Στροφή στη βιώσιµη ανάπτυξη

Χαράλαµπος Πηλακούτας: «Μία από τις κύριες προτεραιότητές µας στο διάστηµα που διανύουµε, είναι ο λειτουργικός και ψηφιακός µας µετασχηµατισµός στην κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης»

Μια από τις κύριες προτεραιότητες του Οµίλου Πηλακούτα, είναι η βιώσιµη ανάπτυξη. Ο κ. Χαράλαµπος Πηλακούτας, CEO του Οµίλου, σε συνέντευξή του, εξηγεί πως αυτό θα επιτευχθεί σε τρία επίπεδα δράσης: περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, κοινωνική προσφορά, υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, ο κ. Πηλακούτας αναφέρθηκε στις εκτιµήσεις για την πορεία της αυτοκινητοβιοµηχανίας, λέγοντας πως, παρά τις προκλήσεις, η αγορά εµφανίζει σηµάδια ανθεκτικότητας, δηµιουργώντας συγκρατηµένα θετικές προσδοκίες.

Ποιες είναι οι σηµαντικότερες προκλήσεις που καλείστε να αντιµετωπίσετε σήµερα ως Όµιλος;

Η αλληλουχία κρίσεων που προκλήθηκαν, αρχικά λόγω της πανδηµίας και στη συνέχεια διογκώθηκαν µε τον πόλεµο στην Ουκρανία, αναµφίβολα έχουν επηρεάσει τον παγκόσµιο κλάδο της αυτοκινητοβιοµηχανίας και το σύνολο των εταιρειών που, άµεσα ή έµµεσα, δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Η µεγαλύτερη πρόκληση που έχουµε να αντιµετωπίσουµε σε επιχειρησιακό επίπεδο, είναι τα θέµατα παραγωγής-παράδοσης και διαµόρφωσης τιµών, από τα εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων, που συνδέονται µε τα υπαρκτά προβλήµατα στην εφοδιαστική αλυσίδα, απόρροια µιας µεγάλης διεθνούς διαταραχής. Έχουµε λοιπόν οδηγηθεί σε επιβεβληµένες αποφάσεις προσαρµογής και αναδιάρθρωσης του λειτουργικού και επιχειρηµατικού µας σχεδιασµού.

Mr. Charalambos Pilakoutas.JPG

Ποιο είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτηµα; Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά που σας διαφοροποίησαν, ώστε ο Όµιλός σας να γνωρίσει τέτοια επιτυχία;

Σε επίπεδο στρατηγικής, πιο σηµαντική ήταν η απόφαση της διαφοροποίησής µας, µέσα από στοχευµένη επέκταση µε επιλεγµένα brands. ∆ιαφοροποίηση που οικοδοµήθηκε µέσα στον χρόνο και έχει πάντα στο κέντρο της την προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών µε ολοκληρωµένες λύσεις υποστήριξης των πελατών µας. Εδώ είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί το πάθος των ανθρώπων του Οµίλου για το αντικείµενο των εργασιών µας. Αγαπούµε αυτό που κάνουµε, και είναι κάτι που το κάνουµε µε επαγγελµατισµό και µε µεράκι. Σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό, γνωρίζουµε πως οι πελάτες µας έχουν υψηλές προσδοκίες. Προσπαθούµε συνεχώς να ανταποκρινόµαστε σε αυτές και να βελτιωνόµαστε όπου είναι αναγκαίο. Η βάση όλων, η βάση ύπαρξης κάθε επιχείρησης είναι η εµπιστοσύνη των πελατών της.

Klelia Pilakouta.jpg

Ποιες είναι οι εκτιµήσεις σας για την πορεία του τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείστε στη µετά πανδηµία εποχή;

