Βαριές οι ευθύνες και των κυπριακών κυβερνήσεων από το 1981 κ. Φ. Φωτίου

Βαριές οι ευθύνες και των κυπριακών κυβερνήσεων από το 1981 κ. Φ. Φωτίου

Κατευοδώνοντας τον Δημήτριο Πύρκα, ο οποίος υπηρετούσε στην 32α Μοίρα Καταδρομών, ο Επίτροπος Προεδρίας Φ. Φωτίου, είπε ότι «οι ευθύνες και υποχρεώσεις της Τουρκίας ... είναι βαριές, και ότι στόχος της κατοχικής δύναμης δεν είναι η επίλυση του προβλήματος προς όφελος των οικογενειών, αλλά η απόκρυψη και καταστροφή όλων εκείνων των στοιχείων που τεκμηριώνουν τα εγκλήματα που διέπραξε ο κατοχικός (της) στρατός σε βάρος του λαού μας».

Σίγουρα, κ. Φωτίου, αλλά οι ευθύνες μοιράζονται και με τις εκάστοτε κυπριακές κυβερνήσεις οι οποίες από το 1981 ανέχτηκαν, δέχτηκαν και υπέκυψαν στις παράλογες και στα μέτρα της κατοχικής Τουρκίας πρόνοιες των Όρων Εντολής της Διερευνητικής Επιτροπής που δεν επιτρέπει ενέργεια για να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν. Επιπλέον, εξοργιστικό και ανήθικο, είναι ότι ο θύτης (Τουρκία) είναι από τους μεγάλους χρηματοδότες της εν λόγω Επιτροπής που το θύμα δέχεται υποκλινόμενο στον θύτη του για την... απλοχεριά του!

1) Παράγραφος 9 – «΄Ολη η διαδικασία και αποτελέσματα των ερευνών της Επιτροπής θα είναι αυστηρώς εμπιστευτικά. Οιαδήποτε παραβίαση του κανόνα αυτού θα ήθελε θέσει το έργο της Επιτροπής σε κίνδυνο».

2) Παράγραφος 11 – « Η Επιτροπή δε θα επιχειρήσει να αποδώσει ευθύνη για τους θανάτους οιωνδήποτε αγνοουμένων ή να ερευνήσει την αιτία τέτοιων θανάτων».

Σ΄αυτές τις δύο παραγράφους των περιβόητων «’Ορων Εντολής» της ΔΕΑ βρίσκεται και η απάντηση στο γιατί κανένας δεν εμπλέκει την Τουρκία, η υποβάθμιση του θέματος σε «δικοινοτικό» ενώ αποτελεί τεράστιο έγκλημα πολέμου, και γιατί καμία διεθνής καταγγελία έγινε μέχρι τώρα...

Σχετικά άρθρα της γράφουσας στη «Σημερινή» στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015 - «Πώς έγινε «δικοινοτικό» το θέμα και πώς «θάφτηκε» η δικαιοσύνη και Οι ευθύνες του ΟΗΕ για τους αγνοούμενους - Ο ρόλος του Γκόμπι υπέρ των τουρκικών συμφερόντων και οι βρετανικές του ράχες

Φανούλα Αργυρού