Στηρίξτε την ποιοτική δημοσιογραφία

Λάβαμε €28.6 εκ. από ΕΕ για αντιμετώπιση του Covid-19, αλλά μας κόστισε 200 εκ.

Λ. Κυριακή: «Το Υπουργείο Υγείας αιτήθηκε δαπάνες υγείας ύψους €28.628.702,88, που αφορούν στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CRII (Coronavirus Response Investment Initiative), μέσω της οποίας τα κράτη-μέλη είχαν τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση της πανδημίας»

Ένας αγώνας δρόμου τερμάτισε επιτυχώς (τουλάχιστον στο παρόν στάδιο), συγκριτικά με άλλες χώρες, αφού το Υπουργείο Υγείας και οι γιατροί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ένωσαν τα χέρια κατά του κοινού εχθρού, της πρωτοφανούς πανδημίας που έπληξε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι απώλειες ζωών το μεγαλύτερο πλήγμα που δεχθήκαμε, ωστόσο καταφέραμε να κρατήσουμε σε χαμηλά ποσοστά τη θνητότητα. Τα κρούσματα εκατοντάδες και καθημερινά, την ώρα που η οικονομική πτυχή ακόμα αιμορραγεί…

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σημερινής» της Κυριακής, το κόστος της πανδημίας μέχρι τον Φεβρουάριο ανήλθε στα 200 εκατομμύρια ευρώ, για κάλυψη των οποίων έγιναν μεγάλες προσπάθειες από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευτυχώς καταφέραμε να κερδίσουμε μεγάλα ποσά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με αποτέλεσμα να έχουμε την καλύτερη δυνατή υγειονομική περίθαλψη.

Για τις προσπάθειες αυτές μιλά στη «Σ» η Συντονίστρια του Γραφείου του Υπουργού Υγείας και Πρώην Προϊσταμένη Ομάδων Ανάθεσης & Μηχανογράφησης, Διεύθυνσης Αγορών & Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας & Υπεύθυνη στη ΓΔ ΕΠΣΑ για τη Συγχρηματοδότηση Δαπανών στον Τομέα της Υγείας από τον ΕΤΠΑ, Κυριακή Λίγγη.

Ποια η γνώμη σας για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και πώς βοήθησε στην υγειονομική ανάκαμψη της Κύπρου;

Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αδιαμφισβήτητα αποτέλεσε ένα πολύτιμο στοιχείο στην υγειονομική ανάκαμψη της Κύπρου.

Ως το χρηματοδοτικό μέσο εφαρμογής της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. με στόχο τη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών Ε.Ε. και των περιφερειών εντός κάθε κράτους μέλους, τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την απασχόληση μέσα στην Ε.Ε. Διαδραμάτισαν επίσης σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ενώ για ν’ αντιληφθούμε κατά πόσον υπήρξε άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες στήριξης των κρατών-μελών και θωράκισης της οικονομίας τους ως προς τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής από τις επιπτώσεις της πανδημίας, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στα δεδομένα και τις συνθήκες που επικρατούσαν. Η πανδημία στην Ευρώπη άρχισε τον Φεβρουάριο/Μάρτιο του 2020, μια περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχαν διαθέσιμοι πόροι, αφού βρισκόμασταν στο τελευταίο έτος του επταετούς προϋπολογισμού για το 2014-2020. Παρά τα δεδομένα αυτά, υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2020 ως πρώτο άμεσο μέτρο η «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού», μέσω της οποίας δόθηκε η δυνατότητα σε κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τα αδιάθετα κονδύλια που τους κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2014-2020, σε δράσεις που μέχρι τότε δεν ήταν επιλέξιμες για άμεση αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το Υπουργείο Υγείας δήλωσε δαπάνες υγείας ύψους €28.628.702,88 που αφορούν στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CRII (Coronavirus Response Investment Initiative). Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, τα κράτη-μέλη είχαν την δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε. για ν’ αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση της πανδημίας.

Coronavirus Response Investment Initiative

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CRII (Coronavirus Response Investment Initiative) έχει βοηθήσει την Κυπριακή Δημοκρατία με το σεβαστό ποσό ύψους €28.628.702,88. Θα υπάρξει εκ νέου και κάποιο άλλο ποσό μέσα από την ίδια πρωτοβουλία, μετά το πέρας του συγκεκριμένου, με γνώμονα ότι οι αριθμοί των κρουσμάτων στην Κύπρο συνεχίζονται;

Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε ισχυρό σοκ σε παγκόσμιο επίπεδο, με πρωτόγνωρες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας και τα νοσηλευτήρια. Το εν λόγω έργο, το οποίο εντάχθηκε στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CRII, αφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου άρχισαν την 01/02/2020 και ολοκληρώθηκαν στις 31/12/2021 και στόχευαν στην ενίσχυση και προστασία του γενικού συστήματος υγείας και των νοσηλευτηρίων, ώστε να μπορέσουν ν’ ανταποκριθούν επαρκώς στην αντιμετώπιση της πανδημίας και στην αναχαίτιση της εξάπλωσής της. Για την αντιμετώπιση της πανδημίας, πέραν του άμεσου παρόντος, επιδιώχθηκε η ενίσχυση της πρόληψης και της ανίχνευσης του ιού και η αποτροπή της εξάπλωσής του και κατ’ επέκτασιν η προστασία της δημόσιας υγείας.

