Οι «έξυπνοι» οργανισμοί χρησιμοποιούν το cloud ως πλατφόρμα εξέλιξης και βιωσιμότητας

O μετασχηματισμός cloud (cloud transformation) είναι η διαδικασία μετεγκατάστασης μιας επιχείρησης από την on-prem υποδομή στο cloud – Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει και οι ανησυχίες για την υιοθέτησή του

Τα τελευταία χρόνια στον επιχειρηματικό κόσμο υπάρχει ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μετάβαση στο cloud (cloud transformation), τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει, αλλά και τις ανησυχίες για την υιοθέτησή του.

O μετασχηματισμός cloud (cloud transformation) είναι η διαδικασία μετεγκατάστασης μιας επιχείρησης από την on-prem υποδομή στο cloud. Περιλαμβάνει μετεγκατάσταση εφαρμογών και προγραμμάτων λογισμικού, μετακίνηση εταιρικών δεδομένων στο cloud και μετασχηματισμό της IT υποδομής του ενδιαφερόμενου οργανισμού/επιχείρησης. Ο χρόνος που χρειάζεται για να ξεκινήσει και να προωθηθεί αυτή η διαδικασία εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της λειτουργίας του κάθε οργανισμού/επιχείρησης. Εάν ο ενδιαφερόμενος οργανισμός/επιχείρηση έχει ήδη υιοθετήσει κάποια τεχνολογία cloud, θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο για να προωθήσει περισσότερα συστήματα στο cloud από κάποιον οργανισμό/επιχείρηση που δεν χρησιμοποιεί καθόλου τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Οι δυνατότητες που προσφέρει το cloud καθώς και οι επιλογές για τις σχετικές υπηρεσίες έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και έχουν προωθήσει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις. Το cloud κάνει ευκολότερη την πρόσβαση στην τεχνολογία, παρέχοντας σε μεγάλες και μικρές εταιρείες ίση πρόσβαση σε εργαλεία για χρήση και ανάπτυξη, ενώ παράλληλα γίνεται ευκολότερη η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων. Παρέχεται σχεδόν άπειρη χωρητικότητα αποθήκευσης και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε μια ενιαία πλατφόρμα. Η μετάβαση στο cloud απαιτεί στρατηγική και ευελιξία από τον ενδιαφερόμενο οργανισμό/επιχείρηση. Η αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το cloud απαιτεί δέσμευση σε επιχειρηματικό επίπεδο αναφορικά με τις μετασχηματιστικές του δυνατότητες. Καθώς το οικοσύστημα cloud ωριμάζει και κλιμακώνεται, επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου ξεκινούν πολλές ad-hoc πρωτοβουλίες cloud. Οι CIO σήμερα αντιμετωπίζουν όλο και πιο περίπλοκες απαιτήσεις, καθώς ο καθορισμός των κατάλληλων λύσεων και υπηρεσιών cloud για τον κάθε οργανισμό/επιχείρηση πρέπει να βασίζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του και συχνά περιλαμβάνει περισσότερους από έναν στρατηγικούς παρόχους cloud και σχετικά πλάνα ανάπτυξης.

Ο μετασχηματισμός cloud έχει διάφορα οφέλη για τον ενδιαφερόμενο οργανισμό. Κατ’ αρχάς, διατηρεί τον οργανισμό ανταγωνιστικό στον επιχειρηματικό κόσμο του σήμερα. Η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες δραστηριοποιούνται και η εναρμόνιση με το τι προστάζει είναι πλέον μονόδρομος. Επίσης, προωθεί μια καλύτερη ανταπόκριση στη ζήτηση και στην προώθηση νέων δραστηριοτήτων, χωρίς να χρειάζεται μια εταιρεία να ξοδέψει επιπλέον χρόνο για την αναβάθμιση της υφιστάμενης τεχνολογικής υποδομής της. Ακόμη, η αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών cloud επιτρέπει εύκολα και σε μικρότερους οργανισμούς να καταλάβουν την αξία των δεδομένων τους, οδηγώντας τους έτσι στη λήψη data-driven αποφάσεων με σκοπό τόσο τη βελτίωση του λειτουργικού τους μοντέλου και της παραγωγικότητας των υπαλλήλων, όσο και της ανάπτυξής τους στην αγορά.

Ωστόσο, υπάρχουν και προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται με αυτόν τον μετασχηματισμό. Αυτές οι προκλήσεις γίνονται εντονότερες στην περίπτωση που ο οργανισμός δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη υπηρεσίες cloud. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα σωστά πρωτόκολλα ασφάλειας δεδομένων για αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και επίσης θα πρέπει να γίνεται εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού εντός του οργανισμού για χειρισμό του cloud και των υπηρεσιών του.