Αναλύσεις

Προσέλκυση ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων

Επικαιροποιημένη Στρατηγική για βελτίωση των μακροχρόνιας παραμονής ξένων επιχειρήσεων και επενδύσεων στην Κύπρο

Το νέο οικονομικό μοντέλο της Κύπρου θα είναι βιώσιμο και ανθεκτικό, εάν επιτύχουμε την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, μέσα και από την προσέλκυση ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων, με ένταση στη γνώση. Επενδύσεις μεγάλης προστιθέμενης αξίας συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της οικονομίας μας, αλλά, κυρίως, στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας συνολικά, για παράδειγμα μέσα από τη μεταφορά τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας.

Η συνεργασία και η ανατροφοδότηση με επενδυτές που βρίσκονται στη χώρα είναι απαραίτητη, ώστε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα του επιχειρηματικού μας περιβάλλοντος και να προσελκύσουμε και νέες επενδύσεις, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα της διακυβέρνησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και όλων εμάς των συνεργατών του. Άλλωστε οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επιλέξει τη χώρα μας, είναι από τους καλύτερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία της Δημοκρατίας, σε στενή συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων, διοργάνωσε πρόσφατα εκδήλωση με συμμετοχή πέραν των 100 ξένων επενδυτών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Στόχος ήταν η ενημέρωσή τους για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε πρόσφατα η Κυβέρνηση για βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος στην Κύπρο. Επίσης, έγινε παρουσίαση της επικαιροποιημένης Στρατηγικής Προσέλκυσης Επενδύσεων, και Ταλέντου, η οποία εμπλουτίστηκε με τις εξής νέες δράσεις, για βελτίωση των μακροχρόνιας παραμονής των ξένων επιχειρήσεων και επενδύσεων στην Κύπρο:

  • Εφαρμογή της Οδηγίας για την Μπλε Κάρτα, η οποία βελτιώνει τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης στα Κράτη Μέλη και επιτρέπει την κινητικότητα των κατόχων της εντός της ΕΕ.
  • Παροχή διευκολύνσεων για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών των ξένων εργαζομένων στην Κύπρο, όπως η διευκόλυνση της αδειοδότησης των σχολείων αλλά και η συμβατότητα των κανονισμών των σχολείων με τους κανονισμούς στη χώρα προέλευσης, π.χ. ηλικία έναρξης δημοτικής εκπαίδευσης.
  • Αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης επαγγελματιών ξένων εταιρειών, μέσα από την εφαρμογής της νέας στεγαστικής πολιτικής για προσιτή στέγη και συγκεκριμένα τις δράσεις που αφορούν το «build to rent» και την αναθεώρηση των πολεοδομικών κινήτρων για αύξηση της κατασκευής και διάθεσης μονάδων προσιτής στέγασης.
  • Ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης όπως η σύσταση του Κυπριακού Ταμείου Χρηματοδότησης Κεφαλαίου.
  • Καθιέρωση διαλόγου με ξένους επενδυτές για τη διασφάλιση συνεχούς επικοινωνίας για ανταλλαγή απόψεων και αλληλοενημέρωσης.

Η Κυβέρνησή μας παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή της Στρατηγικής για Προσέλκυση Επενδύσεων και Ταλέντου στην Κύπρο. Μια επιτυχημένη Στρατηγική, η οποία υιοθετήθηκε από την προηγούμενη διακυβέρνηση το 2022, με πολύ καλά αποτελέσματα. Άλλωστε, η αναθεώρηση και επικαιροποίηση στρατηγικών σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι κάτι το οποίο απαιτείται, ώστε να προσαρμόζονται σε νέες συνθήκες και προκλήσεις και να εκσυγχρονίζονται.

Ως πρώτο βήμα, το καλοκαίρι του 2023 διοργανώθηκε συζήτηση με μικρό αριθμό ξένων επενδυτών, η οποία αποδείχθηκε εξαιρετικά εποικοδομητική και χρήσιμη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τις ανάγκες των επενδυτών και έγιναν εισηγήσεις για υιοθέτηση πολιτικών που θα βοηθήσουν τη χώρα μας να καθιερωθεί ως επενδυτικός και επιχειρηματικός προορισμός. Στη βάση των αποτελεσμάτων της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης αλλά και σειράς επαφών στην Κύπρος και το εξωτερικό, με επενδυτές που βρίσκονται ή ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην χώρα μας, επικαιροποιήθηκε η Στρατηγική και παρουσιάστηκε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου, ώστε όλοι να γίνουν κοινωνοί των αλλαγών.

Η εκδήλωση παρείχε ακόμα μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και καταγραφή προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές κατά την μεταφορά της επιχειρηματικής τους έδρας στην Κύπρο, αλλά και τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα μας, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν γρήγορα και βιώσιμα.

Πρόθεσή μας είναι ο συστηματικός διάλογος με όλους τους επενδυτές. Εντός του 2025 προχωρούμε με αντίστοιχη διαδικασία με Κύπριους επιχειρηματίες, με σκοπό τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, που θα ενισχύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ενισχυτικά στην όλη προσπάθεια θα συμβάλουν και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Κυβέρνηση για την αποκατάσταση του κύρους της Κύπρου ως αξιόπιστου επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κέντρου, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής επικοινωνίας της προόδου που έχει σημειώσει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια στον αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και της ανάδειξης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας, μέσω μιας ολοκληρωμένης εκστρατείας προώθησης (branding) της χώρας μας.

Η σταθερή δέσμευσή μας στη βελτίωση του επιχειρείν και προσέλκυση νέων επενδύσεων αποτελεί εγγύηση για ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό μέλλον για την Κύπρο μας.