Αναλύσεις

Πνίγηκε ο Πρόεδρος με τη γερμανική θηλιά του βέτο

Η γεωπολιτική σημασία του δικαιώματος της αρνησικυρίας, η Βαβυλωνία της ΕΕ, τα παιχνίδια ισχύος, ο εταιρικός φόρος και η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας

Το θέμα της κατάργησης του βέτο έχει πολλαπλή σημασία, διότι σχετίζεται με την κρατική κυριαρχία, και συνιστά διαπραγματευτικό εργαλείο διεκδίκησης εθνικών συμφερόντων. Στη δική μας περίπτωση είναι συναφές με την τουρκική ενταξιακή πορεία, με ζητήματα ασφάλειας, εταιρικού φόρου και μεταναστευτικού. Εκτός και αν είναι τόσο «μπελάς» στα χέρια του Προέδρου το βέτο μας στην ΕΕ, και του προκαλεί τόσο άγχος η αδυναμία του να το χρησιμοποιεί ορθά, που αποφάσισε να απαλλαγεί από αυτό άπαξ και διά παντός…

Διαβάστε περισσότερα στη "Σημερινή" που κυκλοφορεί.