Σχετικά με την ίδια πρωτοβουλία της Ε.Ε. CRII, δεν θα υπάρξει κάποιο άλλο ποσό, αφού μέσω της Πρωτοβουλίας αυτής δόθηκε η δυνατότητα στα κράτη-μέλη ν’ αξιοποιήσουν αδιάθετα κονδύλια που τους κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής την περίοδο 2014-2020, σε δράσεις που μέχρι τότε δεν ήταν επιλέξιμες για άμεση αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο αρχικός στόχος για το συγκεκριμένο έργο του Υπουργείου Υγείας ήταν τα 25 εκατομμύρια και τελικά έγινε κατορθωτό να ξεπεραστεί ο στόχος και στο έργο να ενταχθούν €28.628.702,88, τα οποία έχουν ελεγχθεί από ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο και από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, χωρίς να εντοπιστούν μη επιλέξιμες δαπάνες. Ως αποτέλεσμα, το πιο πάνω ποσό θα ανακτηθεί πλήρως από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά με την ευελιξία της διάθεσης του ποσού…

Τι διαφορά είχε στις διαδικασίες η απορρόφηση του κονδυλίου της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CRII, αντιλαμβανόμενοι ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα, και γιατί οι ίδιες διαδικασίες (με ευελιξία) δεν υιοθετούνται και σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα;

Οι δαπάνες υγείας ύψους €28.628.702,88, οι οποίες αφορούν στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CRII, και οι ενέργειες που ακολούθησαν έγιναν λόγω της πανδημίας του Covid-19 και της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που αντιμετώπιζε όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά ολόκληρη η υφήλιος. Την περίοδο εκείνη, η παγκόσμια ζήτηση βρισκόταν στα ύψη σε αντίθεση με την προσφορά, που συγκριτικά ήταν πολύ χαμηλή. Συγκεκριμένα είδη όπως μάσκες, αναλώσιμα μοριακών τεστ, ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός ήταν δυσεύρετα και έπρεπε να γίνονται ενέργειες συντονισμένες απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε αφενός να τηρούνται ορθά οι κατεπείγουσες διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων και, αφετέρου, να γίνεται κατορθωτό να εξασφαλίζουμε τα απαραίτητα αναλώσιμα ή εξοπλισμούς και να θωρακίζουμε τη χώρα μας και τους ασθενείς μας. Ο ζήλος που επέδειξαν όλοι οι εμπλεκόμενοι λειτουργοί του Υπουργείου Υγείας, οι προϊστάμενοι, η Γενική Διευθύντρια και ο Υπουργός, αλλά και οι ατέλειωτες ώρες εργασίας χωρίς να υπολογίζουν ωράριο μπροστά στον στόχο να καταφέρουν να προστατέψουν την χώρα, ήταν τα κλειδιά της επίτευξης του στόχου. Εξαιρετικά σημαντική ήταν και η άψογη συνεργασία που είχαν οι λειτουργοί του Υπουργείου Υγείας με την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου, τον Γενικό Ελεγκτή και τη Νομική Υπηρεσία για καθοδήγηση όπου χρειαζόμασταν σε σχέση με τις νενομισμένες διαδικασίες σε συνάρτηση με την επείγουσα κατάσταση που βίωνε ολόκληρη η ανθρωπότητα.

Η συνεργασία, οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς και ο κοινός στόχος οδήγησαν να γίνει κατορθωτό να αγοραστούν γρήγορα αρκετές ποσότητες εξοπλισμού και αναλωσίμων απαραίτητων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ως εκ τούτου, με κόπο και συλλογικές προσπάθειες ολοκληρώνονταν συνεχώς συμβάσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κάποιες από τις συμβάσεις αυτές αφορούσαν αγορά υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ, αγορά αναλωσίμων για τα μοριακά τεστ, ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, αναπνευστήρες, εμβόλια, φάρμακο που δινόταν στις εντατικές κ.λπ, τα οποία εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία της Ε.Ε. CRII και αφορούν ακριβώς στην απορρόφηση του κονδυλίου ύψους €28.628.702,88.

