Ανοιχτό το ΚΕΠ κατά των συνεπειών των υψηλών θερμοκρασιών στη Λευκωσία

Συνεχίζει να λειτουργεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης κατά των συνεπειών των υψηλών θερμοκρασιών στη Λευκωσία

Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης κατά των συνεπειών των υψηλών θερμοκρασιών παραμένει ανοικτό και τις επόμενες μέρες του καύσωνα από τις 10:00π.μ. μέχρι τις 6:00μ.μ. συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου - για την εξυπηρέτηση των πολιτών που έχουν ανάγκη τη δροσιά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν «ΤΟ ΣΤΕΚΙ» της Κοινωνίας των Πολιτών του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας στην οδό Περικλέους 66, στην εντός των τειχών πόλη (πάροδο Ρηγαίνης).

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το Κέντρο εποπτεύεται από προσωπικό και διαθέτει κλιματισμό και δροσερά ροφήματα.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 22 797850 - 870.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020.