικά βαρύ και… ασήκωτο, όπως και ο φετινός χειμώνας, αποδεικνύεται για τις τσέπες των πολιτών το κόστος που κατά τις χειμερινές περιόδους καλούνται να επωμιστούν για σκοπούς θέρμανσης των υποστατικών τους.

Όπως προκύπτει από έρευνα που διενέργησε ο οργανισμός IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™ για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής, για σχεδόν οκτώ στους δέκα συμπολίτες μας (76%) η ανάγκη για θέρμανση των οικιών τους αποτελεί, σε σχέση με τις οικονομικές τους δυνατότητες, μια πολύ ή αρκετά δύσκολη υπόθεση. Ειδικότερα μάλιστα σε ό,τι αφορά τη φετινή χειμερινή περίοδο η μεγάλη πλειοψηφία, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 84%, διαπιστώνει πως το σχετικό κόστος που απαιτείται είναι, είτε σε μεγάλο είτε σε αρκετό βαθμό, μεγαλύτερο συγκριτικά με το αντίστοιχο προηγούμενων χρόνων. Οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν αντανακλώνται στο γεγονός ότι έξι στους δέκα (60%) αναφέρουν πως για να μπορούν να έχουν ικανοποιητική θέρμανση στις οικίες τους και ν’ αντεπεξέρχονται οικονομικά, αναγκάζονται να περιορίζουν ή να αποκόπτουν άλλες βασικές δαπάνες των νοικοκυριών τους, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το εξής εύρημα: Περισσότεροι από τους μισούς (56%), είτε πολύ είτε αρκετά συχνά, αναγκάζονται να μη χρησιμοποιούν τα μέσα που διαθέτουν στα νοικοκυριά τους για σκοπούς θέρμανσης. Φοβούμενοι δηλαδή το οικονομικό κόστος, «επιλέγουν» να παραμένουν εκτεθειμένοι στις χαμηλές θερμοκρασίες και το τσουχτερό κρύο. Και όλα αυτά, την ώρα που κυρίαρχη αντίληψη ανάμεσα σχεδόν στο σύνολο των πολιτών (94%) είναι πως το κράτος δεν τους προσφέρει ικανοποιητική στήριξη, είτε υπό τη μορφή επιδότησης είτε υπό τη μορφή οποιασδήποτε άλλης ενίσχυσης σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα της θέρμανσης των υποστατικών τους κατά τις χειμερινές περιόδους.

Επισημαίνεται πως, σύμφωνα με την έρευνα, το μηνιαίο κόστος που η πλειοψηφία των πολιτών (59%) δηλώνουν ότι επωμίζονται για θέρμανση των οικιών τους κυμαίνεται από 100 μέχρι 300 ευρώ, με τη θέρμανση πετρελαίου και το κλιματιστικό να αποτελούν τους βασικούς τρόπους με τους οποίους θερμαίνουν τα σπίτια τους τον χειμώνα. Όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούν να περιορίζουν το κόστος για τη θέρμανση των κατοικιών τους, οι πλείστοι αποφεύγουν να αφήνουν χωρίς λόγο αναμμένες συσκευές, ενώ επίσης αρκετοί έχουν περιορίσει τις ώρες λειτουργίας της θέρμανσης. Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό ποσοστό επιλέγουν να χρησιμοποιούν συσκευές χαμηλή ενεργειακής κατανάλωσης. Άξιον αναφοράς συναφώς είναι και το γεγονός ότι περίπου διιστάμενες εμφανίζονται οι απόψεις γύρω από το κατά πόσον τα διάφορα σχέδια κινήτρων του Υπουργείου Ενέργειας, τα οποία αποσκοπούν στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και την απόκτηση κατοικιών ενεργειακής απόδοσης, συμβάλλουν ή μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη μείωση του απαιτούμενου κόστους.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας™. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 25-26 Ιανουαρίου 2022. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Συνδυασμός διαδικτυακών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Με ποιους τρόπους θερμαίνετε το σπίτι σας κατά τους χειμερινούς μήνες;

Θέρμανση πετρελαίου 41%

Κλιματιστικό 38%

Ηλεκτρική σόμπα 22%

Τζάκι 17%

Σόμπα υγραερίου 13%

Θέρμανση υγραερίου 12%

Θέρμανση ηλεκτρισμού 10%

Άλλο 4%

Θερμοσυσσωρευτές 3%

Με ποιους τρόπους θερμαίνετε το νερό στο σπίτι σας;