Η εποχή µετά την πανδηµία έφερε µια µεγαλύτερη παγκόσµια αβεβαιότητα, λόγω των γεγονότων στην Ουκρανία και της ευρύτερης γεωπολιτικής αστάθειας. Όπως σας ανέφερα, σε µία ήδη βεβαρηµένη κατάσταση για τον τοµέα αυτοκινήτων, λόγω των επιπλοκών της πανδηµίας, υπήρξε περαιτέρω επιδείνωση, σε ό,τι έχει να κάνει µε τα ζητήµατα παραγωγής και τιµών. Με τη διεθνή κατάσταση να είναι απρόβλεπτη, ουδεµία ασφαλής πρόβλεψη µπορεί να γίνει αυτήν τη στιγµή, όχι µόνο για τον δικό µας κλάδο, αλλά και για τους περισσότερους κλάδους της οικονοµίας. Αν θεωρήσουµε ότι σε ένα µεσοπρόθεσµο ορίζοντα θα υπάρξει κάποια εξοµάλυνση και θα αµβλυνθούν οι παράγοντες αστάθειας και αβεβαιότητας, µε παράλληλη επαναφορά των ρυθµών παραγωγής, τότε µπορούµε να αντικρίσουµε µε αισιοδοξία το µέλλον της αγοράς αυτοκινήτου στην Κύπρο. Εδώ είναι σηµαντικό να τονιστεί πως η περιοδική απόκτηση ενός αυτοκινήτου είναι ισχυρό συστατικό στοιχείο της κυπριακής κοινωνικής κουλτούρας. Στο ερώτηµα αν υπάρχει σήµερα ζήτηση, η απάντηση είναι καταφατική. Ζήτηση υπάρχει. Ενδιαφέρον για νέα µοντέλα υπάρχει. Άλλωστε η ανταπόκριση που έχουµε στις παρουσιάσεις τους στην αγορά είναι πολύ ενθαρρυντική. ∆ιαρκώς έχουµε νέα µοντέλα που ελκύουν την προσοχή του κοινού µέσα από τον ισχυρό δείκτη εξέλιξής τους, στην τεχνολογία, στην ασφάλεια, στην αισθητική, στην επικοινωνία και ψυχαγωγία, στην άνεση και πρακτικότητα. Συνυπολογίστε εδώ και τη νέα δυναµική τάση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που στην Κύπρο προσελκύει, σταδιακά,όλο και περισσότερους αγοραστές. Συνολικά, παρά τις δυσκολίες, η αγορά εµφανίζει σηµεία ανθεκτικότητας και δηµιουργεί συγκρατηµένα θετικές προσδοκίες -υπό προϋποθέσεις- για το µέλλον.

Παρά τις δυσκολίες, η αγορά εμφανίζει σημεία ανθεκτικότητας και δημιουργεί συγκρατημένα θετικές προσδοκίες -υπό προϋποθέσεις- για το μέλλον

Τι προοπτικές υπάρχουν στον ορίζοντα για τον Όµιλο;

Ο Όµιλος Πηλακούτα έχει πολύ γερά θεµέλια. Θεµέλια ιστορικά και νέα, που συνεχώς εµπλουτίζονται και δυναµώνουν από κάθε γενιά που τον διοικεί. Οι προοπτικές του Οµίλου, µέσα από µια ορθολογική προβολή στο µέλλον, είναι αναµφίβολα θετικές, και αυτό δεν είναι µια αυθαίρετη τοποθέτηση. Είναι κάτι που έχει τις ρίζες του στο πώς αντιµετωπίζουµε διαχρονικά τις προκλήσεις, σε συνδυασµό µε την επιλογή της κατάλληλης επιχειρηµατικής στρατηγικής.

Kodros Pilakoutas.jpg

Ποια είναι τα επόµενα βήµατα του Οµίλου; Τι περιλαµβάνει ο στρατηγικός σας σχεδιασµός;

Στην πορεία του Οµίλου Πηλακούτα, µελετούµε συνεχώς το επιχειρηµατικό µας περιβάλλον, ερευνούµε την αγορά του τοµέα µας και προετοιµάζουµε προσεκτικά τα επόµενά µας βήµατα. Μία από τις κύριες προτεραιότητες του Οµίλου, στο διάστηµα που διανύουµε, είναι ο λειτουργικός και ψηφιακός µας µετασχηµατισµός στην κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης. Υπηρετούµε τα τρία επίπεδα δράσης: περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, κοινωνική προσφορά, υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση. Να σας αναφέρω ενδεικτικά πως υλοποιούµε πρόγραµµα ανάλυσης των ενεργειακών µας αναγκών, που θα έχει ως αποτέλεσµα την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις εγκαταστάσεις µας. Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό, από ανανεώσιµες πηγές θα καλύπτεται το 66% των ενεργειακών αναγκών του Οµίλου. Επιπλέον, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης, προγραµµατίζουµε την τοποθέτηση ισχυρών ταχυφορτιστών σε επιλεγµένα σηµεία των εγκαταστάσεων του Οµίλου, για χρήση από πελάτες και από εργαζοµένους.

Stalo Pilakouta.jpg

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως, στη συνεχή προσπάθεια µείωσης του αποτυπώµατός µας στο περιβάλλον, συνεργαζόµαστε µε εξειδικευµένες εταιρείες, για την ανακύκλωση αποβλήτων. Έχουµε καταφέρει να ανακυκλώνουµε σχεδόν το 100% των βιοµηχανικών αποβλήτων που µπορούν να ανακυκλωθούν.

Μεταξύ αυτών και άλλων πολλών, επιλέγουµε πλέον να τοποθετούµε τις επιχειρηµατικές µας αποφάσεις µέσα σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο επιλογών µε βιώσιµα χαρακτηριστικά. Στρατηγικά, αυτό συνιστά µια µεγάλη αλλαγή, καθώς επαναπροσδιορίζει το επιχειρησιακό µας µοντέλο, τον τρόπο σκέψης και δράσης µας. Νιώθουµε έντονα πως η όποια επιχειρηµατική µας πρόοδος οφείλει να είναι συνδεδεµένη µε την πρόοδο της κοινωνίας µας και ευρύτερα του τόπου.