«Φίλοι της Γης» - Σεμινάριο για δημοσιογράφους

Τριήμερο Σεμινάριο Ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους, διοργανώνει η μη-κυβερνητική και μη- κερδοσκοπική, οργάνωση «Φίλοι της Γης» με έδρα τη Λεμεσό, με στόχο την ενημέρωση και διαφώτιση γύρω από τα Περιβαλλοντικά ζητήματα.

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα, στο ξενοδοχείο «Crowne Plaza», στη Λεμεσό μεταξύ των ημερομηνιών 2 – 4 Δεκεμβρίου 2022 και θα παραχωρηθεί εντελώς δωρεάν σε όσους δημοσιογράφους επιθυμούν να λάβουν μέρος.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου το οποίο έχουν στείλει: οι «Φίλοι της Γης Κύπρου» διοργανώνουν σεμινάριο ενημέρωσης και κατάρτισης προς δημοσιογράφους. Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει δωρεάν εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις ενημέρωσης, κατατόπισης και συζητήσεις σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις στην Κύπρο.

Στόχοι του σεμιναρίου:

-Ανάπτυξη γνώσεων και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα κύρια περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα της Κύπρου.

-Ανάπτυξη δεξιοτήτων γύρω από ορισμούς, ορολογίες και θεματολογίες που αφορούν το περιβάλλον.

-Ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών για δημοσιογραφική κάλυψη θεμάτων και ιδεών.

-Βελτίωση της ποιότητας της δημοσιογραφίας στη συγκεκριμένη θεματολογία.

Όσοι δημοσιογράφοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν αίτημα για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.gle/vfjsc1iSxTerjSeDA

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Λειτουργό της Οργάνωσης την κυρία Νατάσα Ιωάννου, Φίλοι της Γης Κύπρου, contact@foecyprus.org, 99336017