Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Αυξάνονται οι αφίξεις, μειώνονται οι απελάσεις

Την τελευταία δεκαετία οι απελάσεις αλλοδαπών έχουν σαφώς μειωθεί, αφού το 2011 είχαμε 3.941 ενώ το 2021 μόλις 348, ενώ οι παράτυποι αλλοδαποί αυξήθηκαν από 8.231 το 2011 σε 11.927 το 2021

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος είναι το μεταναστευτικό. Μπορεί η παγκοσμιοποίηση και της ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ να σηματοδότησαν την έλευση στο νησί των αλλοδαπών που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή, όμως σήμερα η κατάσταση έχει σαφώς χειροτερέψει. Οι πιο πολλοί αλλοδαποί έρχονταν στην Κύπρο διά της νόμιμης οδού με μοναδικό στόχο να εργαστούν και να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή, τηρώντας και όλες τις νόμιμες διαδικασίες έλευσης αλλά και παραμονής στο νησί. Υπάρχουν όμως και αυτοί που εισέρχονται στο νησί με παράνομες βάρκες ή από παράνομες διελεύσεις από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. Η σημερινή κατάσταση με τους παράτυπους μετανάστες έχει δημιουργήσει πονοκέφαλο στις Αρχές του τόπου, που προσπαθούν να επιβάλουν την τάξη και τον νόμο, ώστε να μειωθούν οι καθημερινές παράτυπες ροές στο νησί μας, οι οποίες προκαλούν σωρεία προβλημάτων τόσο οικονομικών όσο και κοινωνικών.

Ραγδαία αύξηση αλλοδαπών τα τελευταία 10 χρόνια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Αστυνομία Κύπρου, το 2011 πραγματοποιήθηκαν 3.941 απελάσεις αλλοδαπών, 876 αναχωρήσεις μετά από υπόδειξη των Αρχών, ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος στο νησί σε 649 αλλοδαπούς. Συνολικά για όλο το έτος 2011 εισήλθαν στο νησί μας 8.231 παράνομοι μετανάστες, εκ των οποίων οι 247 συνελήφθησαν, οι 6.919 ήταν παράνομα διαμένοντες στο νησί, οι 417 ήταν αιτητές ασύλου και οι 648 αποχώρησαν από το νησί εθελούσια. Από τους 6.919 αλλοδαπούς που συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή ή «overstayed», οι 3.567 αποχώρησαν μόνοι τους από το νησί. Επίσης, το ίδιο έτος, 1.681 αλλοδαποί προχώρησαν σε αίτηση ασύλου, εκ των οποίων οι 1.264 εισήλθαν απευθείας στις ελεύθερες περιοχές, ενώ οι 417 εισήλθαν στις ελεύθερες περιοχές μέσω κατεχομένων.

* Το 2012 πραγματοποιήθηκαν 3.529 απελάσεις αλλοδαπών, 1.135 αναχωρήσεις μετά από υπόδειξη των Αρχών, ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος στο νησί σε 576 αλλοδαπούς. Συνολικά για όλο το έτος 2012 εισήλθαν στο νησί μας 7.840 παράνομοι μετανάστες, εκ των οποίων οι 240 συνελήφθησαν, οι 6.556 ήταν παράνομα διαμένοντες στο νησί, οι 554 ήταν αιτητές ασύλου και οι 490 αποχώρησαν από το νησί εθελούσια. Κατά την ίδια χρονιά συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή ή overstayed 6.556 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 3.584 αποχώρησαν μόνοι τους από το νησί. Επίσης, το ίδιο έτος 1.514 αλλοδαποί προχώρησαν σε αίτηση ασύλου, εκ των οποίων οι 972 εισήλθαν απευθείας στις ελεύθερες περιοχές, ενώ οι 542 εισήλθαν στις ελεύθερες περιοχές μέσω κατεχομένων.

* Το 2013 πραγματοποιήθηκαν 3.690 απελάσεις αλλοδαπών, 661 αναχωρήσεις μετά από υπόδειξη των Αρχών, ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος στο νησί σε 467 αλλοδαπούς. Συνολικά για όλο το έτος 2013 εισήλθαν στο νησί μας 7.106 παράνομοι μετανάστες, εκ των οποίων οι 208 συνελήφθησαν, οι 6.059 ήταν παράνομα διαμένοντες στο νησί, οι 492 ήταν αιτητές ασύλου και οι 347 αποχώρησαν από το νησί εθελούσια. Κατά την ίδια χρονιά συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή ή overstayed 6.059 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 2.871 αποχώρησαν μόνοι τους από το νησί. Επίσης, το ίδιο έτος 1.076 αλλοδαποί προχώρησαν σε αίτηση ασύλου, εκ των οποίων οι 585 εισήλθαν απευθείας στις ελεύθερες περιοχές, ενώ οι 491 εισήλθαν στις ελεύθερες περιοχές μέσω κατεχομένων.

