Παιδιά σε κρατικά ιδρύματα αναζητούν οικογένεια

Το νέο κοινωνικό αφιέρωμα της «Σημερινής Online» καταπιάνεται με τον θεσμό της αναδοχής στην Κύπρο: Η ανάγκη για κοινωνική διαφώτιση, οι προϋποθέσεις αναδοχής, ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και η συμβολή του «Hope for Children» και της «Φωλιάς Αγάπης»

Παιδιά στη χώρα μας, τα οποία διαβιούν σε κρατικά ιδρύματα προστασίας, αναζητούν αγάπη και φροντίδα μέσα σε μια νέα οικογένεια. Σύμφωνα με την κα Φαίδρα Κωνσταντίνου, λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), για να απομακρυνθεί ένα παιδί από την οικογένειά του πρέπει να συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως κακοποίηση ή και παραμέληση.

«Αν υπάρχει χώρος στην καρδιά μας υπάρχει και στο σπίτι μας»

Σήμερα στην Κύπρο υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εξεύρεση νέων ανάδοχων οικογενειών. Ο σύνδεσμος ανάδοχης οικογένειας «Φωλιά Αγάπης» στοχεύει στη διαφώτιση του κοινού για τον θεσμό της αναδοχής, καθώς και στην υποστήριξη ενδιαφερομένων και ανάδοχων οικογενειών, και κατ’ επέκταση στη βοήθεια των ίδιων των παιδιών (πληροφορίες στο 99 241515).

Ποιες οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος ανάδοχος γονιός

Ανάδοχοι γονείς μπορούν να γίνουν άτεκνες οικογένειες, οικογένειες με παιδιά, μονήρη άτομα κ.ο.κ. Αυτό που χρειάζεται είναι να αιτηθούν στις ΥΚΕ, οι οποίες αξιολογούν τους αιτούντες με τη βοήθεια του ΜΚΟ «Hope for Children».

Το κράτος στηρίζει οικονομικά τις ανάδοχες οικογένειες με μηνιαίο επίδομα και έκτακτα επιδόματα για την κάλυψη των βασικών αναγκών των παιδιών. Η αναδοχή μπορεί να αφορά σε απλή φιλοξενία για κάποιες μέρες, μήνες ή και χρόνια.

«Ανάδοχη οικογένεια στην Κύπρο, μεγάλωσε 9 παιδιά»

Όσο αφορά στους ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις ΥΚΕ, στην παρούσα φάση είναι 770. Λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, ο αριθμός αυτός μεταβάλλεται και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρεθεί χώρος στέγασής τους και προσωπικό το οποίο να μπορεί να στελεχώσει τις δομές αυτές.

«Το κύριο κίνητρο, η αγάπη για τα παιδιά»

Σύμφωνα με την κα Άντρια Νεοκλέους, Διευθύντρια Ανθρωπιστικού Τομέα του «Hope for Children», οι ανήλικοι ηλικίας 15 ετών και άνω προέρχονται κυρίως από αφρικανικές χώρες. Το «Hope for Children» φιλοξενεί στις δομές του, σε συνεργασία με τις ΥΚΕ, τους ασυνόδευτους αιτητές διεθνούς προστασίας, παρέχοντάς τους ψυχολογική και νομική στήριξη, αφού στις πλείστες των περιπτώσεων ζητούν οικογενειακή επανένωση με συγγενείς τους που βρίσκονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου υπήρχε η δυνατότητα, παιδιά από τη Συρία έχουν ήδη τοποθετηθεί κοντά σε συγγενικά τους πρόσωπα στην Κύπρο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου από την Ουκρανία.

Δείτε το βίντεο: