Ευρωπαίοι: Ζητούν απεξάρτηση από τις ρωσικές πηγές ενέργειας

Ευρωβαρόμετρο: Άμυνα και ενεργειακή αυτονομία, βασικές προτεραιότητες για τους Ευρωπαίους το 2022

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύτηκε την περασμένη Τετάρτη, 15/6/22, δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες υποστηρίζουν μαζικά μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας και αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) να εξαλείψει σταδιακά την εξάρτησή της από τις ρωσικές πηγές ενέργειας. Η έρευνα επιβεβαιώνει, επίσης, ότι οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η ΕΕ στη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Η απάντηση της ΕΕ στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έκτακτου Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύτηκε στις 5 Μαΐου, η δημοσκόπηση επιβεβαιώνει ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων (59%) είναι ικανοποιημένη με την αντίδραση της ΕΕ στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και με την αντίδραση της δικής τους κυβέρνησης (57%). Οι ανθρωπιστικές δράσεις είναι αυτές που στηρίζουν περισσότερο οι πολίτες (93%) και, στη συνέχεια, ενέργειες για την υποδοχή στην ΕΕ των Ουκρανών που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο (91%). Το 80% συμφωνούν με τις οικονομικές κυρώσεις κατά της ρωσικής κυβέρνησης, των ρωσικών εταιρειών και Ρώσων ιδιωτών και το 70% με τη χρηματοδότηση της προμήθειας και παράδοσης στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία.

Άμυνα και ασφάλεια

Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ (81%) τάσσονται υπέρ μιας κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με τουλάχιστον τα δύο τρίτα από τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν την άποψη αυτή σε κάθε χώρα. Επιπλέον, το 93% συμφωνούν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν από κοινού όσον αφορά την υπεράσπιση του εδάφους της ΕΕ και το 85% πιστεύουν ότι θα πρέπει να αυξηθεί η συνεργασία σε αμυντικά θέματα σε επίπεδο ΕΕ.

Ενεργειακή αυτονομία

Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει επίσης ότι οι πολίτες στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τους στόχους της RePowerEU. Για το 87% των συμμετεχόντων, η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από τις ρωσικές πηγές ενέργειας το συντομότερο δυνατόν. Το 80% συμφωνούν ότι η ενεργειακή πολιτική μπορεί να συμβάλει στην προάσπιση των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ. Το 86% πιστεύουν ότι η μείωση των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σημαντικές για τη συνολική μας ασφάλεια, ενώ το 87% πιστεύουν ότι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης θα μας καταστήσει λιγότερο εξαρτημένους από παραγωγούς ενέργειας εκτός της ΕΕ. Το 85% θα ήθελαν η ΕΕ να επενδύσει μαζικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Το 85% των Ευρωπαίων έχουν τη γνώμη ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους και το ίδιο ποσοστό πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για καινοτομία, επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Αν και το 49% φοβούνται ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα μπορούσε να βλάψει την οικονομία μας, το 83% πιστεύουν ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους μεγαλύτερων οικολογικών καταστροφών που μπορεί να συμβούν στο μέλλον. Επιπλέον, το 81% πιστεύουν ότι μακροπρόθεσμα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να περιορίσουν την τιμή που πληρώνουμε για την ενέργεια που καταναλώνουμε.

Βασικές προτεραιότητες

Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι, υπό το πρίσμα της τρέχουσας κατάστασης, οι Ευρωπαίοι θεωρούν ως τομείς υψηλής προτεραιότητας για το 2022 την άμυνα και την ασφάλεια (34%) και «την ενίσχυση της αυτονομίας της ΕΕ και των κρατών μελών της ως προς τον ενεργειακό εφοδιασμό» (26%). Άλλες προτεραιότητες είναι η αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης (24%), του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής (22%) και της ανεργίας (21%).

Η πανδημία του κορωνοϊού

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ χειρίστηκε τη στρατηγική εμβολιασμού (58%) και με τον τρόπο με τον οποίο την χειρίστηκε η δική τους κυβέρνηση (59 %).

Ιστορικό

Το «Ειδικό Ευρωβαρόμετρο» 526 - «Τα κυριότερα προβλήματα της εποχής μας: η ΕΕ το 2022» πραγματοποιήθηκε με συνεντεύξεις διά ζώσης και διαδικτυακές συνεντεύξεις από τις 19 Απριλίου έως τις 16 Μαΐου 2022, στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 26.578 συνεντεύξεις στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

*Ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 526:

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2694

Lorida-1000x137-Final-Greek.png