Συνεντεύξεις

Ecliptic DS: Η Κύπρος στοχεύει στην αξιοποίηση του τομέα του διαστήματος

«Η Ecliptic DS εξασφάλισε συμβόλαια για αναπτύξεις διαστημικών και αμυντικών προϊόντων με υπεργολάβους και τελικούς πελάτες μεγάλους Space System Integrators δορυφόρων, όπως η Thales Alenia Space και η Airbus»

Σε μια εποχή κατά την οποία οι ορίζοντες του διαστήματος επεκτείνονται, νέες προοπτικές αλλά και ευκαιρίες αναδύονται για επιχειρήσεις, επιστήμονες και κράτη, μια κυπριακή εταιρεία διαγράφει τη δική της τροχιά στον τομέα. Για τον τρόπο με τον οποίο η Ecliptic Defence and Space (EDS) επιχειρεί με τα καινοτομικά της προϊόντα και λύσεις να επαναπροσδιορίσει τα όρια του διαστήματος και της άμυνας, μας μιλά η Business Development Director, Μαρία Κωνσταντίνου.

Ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες της Ecliptic Defence and Space (EDS) και ποια η αποστολή της;

Η Ecliptic Defence and Space ιδρύθηκε το 2020 και ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το καλοκαίρι του 2021, όταν υπόγραψε τα πρώτα τις αναπτυξιακά συμβόλαια με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ). Η ομάδα μας απαρτίζεται από εξειδικευμένους μηχανικούς με πολυετή βιομηχανική εμπειρία που επικεντρώνεται στις τεχνολογίες ραδιοσυχνοτήτων και μικροκυμμάτων της επόμενης γενιάς. Η πλούσια αυτή μηχανική εμπειρία της Ecliptic, της παρέχει τη δυνατότητα να μετατρέπει την αναδυόμενη γνώση σε βιομηχανικά προϊόντα για χρήση σε δύο από τους πιο απαιτητικούς τομείς της τεχνολογίας, της άμυνας και του διαστήματος.

Η Ecliptic έχει ως απώτερο στόχο την εγκατάσταση υπερσύγχρονων υποδομών έρευνας, δοκιμών, βιομηχανικής πιστοποίησης και ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας, που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση φιλόδοξων έργων έρευνας και ανάπτυξης και θα την οδηγήσουν σε επιστημονικές και μηχανικές επιτυχίες για την αντιμετώπιση πολύπλοκων τεχνολογικών προκλήσεων σε εγχώριο αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

6.jpg

Τί είδους λύσεις αναπτύσσετε;

Οι λύσεις που αναπτύσσουμε προορίζονται για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών στρατευμάτων και των Διεθνών Διαστημικών Οργανισμών (Large System Integrators/ LSI’s), που κατασκευάζουν και συναρμολογούν δορυφόρους. Επικεντρωνόμαστε στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη end-to-end καινοτόμων συστημάτων, που σκοπό έχουν την αντικατάσταση της υφιστάμενης τεχνολογίας και την ενσωμάτωση τους σε δορυφόρους της επόμενης γενιάς, διαστημόπλοια εξερεύνησης του ηλιακού συστήματος και προσεδαφιστές πλανητών. Πρόκειται για συστήματα που αφορούν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό σε δορυφόρους, δορυφορικά συστήματα ραντάρ, ραδιομέτρησης, τηλεμετρίας, απομακρυσμένης ανίχνευσης, προσεδάφισης καθώς και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό.

Ποια πλεονεκτήματα ισχυροποιούν τη θέση της Ecliptic DS στο πεδίο εργασιών της;

Έχουμε στη διάθεση της καινοτόμους τρόπους σχεδιασμού, κατασκευής και τροποποίησης τεχνολογιών για διαστημικές πλατφόρμες, οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά σήμερα στην Ευρώπη και πιθανότατα σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τη χρήση των δικών μας τεχνολογιών, τα τελικά προϊόντα μπορούν να έχουν προδιαγραφές κατά πολύ ανώτερες από συστήματα που προσφέρουν οι υφιστάμενες τεχνολογίες.

