Πρόσκληση συμμετοχής στην ποιητική ανθολογία ορεινής Κύπρου

Η Ποιητική Ανθολογία για τις ορεινές κοινότητες και περιοχές του Τροόδους και των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας, με τίτλο «Ποιητικό ταξίδι στην ορεινή Κύπρο», αναμένεται να εκδοθεί πριν από το τέλος του 2022

Με στόχο την προστασία, διαχείριση, διάσωση, ανάπτυξη και ανάδειξη της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της παιδείας, των γραμμάτων, των τεχνών και ευρύτερα του συνόλου της παραγόμενης σήμερα πολιτιστικής δημιουργίας των ορεινών κοινοτήτων Τροόδους, εδρεύει στην Κοινότητα Αμιάντου, της Επαρχία Λεμεσού, το Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Αξίζει να αναφερθεί πως το κτήριο όπου στεγάζεται παραχωρήθηκε για της ανάγκες υλοποίησης του Ιδρύματος από την Κοινότητα Αμιάντου.

Πρόκειται για ένα διαμάντι που αφορά μέρος του πλαισίου υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και αποτελείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίσθηκε τον Απρίλιο του 2022, με Απόφαση του Υπουργικό Συμβουλίου, της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη.

Παράλληλα, θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό σώμα προς την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία/Υφυπουργεία για την πολιτιστική πολιτική του Τροόδους. Θα υλοποιεί δράσεις συντονισμού, προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των κοινοτήτων του Τροόδους.

Πρόσφατα ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Κώστας Χαμπιαούρης πραγματοποίησε επίσκεψη μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, στην κοινότητα Αμιάντου, όπου στεγάζεται το πολιτιστικό αριστούργημα.

Ο Επίτροπος κατέγραψε τα όσα είδε και μελέτησε τον χώρο μαζί με τους υπόλοιπους Λειτουργούς του Ιδρύματος για τυχόν παρατηρήσεις, βελτιώσεις και ανάγκες που ενδεχομένως να προκύπτουν.

Πρόσκληση συμμετοχής στην ποιητική ανθολογία

Μεταξύ των προγραμματισμένων δράσεων/έργων του Ιδρύματος είναι και η έκδοση Ποιητικής Ανθολογίας για τις ορεινές κοινότητες και περιοχές του Τροόδους και των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας, με τίτλο «Ποιητικό ταξίδι στην ορεινή Κύπρο», η οποία αναμένεται να εκδοθεί πριν από το τέλος του 2022.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το εν λόγω Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στο κοινό για να συμπεριληφθούν στην Ποιητική Ανθολογία για τις ορεινές κοινότητες της Κύπρου.

Όλες οι δράσεις και ενέργειες προς όφελος των ορεινών κοινοτήτων προωθούνται εκτενώς από το Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Κώστα Χαμπιαούρη.