Συνεντεύξεις

«Ευκαιρίες εργοδότησης νέων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας»

Ηλίας Χατζηκουμής: «Οι νέοι μας θα πρέπει να γνωρίζουν πως έχουν ακριβώς τις ίδιες ευκαιρίες και πιθανότητες επιλογής όπως και οι νέοι από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Όταν είσαι νέος και λαχταράς για μάθηση και γνώση, το πρώτο και πιο σημαντικό που συνήθως επιθυμείς είναι να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις και να μελετήσεις σε Πανεπιστήμια αλλά και χώρους εργασίας του εξωτερικού. Έτσι ώστε να διευρύνεις τους ορίζοντες, τις σκέψεις και τα όνειρά σου. Να αποκτήσεις εμπειρίες και να οδηγηθείς στο μέλλον σου με σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

Η Κύπρος προσφέρει μεν πολλές ευκαιρίες, αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη, της οποίας αποτελούμε μέρος, δίνει πλέον ίσες ευκαιρίες σε όλους να αποκτήσουν αυτό που επιθυμούν, αν δουλέψουν με σθένος και αφοσίωση. Μιλώντας με τον Λειτουργό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Αμυντικής Συνεργασίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, κ. Ηλία Χατζηκουμή, μας εξηγεί τη σημαντικότητα των σχετικών επιλογών και την προσωπική στάση του ιδίου απέναντι στα νέα παιδιά, καθώς και στις ευκαιρίες που τους ανοίγονται.

ΧΑΤΖΗΚΟΥΜΗΣ.jpg


Πώς βλέπετε την απόφαση για ανακήρυξη του 2022 σε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας;

Η πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την ανακήρυξη του 2022 σε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, αναδεικνύει τη σημασία που έχει η ευρωπαϊκή νεολαία στην προσπάθεια για οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Για όλους εμάς που εργαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σημαντικό να δώσουμε στους νέους μας ελπίδα ειδικά στη «νέα εποχή» που ανέτειλε μετά την πανδημία. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η προσοχή στράφηκε στους νέους και τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που στοχεύουν στη συμμετοχή τους στα κοινά και αναδεικνύουν τη σημασία της ευρωπαϊκής νεολαίας.

Ως στόχος είχε τεθεί να αναζητηθούν και να αξιοποιηθούν συνέργειες και συμπληρωματικότητα, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Έτους και προγραμμάτων της Ένωσης, που απευθύνονται στους νέους και ειδικότερα με τα προγράμματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και κατάρτιση, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τη νεολαία και την προστασία της υγείας της, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, την έρευνα και καινοτομία, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, την ψηφιακή πολιτική, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και το κλίμα, την πολιτική συνοχής, τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη.

Καρδιά της αμυντικής συνεργασίας στην Ευρώπη

Ο οργανισμός σας προσφέρει ευκαιρίες για πρακτική άσκηση;

Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διάρκειας ενός έτους, το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημίου που επιθυμούν να εργαστούν σε έναν οργανισμό που αποτελεί την καρδιά της αμυντικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα προσφέρει στους ασκούμενους μια μοναδική οπτική των πολιτικών και των διαδικασιών ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων και μια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει από τις σπουδές τους. Επιπλέον τους φέρνει σε επαφή με ένα δυναμικό και πολυπολιτισμικό επαγγελματικό περιβάλλον. Η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων δημοσιεύεται γύρω στον Μάρτιο κάθε έτους. Η πρακτική άσκηση ξεκινάει τον Σεπτέμβριο και αυτήν τη στιγμή αμείβεται με 1.250 ευρώ περίπου τον μήνα.

Πέραν της πρακτικής άσκησης, προσφέρονται και άλλες ενδιαφέρουσες κατηγορίες εργοδότησης. Το προσωπικό επιλέγεται με ανοικτή διαδικασία. Όλες οι διαθέσιμες θέσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαικού Οργανισμού Άμυνας.