Ecliptic DS Logo TM.JPG

Θα μπορούσατε να γίνετε πιο συγκεκριμένη;

Σε αντίθεση με τις υπάρχουσες τεχνολογίες, τα τελικά προϊόντα που αναπτύσσονται από την EDS, χαρακτηρίζονται από τη δραστική μείωση τους σε βάρος - που για δορυφόρους είναι πολύ κρίσιμο, από τη σημαντική μείωση του μεγέθους τους, από την αύξηση της ανθεκτικότητας τους, από την ικανότητά τους να μεταφέρουν υψηλότερη ενέργεια του σήματος ραδιοσυχνοτήτων καθώς επίσης και από την ευκολότερη συναρμολόγηση και κατασκευή τους. Όλα αυτά τα προτερήματα που προέρχονται από την αποτελεσματική χρήση αυτών των καινοτόμων τεχνολογιών, δίνει στην Ecliptic ένα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πόσος χρόνος χρειάζεται συνήθως για την ανάπτυξη ενός νέου διαστημικού προϊόντος;

Δεν είναι πάντοτε εφικτό να προσδιορίσεις με ακρίβεια το χρόνο ανάπτυξης ενός διαστημικού προϊόντος παραμόνο να εκτιμήσεις τον χρόνο ανάπτυξης του λαμβάνοντας υπόψη το είδος της τεχνολογίας που απαιτείται να αναπτυχθεί για κάθε έργο ή αποστολή, το επίπεδο ωριμότητας της τεχνολογίας (TRL scale), τα qualifications tests που απαιτεί η εκάστοτε τεχνολογία, την διαθέσιμη χρηματοδότηση και φυσικά ένα εύλογο χρονικό περιθώριο για τις οποιεσδήποτε τεχνικές δυσκολίες που αναμένονται να παρουσιαστούν (προβλεπτός παράγοντας για κάθε διαστημική ανάπτυξη και για κάθε καινοτόμα τεχνολογία που επιδιώκεται να αναπτυχθεί).

Η Ecliptic βάζει την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη των διαστημικών αναπτύξεων. Αυτό συνεπάγεται επαναπατρισμό υψηλής εξειδίκευσης εργαζομένων;

Αναμφισβήτητα, η εμπλοκή της Ecliptic σε τεχνολογίες αιχμής, σε συνδυασμό με την εγκατάσταση μιας ισχυρής εγχώριας τεχνολογικής υποδομής, αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον και να επαναπατρίσει ακόμη μεγαλύτερο σε σχέση με το σημερινό, αριθμό επιστημόνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Προφέροντας πλεονεκτήματα, που οι επιστήμονες με υψηλές ικανότητες απολαύουν στο εξωτερικό σε επίπεδο αμοιβών, ευκαιριών προαγωγής, συνθηκών εργασίας, τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και διεθνών συνεργασιών, η EDS συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη κινήτρων για επαναπατρισμό. Μια τέτοια εξέλιξη, θα αποφέρει σταδιακή και σοβαρή αναβάθμιση του Κυπριακού ερευνητικού και βιομηχανικού οικοσυστήματος όσον αφορά τις διαστημικές και αμυντικές τεχνολογίες, που θα αποφέρουν με τη σειρά τους εξίσου σημαντικά πλεονεκτήματα στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ιστό της χώρας.

Πως καταφέρατε να εξασφαλίσετε συμβόλαια από μεγάλους Space System Integrators;

Είναι γεγονός ότι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την εναρξη των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία μας κατάφερε να εξασφαλίσει συμβόλαια για πολλαπλές αναπτύξεις διαστημικών και αμυντικών προϊόντων, έχοντας ως υπεργολάβους και τελικούς πελάτες δύο από τους μεγαλύτερους Space System Integrators δορυφόρων, όπως είναι η Thales Alenia Space και η Airbus.

Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στην πολύχρονη εμπειρία των μηχανικών της Ecliptic στις διάφορες βιομηχανικές μονάδες της Ευρώπης και της Αμερικής αλλά και στις συνεργασίες της με ακαδημαϊκά ιδρύματα σε εγχώριο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εταιρεία μας απέδειξε ότι προσφέρει προστιθέμενη αξία στους πελάτες της και ότι μπορεί να ευθυγραμμίζεται με τα «roadmaps» που τροχιοδρομούν οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί για τις διαστημικές αποστολές των επόμενων γενιών.

Ποια θα σημειώνατε ως επιτεύγματα της εταιρικής σας πορείας και σε ποια άλλα προσβλέπετε μελλοντικά;

Η Ecliptic DS κατάφερε να ελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών κολοσσών, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την πορεία της και προσμένουν στην ολοκλήρωση των αναπτύξεων της, έτσι ώστε να εντάξουν τα προϊόντα της στο «supply chain» της γραμμής παραγωγής των δορυφόρων τους.

