Εμπρός στο δρόμο (του Θεού) που χάραξε η ΑΗΚ

Αφού σωτηρία δε θα βρεις με την ακρίβεια, τουλάχιστον… προσευχήσου!

Ένα μεγάλο μπράβο στον λειτουργό της ΑΗΚ όποιος ή όποια και αν είναι, που επιστρατεύει τις θεϊκές δυνάμεις προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες στην αντιμετώπιση της δυσβάσταχτης ακρίβειας στην ενέργεια.

Κατάλαβε ο άνθρωπος ότι μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορούν οι πολίτες να αντέξουν το βάρος από τους παραφουσκωμένους λογαριασμούς.

Έτσι, έβαλε στο τραπεζάκι με το κουτί παραπόνων στα κεντρικά της ΑΗΚ στη Λευκωσία, ένα καπνιστήρι!

1αηκ[0980.PNG

Σου λέει, αφού σωτηρία δε θα βρεις με την ακρίβεια, τουλάχιστον… προσευχήσου!

Ή, κατά μίαν άλλη, ακραία ερμηνεία ανθρώπου που περιμένει στην ουρά, «πρόκειται για απαραίτητο αξεσουάρ μετά το εγκεφαλικό, που μας περιμένει μετά το ταμείο...». Μη κακό.

Ελπίζουμε, πάντως το παράδειγμα της ΑΗΚ να υιοθετήσουν και άλλες υπηρεσίες και ιδρύματα, όπως Υδατοπρομήθεια, Δημοτικά Ταμεία, και κυρίως Τράπεζες!

Γενικώς, ο Θεός μαζί μας…

ΑΗΚ00000000098998ΚΩΜ.jpgχπετ.