Κιζίλγιουρεκ για ανιθαγένεια: Να αναθεωρηθούν οι διακρίσεις σε παιδιά μικτών γάμων Τ/κ με Τούρκους

Σε απάντηση σε ερώτημα που τέθηκε από τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ με θέμα «Τουρκοκύπριοι και κυπριακή ιθαγένεια», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει πως «το κράτος μέλος πρέπει να τηρεί και το ευρωπαϊκό δίκαιο»

Την ανάγκη αναθεώρησης οποιασδήποτε διάκρισης ενάντια στα παιδιά μεικτών γάμων Τουρκοκυπρίων με Τούρκους υπηκόους, υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζίλγιουρεκ επικαλούμενος απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην γραπτή ερώτηση που είχε καταθέσει ο ίδιος με θέμα «Τουρκοκύπριοι και κυπριακή ιθαγένεια».

Όπως αναφέρει σε ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε ο ευρωβουλευτής, «συγκεκριμένα, η ερώτηση αφορούσε τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Επιτροπή σε σχέση με την απαίτηση χιλιάδων Τουρκοκύπριων νέων, από μικτούς γάμους, για εξασφάλιση της Κυπριακή ιθαγένειας». Οι νέοι αυτοί, όπως σημειώνει, «στερούνται το δικαίωμα για απόκτηση Κυπριακής ιθαγένειας παρά το γεγονός ότι ένας από τους γονείς τους, κατά το χρόνο γέννησής τους, είχε την Κυπριακή ιθαγένεια».

Η απάντηση της ΕΕ

Στην απάντησή του εκ μέρους της Επιτροπής, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Didier Reynders σημειώνει ότι «με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος, τηρουμένου βεβαίως του διεθνούς δικαίου, να καθορίζει τις προϋποθέσεις απόκτησης και απώλειας της ιθαγένειάς του. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που διέπονται από το δίκαιο της ΕΕ, οι κανόνες των κρατών μελών στον τομέα της ιθαγένειας πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη και το δίκαιο της Ένωσης».

Όπως αναφέρει ο ευρωβουλευτής, «στη νομολογία, την οποία επικαλείται ο Επίτροπος, γίνεται επίσης, σαφής αναφορά -πέραν από το δικαίωμα του κάθε κράτους μέλους να καθορίσει τις προϋποθέσεις κτήσεις και απώλειας της ιθαγένειας- στο γεγονός ότι κάθε τομέας που εμπίπτει στο δίκαιο της Ένωσης, οφείλει να τηρείται από τα κράτη μέλη. Το δικαίωμα της ιθαγένειας καθορίζεται τόσο από το διεθνές δίκαιο, όσο και από το ευρωπαϊκό, με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την ιθαγένεια να ορίζει σαφώς πως “καθένας έχει δικαίωμα σε μια ιθαγένεια, πρέπει να αποτρέπεται η ανιθαγένεια, κανένας δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιθαγένειά του” (Άρθρο 4 σημεία α. β. γ.) και “Οι κανόνες δικαίου των Κρατών μελών που αφορούν στην ιθαγένεια δεν πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις ή οιαδήποτε πρακτική που συνιστά διάκριση για λόγους φύλου, θρησκείας, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής” (Άρθρο 5, σημείο 1)».

Συνεπώς, καταλήγει, «οποιαδήποτε διάκριση ενάντια στα παιδιά μεικτών γάμων Τουρκοκυπρίων με Τούρκους υπηκόους πρέπει να αναθεωρηθεί, και η κυπριακή πολιτεία οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα στην κατεύθυνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χιλιάδων Τουρκοκύπριων νέων που ωθούνται στην ανιθαγένεια».