Neolaw.ai – H αναμονή τελείωσε, το μέλλον είναι εδώ!

Ο έξυπνος νομικός σας βοηθός σε θέματα Κυπριακού Δικαίου

Ανακοινώθηκε σήμερα, 11 Ιουλίου 2022, ότι το καινοτόμο νομικό προϊόν Neolaw.ai τίθεται σε πλήρη λειτουργία, ενώ οι υφιστάμενοι και οι νέοι χρήστες του θα έχουν δωρεάν πρόσβαση για περίοδο τεσσάρων μηνών από τις 11 Ιουλίου 2022. To Neolaw.ai είναι το πρώτο ολοκληρωμένο εγχείρημα της ομάδας καινοτομίας (Innovation Hub) της Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ. Το πρόγραμμα αυτό έχει δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα στενής συνεργασίας δικηγόρων και ειδικών πληροφορικής του δικηγορικού γραφείου Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ, καθώς και εξωτερικών προγραμματιστών, μετά από τρία χρόνια σκληρής δουλειάς. Κατά τη δοκιμαστική έκδοσή του (Beta version), το Neolaw.ai έτυχε ενδελεχών ελέγχων από εξωτερικούς χρήστες και η εποικοδομητική ανατροφοδότηση που λήφθηκε από αυτούς έχει ενσωματωθεί στο πρόγραμμα, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για επαγγελματίες νομικούς.

Το Neolaw.ai, έχοντας ενσωματώσει τις πλέον πρόσφατες και βέλτιστες καινοτομίες στον τομέα της μηχανικής και της τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιώντας απλοποιημένη γλώσσα, αποσκοπεί στο να δώσει καινοτόμες και επαναστατικές λύσεις σε επαγγελματίες νομικούς, καθώς και φοιτητές νομικής, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό. Το Neolaw.ai στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω της μείωσης του χρόνου που χρειάζονται οι χρήστες για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, καθώς και στη διεύρυνση των γνώσεων τους και του πεδίου των νομικών υπηρεσιών που οι ίδιοι παρέχουν.

Το Neolaw.ai είναι προσβάσιμο μέσω κινητών τηλεφώνων, tablet και ηλεκτρονικών υπολογιστών, προσφέροντας τις πιο κάτω υπηρεσίες:

Legal Brain: Αποτελεί μία βιβλιοθήκη νομικής πληροφόρησης η οποία τυγχάνει συνεχούς ενημέρωσης. Στο παρόν στάδιο περιλαμβάνει 72 από τα κυριότερα νομοθετήματα του Κυπριακού Δικαίου καθώς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, παραπέμποντας σε σχετική νομολογία κατ’ άρθρο. Η υπηρεσία Legal Brain έχει τη δυνατότητα να δέχεται και να ανταποκρίνεται σε νομικά ερωτήματα που υποβάλλονται σε απλοποιημένη γλώσσα (natural language). Στο πλαίσιο αυτό, οι χρήστες παραπέμπονται σε σχετική νομοθεσία, άρθρα και αποφάσεις, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ανατρέξουν στα πλέον σχετικά αποσπάσματα των αποφάσεων αυτών ή σε περίληψή τους, εξοικονομώντας χρόνο συγκριτικά με παραδοσιακές μεθόδους νομικής έρευνας.

Document Drafting: Μέσω της υπηρεσίας Document Drafting, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν νομικά έγγραφα που έχουν συνταχθεί στη βάση των δικών τους εξειδικευμένων αναγκών, περιλαμβανομένων Συμβάσεων, Έγγραφων που αφορούν θέμα Tech Law/GDPR και Δικαστηριακών Αιτήσεων.

Informational Services: Η υπηρεσία αυτή παρέχει αυτοματοποιημένες απαντήσεις σε ένα ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων. Ο χρήστης επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα θέματα και τυγχάνει καθοδήγησης μέσω προκαθορισμένων ερωτήσεων και λαμβάνει σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ο χρήστης παραπέμπεται σε δικηγόρο που εξειδικεύεται στο εν λόγω νομικό θέμα.

Ο επαγγελματικός κόσμος αλλάζει και το Neolaw.ai πρωτοστατεί στην αλλαγή αυτή!

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Neolaw.ai και για να διευθετήσετε μία συνάντηση για σκοπούς παρουσίασης παρακαλώ αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@neolaw.ai ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Neolaw.ai.