Αναλύσεις

Eurostat: Η Κύπρος είχε τη πιο ψηλή αύξηση αναλογίας φορολογίας προς ΑΕΠ στην ΕΕ

Τη μεγαλύτερη αύξηση του δείκτη φορολογικών εσόδων σε σχέση με το ΑΕΠ κατέγραψε η Κύπρος το 2022 σε σύγκριση με το 2021, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, η αναλογία της φορολογίας ως προς το ΑΕΠ αυξήθηκε σε 12 από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Κύπρο (από 34,8% το 2021 σε 36,5% το 2022) και την Ουγγαρία (από 33,9% σε 35,1%).

Η αναλογία αυτή μειώθηκε σε 15 κράτη μέλη χώρες της ΕΕ. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στη Δανία (από 48,3% το 2021 σε 42,5% το 2022) και στην Πολωνία (από 37,6% σε 35,3%).

Σε επίπεδο ΕΕ, ο δείκτης φορολογίας προς ΑΕΠ, δηλαδή το άθροισμα των φόρων και των καθαρών κοινωνικών εισφορών ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), βρισκόταν στο 41,2% στην ΕΕ το 2022, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με το 2021 (41,5%).

Στην ευρωζώνη τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν με ρυθμό ανάλογο με την αύξηση που παρατηρήθηκε στο ονομαστικό ΑΕΠ, με αποτέλεσμα η αναλογία φορολογίας προς ΑΕΠ το 2022 να παραμένει σταθερή στο 41,9%.

Σε απόλυτους αριθμούς, τα έσοδα από τη φορολογία και τις κοινωνικές εισφορές το 2022 αυξήθηκαν κατά 480 δις ευρώ στην ΕΕ σε σύγκριση με το 2021, φτάνοντας στα 6.549 δις ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, οι υψηλότερες αναλογίες φορολογίας και κοινωνικών εισφορών σε σχέση με το ΑΕΠ καταγράφηκαν το 2022 στη Γαλλία (48,0%), το Βέλγιο (45,6%) και την Αυστρία (43,6%). Η χαμηλότερη αναλογία καταγράφηκε στην Ιρλανδία (21,7%), τη Ρουμανία (27,5%) και τη Μάλτα (29,6%). 

ΚΥΠΕ