Επιπρόσθετα, θεωρούμε ως σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι μια Κυπριακή εταιρεία καλείται σε υψηλού τεχνικού επιπέδου συναντήσεις με working groups της Ευρωπαϊκής Διαστημικής βιομηχανίας, μέσα από τα οποία καθορίζεται η μελλοντική πορεία των τεχνολογιών του διαστήματος.

Σε εγχώριο επίπεδο, εκτιμάμε ότι σύντομα οι διαστημικές και αμυντικές αναπτύξεις της Ecliptic, θα ωθήσουν στο άνοιγμα δεκάδων θέσεων εργασίας, σε σημαντική αύξηση του αριθμού των μηχανικών. σε πόστα υψηλής τεχνολογίας, στην επίλυση τεχνολογικών προκλήσεων, στην ανάληψη μεγαλύτερων έργων εθνικής και Ευρωπαϊκής σημασίας και ειδικότερα στην ενδυνάμωση της θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας σε τεχνολογικό και διπλωματικό επίπεδο.

Original on Transparent jpeg.jpeg

Ποιες ευκαιρίες και οφέλη βλέπετε να έρχονται από την εξέλιξη του τομέα σας;

Ο χώρος του διαστήματος ξεκλειδώνει ευκαιρίες και πραγματικά οφέλη για όλο και περισσότερους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Την ίδια ώρα κινητοποιεί συνεργασίες μεγαλύτερου βεληνεκούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δεσμοί εξάρτησης μεταξύ μικρών και μεγάλων κρατών ενδυναμώνονται και η παρουσία των μικρότερων κρατών ισχυροποιείται σε διπλωματικό επίπεδο.

Η παγκόσμια επιστημονική, επιχειρηματική και πολιτική ηγεσία αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι μέσα από το χώρο της έρευνας, της επιστήμης, της τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης του διαστήματος, δημιουργούνται πολυάριθμες θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, ενισχύεται περαιτέρω η οικονομία και βελτιώνεται το επίπεδο ζωής των ανθρώπων.

Πώς επωφελείται το περιβάλλον και πως αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων χάρη στα δεδομένα που αναφέρατε;

Καθώς τροφοδοτείται η πρωτοποριακή έρευνα και τεχνολογία, προωθούνται δράσεις που ενισχύουν τη δημόσια ασφάλεια και προστατεύουν τον άνθρωπο, τη γή, τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα και που διευκολύνουν η διαχείριση των εθνικών φυσικών πόρων. Ταυτόχρονα, προωθείται η αριστεία στην επιστήμη, την έρευνα, την καινοτομία και εμπνέονται οι μηχανικοί της επόμενης γενιάς που θα κληθούν να καταστήσουν εφικτή τη συνέχεια όλων αυτών των διαστημικών πρωτοβουλιών, προς το συμφέρον των κοινωνιών.

Ποια η θέση της Κύπρου στο φάσμα της διαστημικής προόδου;

Η τεχνολογική πρόοδος που έχει σημειωθεί την τελευταία δεκαετία σε καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές, σε συνδυασμό με την σημαντικότατη μείωση του κόστους των διαστημικών αποστολών, δίνουν τη δυνατότητα και σε μικρότερες χώρες όπως η Κύπρος να εμπλακούν ενεργά στην παγκόσμια διαστημική εμπορική βιομηχανία.

Η χώρα μας συμμετέχει σ’ αυτή τη πρόοδο και μάλιστα αναμένεται πολύ σύντομα να ηγηθεί διαστημικών αναπτύξεων και συνεργασιών που θα οδηγήσουν στην ενδυνάμωση του εγχώριου διαστημικού οικοσυστήματος και στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας του διαστήματος.

Ποια μορφή έχει η συμμετοχή της χώρας μας στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια;

Η προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει με το επιχειρησιακό έγγραφο της «Εθνικής Στρατηγικής για το Διάστημα» που αναπτύχθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Η στρατηγική αυτή έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και θεωρείται δομικό στοιχείο βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας, καινοτομίας και ευημερίας. Έχει ως στόχο το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την διαστημική πολιτική και την δημιουργία ενός ισχυρού εγχώριου βιομηχανικού διαστημικού οικοσυστήματος.

Η Κύπρος λοιπόν, άρχισε να οδεύεται δυναμικά προς την κατάκτηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών που προκύπτουν από την αξιοποίηση του τομέα του διαστήματος, κάτι που θα τις επιτρέψει να διευρύνει και να αναβαθμίσει τις στρατηγικές της συμμαχίες και συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο.