Τοπικά

Και εγένετο η Ανεξάρτητη Κίνηση «Ανθρώπινη Πόλη»

Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο συνδυασμό ενεργών πολιτών χωρίς βαρίδια, οικονομικά συμφέροντα και εξαρτήσεις

Η Ανεξάρτητη Κίνηση «Ανθρώπινη Πόλη» δημιουργήθηκε από μια ομάδα ενεργών πολιτών της πόλης της Πάφου με γνήσιο ενδιαφέρον και αγάπη για την Πάφο, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ανάπτυξη και την ευημερία των δημοτών και επίλυση των προβλημάτων της πόλης. Η κίνηση κατέρχεται στις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές του Ιουνίου με δικό της συνδυασμό για διεκδίκηση και αντιπροσώπευση στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάφου. Είναι ένας ανεξάρτητος συνδυασμός ενεργών πολιτών χωρίς βαρίδια, οικονομικά συμφέροντα και εξαρτήσεις. Αποτελείται από άτομα που συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια καλύτερη κοινότητα για όλους τους κατοίκους της Πάφου. Όπως δηλώνουν, δεν είναι απέναντι σε κανέναν, τάσσονται όμως απέναντι σε κάθε πολιτική συμπεριφορά και πρόταση που δεν εξυπηρετεί τον Άνθρωπο Πολίτη και την Πάφο γενικότερα.

Οι στόχοι

Ένας εκ των στόχων τους είναι «η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε με συλλογικότητα, επιμονή, σκληρή δουλειά και με τη συμμετοχή των δημοτών, με την έγκαιρη ενημέρωση και τον διάλογο, να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις για τα θέματα που απασχολούν την πόλη και τους δημότες». Με σύνθημα το «Δημοκρατική λειτουργία - Διαφάνεια και λογοδοσία», τάσσονται ενάντια στη λογική της αλληλοεξυπηρέτησης κομματικών και προσωπικών συμφερόντων, αποκλείοντας τα φαινόμενα κομματοκρατίας, διαπλοκής και διαφθοράς. Εισηγούνται ανοικτές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με προδημοσιευμένη ατζέντα, στις οποίες, όποιος ενδιαφέρεται για ένα θέμα, να μπορεί να παρευρίσκεται και να το παρακολουθεί είτε διά ζώσης είτε μέσω διαδικτύου. Την ίδια ώρα, ενθαρρύνουν τη συμμετοχή μη εκλεγμένων συνδημοτών τους στις συμβουλευτικές προς το Δημοτικό Συμβούλιο επιτροπές, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε άτομα με ειδικές γνώσεις στα θέματα που επεξεργάζονται οι επιτροπές.

«Να ζωντανέψουν οι συνοικίες»

Δεύτερος στόχος της Κίνησης, η βελτίωση και παράλληλη ανάπτυξη με το κέντρο, των συνοικιών και της περιφέρειας του Δήμου. Των παραδοσιακών γειτονιών, που, όπως αναφέρουν, αφέθηκαν παραμελημένες, χωρίς στοιχειώδη έργα (πάρκα, παιδικές χαρές, πεζοδρόμια). Επί του συγκεκριμένου, η Κίνηση θεωρεί ότι για την προώθηση και υλοποίηση πολιτικών για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις συνοικίες θα πρέπει να προωθηθεί η θεσμοθέτηση των Συνοικιακών Συμβουλίων.

Περιβάλλον

Σύμφωνα με την Κίνηση, «αποφάσεις που έχουν δραματικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Γι’ αυτό και οι κομματικές παρεμβάσεις, οι προσωπικές γνωριμίες και το ρουσφέτι οργιάζουν. Έτσι, το φυσικό περιβάλλον καταστρέφεται, η αρχιτεκτονική κληρονομιά εξαφανίζεται, η αισθητική των πόλεών μας έχει γίνει παράδειγμα προς αποφυγήν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για να υπάρξει, επιτέλους, διαφάνεια και δημοκρατικός έλεγχος προτείνουμε:

  • Θεσμοθέτηση Δημοσίων Ακροάσεων (ΔΑ) που θα συγκροτούνται κάθε φορά που προκύπτει αμφιλεγόμενο πολεοδομικό ή περιβαλλοντικό θέμα.
  • Πρόεδρος και μέλη των Δημοσίων Ακροάσεων θα είναι ανεξάρτητοι ειδικοί και τεχνοκράτες, που θα προτείνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο και άλλους επιστημονικούς φορείς. Στις ΔΑ θα έχει δικαίωμα να καταθέτει σε ανοικτές συνεδρίες κάθε εμπλεκόμενος ή ενδιαφερόμενος χωρίς περιορισμούς.
  • Η διαφάνεια και η ηθική και πολιτική βαρύτητα των αποφάσεων των Δημοσίων Ακροάσεων θα αποτρέπουν τις αυθαιρεσίες, τις παρεμβάσεις και τις παράνομες ή χαριστικές διοικητικές πράξεις».

Πολιτισμός

Όσον αφορά τον Πολιτισμό, η Κίνηση τονίζει πως «οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να ενθαρρύνουν την πολιτιστική ανάπτυξη μέσω πολύπλευρων ενεργειών που να στοχεύουν στην προβολή, διαφύλαξη και ενίσχυση των τοπικών ηθών και εθίμων, των παραδόσεων, των τοπικών δημιουργιών αλλά και στην αξιοποίηση του ιστορικού μας πλούτου και της αρχιτεκτονικής μας ταυτότητας».

Καθημερινότητα των πολιτών

Οι προτάσεις της Κίνησης για την καθημερινότητα των πολιτών είναι επιγραμματικά οι εξής:

- Προώθηση της τοπικής κουλτούρας και της τοπικής οικονομίας για να διατηρηθεί η ταυτότητα της πόλης.

- Δημιουργίας Λαϊκής Αγοράς για προώθηση και στήριξη των προϊόντων τοπικών παραγωγών για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τουριστικής προσέλκυσης.

- Ανάπτυξη προγραμμάτων για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων της πόλης, όπως οι ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ και οι άνεργοι.

- Προώθηση της Τέχνης και του Πολιτισμού στην πόλη και Υποστήριξη τέτοιων Σωματείων ή Σχολών.

- Ανάπτυξη προγραμμάτων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των πολιτών.

- Προώθηση της υγείας και της ευεξίας στην πόλη.

- Ανάπτυξη προγραμμάτων για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος στην πόλη.