* Το 2014 πραγματοποιήθηκαν 2.959 απελάσεις αλλοδαπών, 275 αναχωρήσεις μετά από υπόδειξη των Αρχών, ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος στο νησί σε 506 αλλοδαπούς. Συνολικά για όλο το έτος 2014 εισήλθαν στο νησί μας 5.018 παράνομοι μετανάστες, εκ των οποίων οι 123 συνελήφθησαν, οι 4.044 ήταν παράνομα διαμένοντες στο νησί, οι 720 ήταν αιτητές ασύλου και οι 131 αποχώρησαν από το νησί εθελούσια. Κατά την ίδια χρονιά συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή ή overstayed 4.044 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 1.459 αποχώρησαν μόνοι τους από το νησί. Επίσης, το ίδιο έτος 1.382 αλλοδαποί προχώρησαν σε αίτηση ασύλου, εκ των οποίων οι 665 εισήλθαν απευθείας στις ελεύθερες περιοχές, ενώ οι 717 εισήλθαν στις ελεύθερες περιοχές μέσω κατεχομένων.

* Το 2015 πραγματοποιήθηκαν 1.764 απελάσεις αλλοδαπών, 208 αναχωρήσεις μετά από υπόδειξη των Αρχών, ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος στο νησί σε 535 αλλοδαπούς. Συνολικά για όλο το έτος 2015 εισήλθαν στο νησί μας 4.263 παράνομοι μετανάστες, εκ των οποίων οι 185 συνελήφθησαν, οι 2.732 ήταν παράνομα διαμένοντες στο νησί, οι 1.231 ήταν αιτητές ασύλου και οι 115 αποχώρησαν από το νησί εθελούσια. Κατά την ίδια χρονιά συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή ή overstayed 2.732 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 1.029 αποχώρησαν μόνοι τους από το νησί. Επίσης, το ίδιο έτος 1.935 αλλοδαποί προχώρησαν σε αίτηση ασύλου, εκ των οποίων οι 886 εισήλθαν απευθείας στις ελεύθερες περιοχές, ενώ οι 1.049 εισήλθαν στις ελεύθερες περιοχές μέσω κατεχομένων.

* Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 944 απελάσεις αλλοδαπών, 147 αναχωρήσεις μετά από υπόδειξη των Αρχών, ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος στο νησί σε 692 αλλοδαπούς. Συνολικά για όλο το έτος 2016 εισήλθαν στο νησί μας 3.497 παράνομοι μετανάστες, εκ των οποίων οι 199 συνελήφθησαν, οι 1.622 ήταν παράνομα διαμένοντες στο νησί, οι 1.601 ήταν αιτητές ασύλου και οι 75 αποχώρησαν από το νησί εθελούσια. Κατά την ίδια χρονιά συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή ή overstayed 1.622 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 722 αποχώρησαν μόνοι τους από το νησί. Επίσης, το ίδιο έτος 2.689 αλλοδαποί προχώρησαν σε αίτηση ασύλου, εκ των οποίων οι 1.379 εισήλθαν απευθείας στις ελεύθερες περιοχές, ενώ οι 1.310 εισήλθαν στις ελεύθερες περιοχές μέσω κατεχομένων.

* Το 2017 πραγματοποιήθηκαν 550 απελάσεις αλλοδαπών, 230 αναχωρήσεις μετά από υπόδειξη των Αρχών, ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος στο νησί σε 1.534 αλλοδαπούς. Συνολικά για όλο το έτος 2017 εισήλθαν στο νησί μας 4.118 παράνομοι μετανάστες, εκ των οποίων οι 90 συνελήφθησαν, οι 1.456 ήταν παράνομα διαμένοντες στο νησί, οι 2.480 ήταν αιτητές ασύλου και οι 92 αποχώρησαν από το νησί εθελούσια. Κατά την ίδια χρονιά συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή ή overstayed 1.456 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 708 αποχώρησαν μόνοι τους από το νησί.

* Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 528 απελάσεις αλλοδαπών, 167 αναχωρήσεις μετά από υπόδειξη των Αρχών, ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος στο νησί σε 2.161 αλλοδαπούς. Συνολικά για όλο το έτος 2018 εισήλθαν στο νησί μας 6.108 παράνομοι μετανάστες, εκ των οποίων οι 88 συνελήφθησαν, οι 1.313 ήταν παράνομα διαμένοντες στο νησί, οι 4.574 ήταν αιτητές ασύλου και οι 133 αποχώρησαν από το νησί εθελούσια. Κατά την ίδια χρονιά συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή ή overstayed 1.313 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 702 αποχώρησαν μόνοι τους από το νησί.

* Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 299 απελάσεις αλλοδαπών, 118 αναχωρήσεις μετά από υπόδειξη των Αρχών, ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος στο νησί σε 962 αλλοδαπούς. Συνολικά για όλο το έτος 2019 εισήλθαν στο νησί μας 8.954 παράνομοι μετανάστες, εκ των οποίων οι 82 συνελήφθησαν, οι 1.133 ήταν παράνομα διαμένοντες στο νησί, οι 7.647 ήταν αιτητές ασύλου και οι 92 αποχώρησαν από το νησί εθελούσια. Κατά την ίδια χρονιά συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή ή overstayed 1.133 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 704 αποχώρησαν μόνοι τους από το νησί.

* Το 2020 πραγματοποιήθηκαν 247 απελάσεις αλλοδαπών, 74 αναχωρήσεις μετά από υπόδειξη των Αρχών, ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος στο νησί σε 563 αλλοδαπούς. Συνολικά για όλο το έτος 2020 εισήλθαν στο νησί μας 6.323 παράνομοι μετανάστες, εκ των οποίων οι 234 συνελήφθησαν, οι 983 ήταν παράνομα διαμένοντες στο νησί, οι 4.416 ήταν αιτητές ασύλου και οι 690 αποχώρησαν από το νησί εθελούσια. Κατά την ίδια χρονιά συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή ή overstayed 983 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 626 αποχώρησαν μόνοι τους από το νησί.

* Το 2021 πραγματοποιήθηκαν 348 απελάσεις αλλοδαπών, 842 αναχωρήσεις μετά από υπόδειξη των Αρχών, ενώ απαγορεύτηκε η είσοδος στο νησί σε 481 αλλοδαπούς. Συνολικά για όλο το έτος 2021 εισήλθαν στο νησί μας 11.927 παράνομοι μετανάστες, εκ των οποίων οι 1.230 συνελήφθησαν, οι 1.755 ήταν παράνομα διαμένοντες στο νησί, οι 8.850 ήταν αιτητές ασύλου και οι 92 αποχώρησαν από το νησί εθελούσια. Κατά την ίδια χρονιά συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή ή overstayed 1.755 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι 1.274 αποχώρησαν μόνοι τους από το νησί.

Μειώθηκαν οι απελάσεις

Εν κατακλείδι, διαφαίνεται ότι την τελευταία δεκαετία οι απελάσεις αλλοδαπών έχουν σαφώς μειωθεί, αφού το 2011 είχαμε 3.941, ενώ το 2021 μόλις 348, ενώ οι παράτυποι αλλοδαποί αυξήθηκαν από 8.231 το 2011 σε 11.927 το 2021. Παρόλα αυτά, οι αναχωρήσεις αλλοδαπών μετά από υποδείξεις της Αστυνομίας μειώνονταν σταθερά από το 2011 που ήταν 876, με το 2021 να φτάνουν ξανά, από 74 που ήταν το 2020, σε 842. Ωστόσο, οι συλληφθέντες παράτυποι μετανάστες αυξήθηκαν την τελευταία δεκαετία, αφού το 2011 έφταναν μόλις τους 247, ενώ το 2021 έφτασαν τους 1.230. Μείωση παρατηρήθηκε και στην παράνομη διαμονή στο νησί, αφού το 2011 οι παράνομοι έφταναν τους 6.919, ενώ την περασμένη χρονιά, το 2021, ήταν μόλις 1.755. Οι αιτητές ασύλου αυξήθηκαν ραγδαία μέσα στην τελευταία δεκαετία, αφού 417 ήταν το 2011, ενώ το 2021 «σκαρφάλωσαν» στις 8.850. Όπως διαφαίνεται και από τα στοιχεία της Αστυνομίας, παρατηρείται μείωση στην παράνομη εργασία αφού το 2011 υπήρξαν 1.130 υποθέσεις παράνομης εργοδότησης, στις οποίες εμπλέκονταν 1.144 εργοδότες και συνελήφθησαν 1.402 αλλοδαποί, ενώ το 2021 υπήρξαν μόλις 125 υποθέσεις παράνομης εργοδότησης, με εμπλεκομένους 126 εργοδότες και συνελήφθησαν 215 αλλοδαποί.

Ως εκ τούτου, από τα στοιχεία που προκύπτουν φαίνεται ότι οι παράτυποι μετανάστες και οι αιτητές ασύλου αυξάνονται ραγδαία χρόνο με τον χρόνο, όμως οι υπεύθυνες Αρχές εργάζονται σκληρά ώστε να επικρατήσει η νομιμότητα στον τόπο, ενώ παράλληλα προστατεύουν τους αλλοδαπούς που χρήζουν φροντίδας.

pinakas-gabr-20220508.JPG

Υποστηρίξτε τη