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Η σύσταση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) θα συνεχίσει να υφίσταται και μετά το πέρας της πανδημίας;

Μέσω του νέου επταετούς Προϋπολογισμού για την περίοδο 2021–2027, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε ένα προσωρινό χρηματοδοτικό μέσο με τίτλο Next Generation EU, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πανδημία του κορωνοϊού και στη μακροπρόθεσμη θωράκιση της οικονομίας της, ώστε η «επόμενη γενιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» να απολαμβάνει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης με ευοίωνες προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αυτού θα διατεθεί στα κράτη-μέλη μέσω του «Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ενώ το υπόλοιπο μέσω άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή ταμείων, όπως είναι το REACT-EU.

Χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού στα παιδιά

Για την πολύ κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των 12-15 (εφηβεία, ορμόνες κ.λπ) η Κύπρος κατέχει μιαν αρκετά χαμηλή θέση, με μόλις 46% να έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της Covid-19. Υπήρξε οποιαδήποτε πολιτική / τακτική ή πρωτοβουλία από το Υπουργείο για να αυξηθεί ο αριθμός αυτός στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα;

Για την προώθηση των εμβολιασμών σε παιδιά και νέους, το Υπουργείο Υγείας συμμετείχε ενεργά σε πρωτοβουλίες με στόχο την ορθή πληροφόρηση, τη διαφώτιση και, κυρίως, την εκπαίδευση τόσο σε γονείς και παιδιά όσο και σε εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι σε θέση να ενημερωθούν και να κατανοήσουν τα οφέλη που θα πρόσφεραν οι εμβολιασμοί στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης/ενημέρωσης με τακτικά εξ αποστάσεως σεμινάρια των Διευθύνσεων των σχολικών μονάδων για θέματα πανδημίας. Από την αρχή της πανδημίας ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Τμήμα Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας και τη Σχολιατρική Υπηρεσία και Μέλη της Συμβουλευτικής COVID-19 Επιστημονικής Επιτροπής και διεξήχθησαν σεμινάρια στις διευθύνσεις των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων της Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων επεκτάθηκε και στα Ειδικά Σχολεία και σε σεμινάρια προς τους γονείς.

Επιπρόσθετα, έγιναν διά ζώσης εκπαιδευτικά σεμινάρια με τη Σχολιατρική Υπηρεσία, τις Επισκέπτριες Υγείας και μέλη της Συμβουλευτικής COVID-19 Επιστημονικής Επιτροπής μαζί με το Υπουργείο Υγείας και το Τμήμα Ασφάλειας και Υγείας, το οποίο ανέλαβε το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπαίδευση εκπαιδευτών-επισκεπτριών υγείας για την πρωτοβουλία της διά ζώσης εκπαίδευσης μαθητών πάνω σε θέματα ελέγχου και πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων, στα υγειονομικά πρωτόκολλα των σχολείων και σε ενημερωτικά σεμινάρια για τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19.

Έγινε επίσης εκπαίδευση των φοιτητών και λοιπών εθελοντών με σεμινάρια πάνω σε υγειονομικά πρωτόκολλα των κλειστών δομών με εκπαίδευση πάνω σε προ-τυποποιημένα checklist μαζί με την ομάδα των Υγειονομικών Λειτουργών του Υπουργείου Υγείας. Έγινε εκπαίδευση όλων των Διευθύνσεων των Κλειστών Δομών με τακτικές εβδομαδιαίες τηλεσυναντήσεις με τις διευθύνσεις και του εργαζόμενους των οίκων ευγηρίας Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Ευημερίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πάνω σε θέματα ελέγχου και πρόληψης Λοιμωδών Νοσημάτων, στα υγειονομικά πρωτόκολλα των κλειστών δομών και σε ενημερωτικά σεμινάρια για τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19.

Τέλος, ακολούθησε κύκλος με Πρόγραμμα Επικοινωνιακής Πολιτικής και Ενημερωτικής Εκστρατείας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με λειτουργούς και συμβούλους του Υπουργείου σε θέματα πανδημίας για τον εμβολιασμό - «ΜΑΘΕ ΚΡΙΝΕ ΠΡΑΞΕ», σχετικά με την ορθή πληροφόρηση και την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού στην παιδική ηλικία.

Ποιο το κόστος της πανδημίας και πώς καλύφθηκε

Το κόστος της πανδημίας από πλευράς Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα και με έγκυρες πληροφορίες της «Σ», μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2022 ανέρχεται σε περίπου €200 εκ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 28.6 εκατομμύρια είναι ένα ποσοστό της τάξης του (περίπου) 15%, το άλλο 85% πώς καλύφθηκε;

Η χρηματοδότηση των δαπανών της πανδημίας γινόταν είτε με την εξασφάλιση πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω ειδικού αποθεματικού που είχε δημιουργηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό είτε από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Υγείας.

Υποστηρίξτε τη