Ποια ήταν η εμπειρία από τη συμμετοχή σας σε επιτροπή επιλογής προσωπικού για θέση του οργανισμού και ποιο το μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε στους νέους μας;

Κατ’ αρχάς να διευκρινίσουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας λειτουργεί υπό την εξουσία και την πολιτική εποπτεία του Συμβουλίου και δεν ακολουθεί τις διαδικασίες και τους διαγωνισμούς της ευρωπαϊκής υπηρεσίας επιλογής προσωπικού EPSO. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχει κάποιος περάσει προηγουμένως τη σειρά δοκιμασιών EPSO που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των γενικών και ειδικών ικανοτήτων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απευθείας στον οργανισμό. Για την επιλογή προσωπικού σε θέση στον οργανισμό ακολουθείται μια απόλυτα αδιάβλητη, αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία. Παρόλο που ο αριθμός των αιτήσεων που λαμβάνουμε είναι ιδιαίτερα υψηλός, η επιτροπή αφιερώνει αρκετό χρόνο για να τις μελετήσει όλες σε βάθος. Για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής συντάσσεται πάντοτε λεπτομερής έκθεση. Οι νέοι μας θα πρέπει να γνωρίζουν πως έχουν ακριβώς τις ίδιες ευκαιρίες και πιθανότητες επιλογής όπως και οι νέοι από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μήπως είχατε κάποια επαφή με μια μη-κυβερνητική οργάνωση που αφορά τους νέους και την Ευρώπη;

Στις αρχές του 2022 είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την Cyprus Youth Diploma CY, μια μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα στη Λευκωσία, που στόχο έχει να παρακινήσει τους νέους και τις νέες της Κύπρου να γίνουν ενεργοί πολίτες, να ασχοληθούν με ζητήματα διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και πολιτικής, καθώς επίσης να τους δώσει την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και να γίνουν συνδιαμορφωτές πολιτικής και κυρίως της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου μας. Τον Φεβρουάριο υποδεχθήκαμε στο κτήριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, ως φιλοξενούμενές μας, την Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα της οργάνωσης. Τους εξηγήσαμε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την άμυνα και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σε αυτές. Με την ευκαιρία της επίσκεψης των εκπροσώπων της Cyprus Youth Diploma CY στις Βρυξέλλες, οργανώσαμε επίσης ανοικτή συζήτηση για τα οφέλη της Κύπρου από την ευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία, σε εκδήλωση που φιλοξενήθηκε από τη Μόνιμη Αντιπροσωπία της Κύπρου στην ΕΕ και τελούσε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ευρωπαίων Πολιτών (European Citizens Association).

Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα αποκτήσουν οι νέοι μας αυτοπεποίθηση και θα βελτιώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους;

Δέχομαι αρκετά μηνύματα από νεαρούς Κύπριους που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στη Χάγη, στο Μάαστριχτ και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, που θα ήθελαν να συζητήσουν μαζί μου τις προοπτικές εργοδότησής τους σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Πάντοτε αφιερώνω χρόνο για να τους συναντήσω. Ακούω προσεκτικά τις έγνοιες και τις ανησυχίες τους, αντιλαμβάνομαι τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και προσπαθώ να απαντήσω στις ερωτήσεις τους και να παρέχω σημαντικές διευκρινίσεις και συμβουλές.

Πιστεύω πως αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση των παλαιοτέρων να συμβουλεύουν και να κατευθύνουν τους νέους ειδικά στα πρώτα τους βήματα. Θα πρέπει να τους μεταφέρουμε τις εμπειρίες μας και να μοιραστούμε μαζί τους τα διδάγματα που έχουμε αποκομίσει. Χρειάζονται ευκαιρίες, χώρο και χρόνο για να χρησιμοποιήσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις, ν’ αξιοποιήσουν τον χαρακτήρα, την υπόσταση και την κοινωνική τους μόρφωση και να μπορέσουν στη συνέχεια όχι μόνο να εξασφαλίσουν εργασίες και να κτίσουν σταδιοδρομίες, αλλά και να δραστηριοποιηθούν γενικότερα με τρόπο που να συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος μιας Ευρώπης που θα χαρακτηρίζεται από δημοκρατία, διαφάνεια, αξιοκρατία, αλληλεγγύη και συμμετοχικότητα.