Κυπριακό

Πράσινη Γραμμή: Τι είναι το EU One Stop Shop που μόλις εγκαινιάστηκε

Στόχος να ενισχυθεί το εμπόριο μεταξύ Ε/κ - Τ/κ επιχειρήσεων δια μέσου της Πράσινης Γραμμής

Την έναρξη των εργασιών του EU One Stop Shop (EU OSS) για το εμπόριο της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ REFORM της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Μάριο Νάβα, μιλώντας στην τελετή έναρξης στην παρουσία σημαντικών εμπλεκομένων και εκπροσώπων των επιχειρηματικών κοινοτήτων από ολόκληρο το νησί, επανέλαβε την ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διευκολύνει και να προωθήσει το εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής ως ισχυρό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανένωση του νησιού.

Ο κ. Νάβα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρθηκε στην ισχυρή εταιρική σχέση και συνεργασία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και του Εμπορικού Επιμελητηρίου των Τουρκοκυπρίων (ΤΚΕΕ) που στηρίζει το εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής. Το ΚΕΒΕ και το ΤΚΕΕ είναι βασικοί εταίροι στην πρωτοβουλία EU One Stop Shop.

Το EU One Stop Shop θα αυξήσει, όπως αναφέρεται, την υποστήριξη που παρέχεται στις επιχειρήσεις της Κύπρου που επιθυμούν να εμπορεύονται μέσω της Πράσινης Γραμμής. Το EU One Stop Shop θα παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία, πληροφορίες και υποστήριξη δικτύωσης σε ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά. Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Που στοχεύει η βοήθεια από ΕΕ

Το Πρόγραμμα Βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, το οποίο είναι βασισμένο στον Κανονισμό του Συμβουλίου 389/2006, στοχεύει στη διευκόλυνση της επανένωσης της Κύπρου με την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με έμφαση στην οικονομική εξισορρόπηση του νησιού, στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων και με την ΕΕ, καθώς και στην προετοιμασία των Τ/Κ να ενσωματώσουν το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Τι καθορίζει ο Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής

Ο Κανονισμός του Συμβουλίου 866/2004 ("Κανονισμός Πράσινης Γραμμής") καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους άτομα και αγαθά μπορούν να διακινούνται μέσω της Πράσινης Γραμμής από τις μη ελεγχόμενες περιοχές από τη Δημοκρατία στις ελεγχόμενες περιοχές από τη Δημοκρατία. Μετά την εισαγωγή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής το 2004, η αξία του εμπορίου μέσω της Πράσινης Γραμμής (εμπόριο αγαθών από την τουρκοκυπριακή κοινότητα προς την ελληνοκυπριακή κοινότητα) έφτασε στο ποσό των 14.647.241 ευρώ το 2022.

Πού βρίσκεται το EU One Stop Shop

Σε ανακοίνωσή του, το ΚΕΒΕ επισημαίνει πως το Γραφείο του EU OSS βρίσκεται στο Λαπήθειον Μέγαρο, 2ος όροφος, στην οδό Δεληγιώργη 5, 1066 Λευκωσία. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι +357 22 022538.

Πέραν από το EU OSS, το Εμπορικό Επιμελητήριο των Τουρκοκυπρίων και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι διαθέσιμα για ερωτήσεις και βοήθεια σχετικά με το εμπόριο μέσω της Πράσινης Γραμμής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε:

http://www.abbilgi.eu/en(link is external) - http://www.abbilgi.eu/tr/(link is external)