Η ψηφιακή µεταµόρφωση της Τράπεζας Κύπρου

∆ηµήτρης Νικολάου: «Εκσυγχρονίσαµε τις τεχνολογικές µας υποδοµές, ανανεώσαµε τα ψηφιακά µας κανάλια και εξασφαλίσαµε µια πολύ ανταγωνιστική θέση για την τράπεζα τα επόµενα χρόνια»

Tο έναυσµα του ψηφιακού µέλλοντος της Τράπεζας Κύπρου αποτέλεσε η εφαρµογή του Προγράµµατος Ψηφιακής Μεταµόρφωσης της Τράπεζας, µέσω του οποίου εκσυγχρονίστηκαν οι τεχνολογικές της υποδοµές και ανανέωσε τα ψηφιακά της κανάλια. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο ∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Ψηφιακής Μεταµόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου, ∆ηµήτρης Νικολάου, µέσω αυτής της φιλόδοξης τριετούς πρωτοβουλίας «εξασφαλίσαµε µια πολύ ανταγωνιστική θέση για την Τράπεζα τα επόµενα χρόνια». Σύµφωνα µε τον ίδιο, απ’ όταν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι η Τράπεζα έφερε την επανάσταση στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα της χώρας µε καινοτόµα, εύχρηστα και ασφαλή προϊόντα, ενώ διακρίθηκε ουκ ολίγες φορές ως η καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο.

Ποιο είναι το όραµα της Τράπεζας και τι είναι αυτό που την ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύµατα;

Η Τράπεζα Κύπρου είναι η κορυφαία Τράπεζα στην Κύπρο που παρέχει υπηρεσίες λιανικής, εταιρικής, επενδυτικής και ιδιωτικής τραπεζικής. Όραµά µας είναι να δηµιουργούµε σχέση εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας εφ’ όρου ζωής, καθοδηγώντας και υποστηρίζοντάς τους, τόσο στα πιο σηµαντικά γεγονότα της ζωής τους, όσο και στις καθηµερινές τους ανάγκες.

Αυτό που µας κατατάσσει σε µια ξεχωριστή θέση είναι ότι επενδύουµε κεφάλαιο και προσπάθεια, διασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες µας παρέχονται από υψηλού επιπέδου επαγγελµατίες, αξιοποιώντας στο έπακρον την τεχνολογία και στη βάση υγιών και ηθικών πρακτικών. ∆εν είµαστε απλώς µια συστηµική τράπεζα που δίνει ώθηση στην ανάπτυξη και δηµιουργεί αξία για τους µετόχους, αλλά και ένας βασικός µοχλός προόδου της κοινωνίας. Ηγούµαστε των προσπαθειών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα προς την υιοθέτηση και αποδοχή της τεχνολογίας και ταυτόχρονα βοηθούµε έµπρακτα στην ψηφιοποίηση της οικονοµίας της χώρας.

girl on couch holding phone (002).jpeg

Ποια εντοπίζετε ως τη µεγάλη πρόσφατη αλλαγή που έγινε στην Τράπεζα; Περιγράψετε µας πώς αυτή η αλλαγή επηρεάζει τη λειτουργικότητά της.

Μια σηµαντική αλλαγή ήταν η εφαρµογή του Προγράµµατος Ψηφιακής Μεταµόρφωσης της Τράπεζας - µιας φιλόδοξης τριετούς πρωτοβουλίας που αποτέλεσε το έναυσµα του ψηφιακού µέλλοντος της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, εκσυγχρονίσαµε τις τεχνολογικές µας υποδοµές, ανανεώσαµε τα ψηφιακά µας κανάλια και εξασφαλίσαµε µια πολύ ανταγωνιστική θέση για την Τράπεζα τα επόµενα χρόνια. Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2020 και τώρα αξιοποιούµε τις κορυφαίες ψηφιακές µας δυνατότητες για να εξυπηρετήσουµε τους πελάτες µας και την οικονοµία, ενώ παράλληλα παρουσιάζουµε διαρκώς νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα θεµέλια που θέσαµε µε το Πρόγραµµα Ψηφιακής Μεταµόρφωσης επέτρεψαν επίσης στην Τράπεζα να κοιτάξει πέρα από την παραδοσιακή τραπεζική µε ένα νέο φιλόδοξο εγχείρηµα, την Πλατφόρµα Ψηφιακής Οικονοµίας Jinius. Το Jinius στοχεύει να υποστηρίξει την Ψηφιακή Οικονοµία της χώρας, διευκολύνοντας τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (B2B), καθώς και µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C). Αυτό καθίσταται εφικτό µέσω µιας ποικιλίας υπηρεσιών που ξεκινούν από την ηλεκτρονική τιµολόγηση, τη διαχείριση εµβασµάτων και τις πληρωµές τιµολογίων µέχρι τον εταιρικό κατάλογο. Αυτό θα ενισχυθεί περαιτέρω µέσω πολυάριθµων πρόσθετων υπηρεσιών, όπως η προκήρυξη και η διαχείριση προσφορών, µε βάση το µακροχρόνιο στρατηγικό πλάνο µας, αλλά και την ανατροφοδότηση από τους πελάτες µας. Στο πλαίσιο της συµβολής µας για ψηφιοποίηση της οικονοµίας, θέλουµε το Jinius να αποτελέσει το βασικό οικονοµικό εργαλείο για τους Κύπριους πολίτες βάσει του οποίου θα προγραµµατίζουν το µέλλον τους αλλά και το κυριότερο εργαλείο αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων µε τους συνεργάτες τους και το σύνολο του επιχειρηµατικού κόσµου.

Έχουμε φέρει την επανάσταση στον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας με καινοτόμα, εύχρηστα και ασφαλή προϊόντα, τα οποία οι πελάτες μας αγκάλιασαν αμέσως

Μιλήστε µας για τα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες σας που αποτελούν χρήσιµα εργαλεία στα χέρια των πελάτων σας.

Το σύνθηµά µας στην Τράπεζα Κύπρου είναι ότι βρισκόµαστε δίπλα στους πελάτες και τους συνεργάτες µας σε κάθε τους επόµενη κίνηση. Απ’ όταν ξεκινήσαµε το ταξίδι της ψηφιακής µας µεταµόρφωσης, έχουµε φέρει την επανάσταση στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα της χώρας µε καινοτόµα, εύχρηστα και ασφαλή προϊόντα, τα οποία οι πελάτες µας αγκάλιασαν αµέσως. Επαναλανσάραµε την εφαρµογή µας για κινητά, παρουσιάσαµε λύσεις ανέπαφων πληρωµών (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay και Fitbit Pay) αλλά και τη γνωστή υπηρεσία QuickPay. Προσφέρουµε πλέον στους πελάτες µας µια σειρά εργαλείων οικονοµικής διαχείρισης µε την ονοµασία MoneyFit, τη δυνατότητα αγοράς ασφαλιστικών προϊόντων και κατάθεσης επιταγών µέσω της εφαρµογής µας για κινητά. Επιπλέον, είµαστε η πρώτη Τράπεζα στην Κύπρο που προσέφερε µια πραγµατικά ψηφιακή διαδικασία onboarding πελατών.

PQ3A6009 (002).jpg

Πώς επηρέασε o ψηφιακός µετασχηµατισµός την Τράπεζα;

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων ετών επηρέασε βαθιά τα πρότυπα παραγωγής, τις συνθήκες εργασίας, ακόµη και τον τρόπο ζωής. Οι περισσότερες εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες ικανοποίησης δείχνουν ότι είµαστε πρωτοπόροι σε διάφορα θέµατα. Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου ανακηρύχθηκε πρόσφατα από το περιοδικό Euromoney ως η «Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο», µια πολύ σηµαντική διάκριση για εµάς. Προσπαθούµε συνεχώς να βελτιώνουµε τις επιδόσεις µας και να αποτελούµε την αδιαµφισβήτητη επιλογή για κάθε δυνητικό πελάτη και συνεργάτη. Εξίσου σηµαντική είναι και η διπλή διάκριση από το έγκριτο αµερικανικό περιοδικό «Global Finance» στο πλαίσιο των βραβείων «World’s Best Digital Bank Awards 2022». Συγκεκριµένα, βραβευτήκαµε γι’ ακόµα µια χρονιά ως µια από τις καλύτερες ψηφιακές τράπεζες της ∆υτικής Ευρώπης και ως η καλύτερη ψηφιακή Τράπεζα στην Κύπρο για τους καταναλωτές και τους επιχειρηµατικούς και θεσµικούς πελάτες.

Ποιες είναι οι κυριότερες ψηφιακές πρωτοβουλίες που λάβατε σε σχέση µε την βιώσιµη ανάπτυξη της Τράπεζας;

Οι πρωτοβουλίες µας για την Ψηφιακή Μεταµόρφωση έχουν εισαγάγει αρκετές λειτουργικές ανακατατάξεις που οδηγούν σε µείωση της χρήσης χαρτιού και ενέργειας, οδηγώντας τελικά σε µείωση του αποτυπώµατος άνθρακα. Αυτοί ήταν µεταξύ των παραγόντων που επέτρεψαν στην Τράπεζα να λάβει αξιολόγηση ΑΑ (σε κλίµακα ΑΑΑ-CCC) στο πλαίσιο του MSCI ESG Ratings Assessment το 2022.

Κοιτάζοντας προς το µέλλον, δεν στοχεύουµε µόνο στη βελτίωση της δικής µας βιωσιµότητας µέσω των πρωτοβουλιών µας για τα ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά µε τη ∆ιακυβέρνηση θέµατα) και των πράσινων προϊόντων µας, αλλά και στη βιωσιµότητα της οικονοµίας συνολικά. Ήδη πολλά τιµολόγια και πληρωµές διεκπεραιώνονται µέσω της πλατφόρµας µας Jinius, µειώνοντας την ποσότητα χαρτιού που κυκλοφορεί στην οικονοµία και συµβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιµο µέλλον για τη χώρα.

Cheque Deposit (002).jpg

Πώς καταστρώνετε τη στρατηγική σας για κάθε δράση που σχεδιάζετε;

Για οργανισµούς του δικού µας µεγέθους, που είναι επίσης συστηµικά σηµαντικοί για τη χώρα, η στρατηγική και ο σχεδιασµός είναι ζωτικής σηµασίας. Το έργο µας βασίζεται πάντοτε σε ένα συγκεκριµένο σχέδιο και χρονοδιάγραµµα, αλλά αναγνωρίζουµε επίσης ότι, ενίοτε, για ν’ ανταποκριθούµε επιτυχώς στις ανάγκες των πελατών µας, απαιτούνται τολµηρές ενέργειες που εµπλουτίζουν αυτά τα σχέδια.

Εκτελούµε τις στρατηγικές αποφάσεις µε τολµηρή δράση και ενισχυµένη δέσµευση, γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί είµαστε πάντα ένα βήµα µπροστά από τους ανταγωνιστές µας.

Στην Τράπεζα Κύπρου είµαστε πάντα αυστηροί και επιδιώκουµε πάντα να δίνουµε εµείς τον ρυθµό. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, ο συνδυασµός µιας περιεκτικής και διαφανούς στρατηγικής µε σταθερές διαδικασίες εφαρµογής παράγει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και δηµιουργεί µακροπρόθεσµη ανθεκτικότητα.