Μπόιλερ (boiler) 41%

Ηλιακός θερμοσίφωνας 34%

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 22%

Άλλο 3%

Ποιο είναι το μηνιαίο κόστος για να θερμαίνετε το σπίτι σας;

0-100 ευρώ 16%

101-200 ευρώ 35%

201-300 ευρώ 24%

301-400 ευρώ 12%

401 ευρώ και πάνω 13%

Σε σχέση με τις οικονομικές σας δυνατότητες, πόσο δύσκολο θα λέγατε ότι είναι να ανταποκρίνεστε στις οικονομικές απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με τη θέρμανση της οικίας σας κατά τη χειμερινή περίοδο;

ΠΟΛΥ 34%

ΑΡΚΕΤΑ 42%

ΛΙΓΟ 21%

ΚΑΘΟΛΟΥ 3%

Ειδικά για τη φετινή χειμερινή περίοδο, σε ποιο βαθμό διαπιστώνετε το κόστος που χρειάζεστε να είναι μεγαλύτερο, συγκριτικά με το αντίστοιχο προηγούμενων χρόνων;

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ 52%

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ ΒΑΘΜΟ 32%

ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ 14%

ΚΑΘΟΛΟΥ 2%

Πόσο συχνά σας έχει τύχει, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και το τσουχτερό κρύο, να μη χρησιμοποιείτε τα μέσα που διαθέτετε για σκοπούς θέρμανσης φοβούμενοι το οικονομικό κόστος;

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ 20%

ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΑ 36%

ΣΠΑΝΙΑ 25%

ΠΟΤΕ 19%

Για να μπορείτε να έχετε ικανοποιητική θέρμανση και ν’ αντεπεξέρχεστε οικονομικά, σας έχει τύχει να αποκόψετε ή να περιορίσετε άλλες βασικές δαπάνες του νοικοκυριού σας;

ΝΑΙ 60%

ΟΧΙ 40%

Πιστεύετε πως το κράτος προσφέρει ικανοποιητική στήριξη στους πολίτες σε ό,τι αφορά την επιδότηση ή άλλης μορφής ενίσχυση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της θέρμανσης των υποστατικών τους κατά τη χειμερινή περίοδο;

ΝΑΙ 6%

ΟΧΙ 94%

Θεωρείτε πως η Πολιτεία θα πρέπει να δώσει περισσότερη έμφαση στη στήριξη των κατοίκων των ορεινών περιοχών ή να το πράξει οριζόντια για όλον τον πληθυσμό ανεξαρτήτως περιοχής όπου διαμένει;

Να δώσει έμφαση στη στήριξη των κατοίκων ορεινών περιοχών 22%

Να δώσει ικανοποιητική οριζόντια στήριξη ανεξαρτήτως περιοχής διαμονής 78%

Όσον αφορά τη δική σας κατοικία, με ποιους τρόπους προσπαθείτε να περιορίζετε το κόστος για τη θέρμανση της κατοικίας σας;

Δεν αφήνω αναμμένες άσκοπα συσκευές 61%

Έχω περιορίσει τις ώρες λειτουργίας της θέρμανσης 59%

Επιλέγω συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 44%

Έχω εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά 25%

Έχω αναβαθμίσει την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας μου 21%

Άλλο 3%

Γνωρίζετε για τα διάφορα σχέδια κινήτρων του Υπουργείου Ενέργειας, τα οποία αποσκοπούν στη χρήση φωτοβολταϊκών και την απόκτηση κατοικιών ενεργειακής απόδοσης;

ΝΑΙ 74%

ΟΧΙ 26%

Έχετε αξιοποιήσει ή σκοπεύετε ν’ αξιοποιήσετε τα συγκεκριμένα σχέδια κινήτρων;

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 19%

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 40%

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 31%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 10%

Πόσο σίγουρος/η είστε ότι τα συγκεκριμένα σχέδια συμβάλλουν ή μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στη μείωση του κόστους που απαιτείται για τα νοικοκυριά όσον αφορά το ζήτημα της θέρμανσης;

ΠΟΛΥ 20%

ΑΡΚΕΤΑ 33%

ΛΙΓΟ 37%

ΚΑΘΟΛΟΥ 10%

Υποστηρίξτε τη