Συνεντεύξεις

Η τέχνη τού να κτίζεις διπλωματικές γέφυρες με άλλες χώρες

Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του Επίτιμου Προξενικού Σώματος Κύπρου, Χρίστο Γ. Τσάνο

Αρκετά σημαντικό αλλά και αθόρυβο είναι το έργο που επιτελεί το Επίτιμο Προξενικό Σώμα της Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε το 1959, αρχικά από έναν μικρό αριθμό Επίτιμων Προξένων. Σήμερα απαρτίζεται από 12 Επίτιμα Προξενεία και αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Προξένων. Για την αποστολή του Σώματος, τις σημερινές προκλήσεις, τις σχέσεις με το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και τον ρόλο του στο Κυπριακό, μίλησε στη «Σημερινή» ο Πρόεδρος του Επίτιμου Προξενικού Σώματος, Χρίστος Γ. Τσάνος.

Kύριε Τσάνο, ποια η αποστολή του Επίτιμου Προξενικού Σώματος στην Κύπρο, του οποίου είστε Πρόεδρος;

Το Επίτιμο Προξενικό Σώμα Κύπρου έχει ως στόχο την ανάδειξη του τόπου μας και την προώθηση διμερών συνεργασιών με άλλες χώρες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, όπως το εμπόριο, την οικονομία, τον πολιτισμό, την επιστήμη, την εκπαίδευση και φυσικά τις ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από πολύχρονη συνεργασία με το εξωτερικό έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε διαύλους επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση κοινών στόχων. Παράλληλα, μέσα από συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλες αρμόδιες Αρχές γίνονται βήματα για υποστήριξη των μελών του Προξενικού Σώματος για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ποια η σχέση σας με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις διάφορες πρεσβείες; Στο ίδιο πλαίσιο ποια μέτρα λαμβάνονται για τη διατήρηση και ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων και των συνεργειών μεταξύ του Επίτιμου Προξενικού Σώματος και των αντίστοιχων χωρών;

Η αποστολή μας απαιτεί συνεχή επικοινωνία και συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και με την Προεδρία της Κύπρου. Για τη διατήρηση και ενίσχυση των διπλωματικών σχέσεων με αντίστοιχα προξενικά σώματα άλλων χωρών, οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν τον κύριο λόγο, σε πνεύμα συνεργασίας και αμφίδρομης ωφέλειας. Με διμερείς συμφωνίες κτίζονται γέφυρες μεταξύ των χωρών στους προαναφερόμενους τομείς. Επιδιώκεται, επίσης, η σύνδεση και προσχώρηση του Επίτιμου Προξενικού Σώματος σε παρόμοια διεθνή Σώματα, όπως το FICAC, που είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο επίτιμων προξένων. Επίσης η σχέση γίνετε ιδιαίτερη με την άμεση και συνεχή σχέση που έχουμε με τη διευθύντρια εθιμοτυπίας και όλο το προσωπικό αναφορικά με την ενημέρωση αποχωρήσεων ή νέων Προξένων που έρχονται στη χώρα μας. Οι σχέσεις αυτές σκοπό έχουν τη ορθή στήριξη του Επίτιμου Προξενικού Σώματος ως οντότητα και ως σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το Επίτιμο Προξενικό Σώμα και πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι προκλήσεις;

Χρειάζεται βελτίωση της επικοινωνίας και των διαδικασιών με το Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα η προσπάθεια για υποστήριξη και ενδυνάμωση του status και της αποτελεσματικότητας του Προξενικού Σώματος είναι συνεχής. Επίσης πολύ σημαντική πρόκληση είναι η συνεχής ενημέρωση επί των σχέσεων μεταξύ των Προξένων και των Πρέσβεων που αυτήν τη στιγμή υπηρετούν στην Κύπρο, η άμεση ενημέρωση για το Κυπριακό και σε ό,τι αφορά την κυπριακή Κυβέρνηση και τη χώρα που αντιπροσωπεύουν, την ανάπτυξη της οντότητας του κράτους στη χώρα που εμείς το πρεσβεύουμε. Εν κατακλείδι και επί θητείας μου ως προέδρου τα τελευταία τέσσερα χρόνια και θητείας μου στο συμβούλιο του Προξενικού Σώματος από το 2010, οπότε και διορίστηκα, επιθυμία και όραμά μου είναι να αναβαθμιστεί όσο περισσότερο γίνεται ο ρόλος και η υπόσταση του επίτιμου Προξένου κάθε χώρας, πόσω μάλλον το γενικό συμβούλιο του Επίτιμου Προξενικού Σώματος και όλο το Προξενικό Σώμα Κύπρου. Να τύχει αναβάθμισης και αναγνώρισης τόσο σε κυβερνητική δομή όσο και γενικά σε υπηρεσίες σε οποιεσδήποτε άλλες διμερείς σχέσεις και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Ενημερώνουμε ότι το Επίτιμο Προξενικό Σώμα αποτελείται από πολύ αναγνωρισμένους επιχειρηματίες σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της χώρας μας.

Έχετε κάποιο ρόλο να διαδραματίσετε εσείς σε αυτό που ονομάζουμε «διεθνοποίηση του Κυπριακού»;

Το Επίτιμο Προξενικό Σώμα Κύπρου αυτήν τη στιγμή αντιπροσωπεύει 112 χώρες απ’ όλον τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε σχέση με τον πληθυσμό αλλά και το μέγεθος του νησιού μας, θεωρείται ότι φιλοξενεί ίσως τα περισσότερα προξενεία σε σχέση με άλλες χώρες.

Οι επίτιμοι πρόξενοι είναι όλοι επιτυχημένοι επιχειρηματίες και κάποιοι από αυτούς είναι σημαντικές προσωπικότητες που, με τις σχέσεις που καλλιεργούν, έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην ενημέρωση όσον αφορά τις θέσεις της Κύπρου στο κυπριακό ζήτημα.

Mπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας μια σημαντική εμπειρία ή επιτυχία από τη θητεία σας ως Πρόεδρος του Επίτιμου Προξενικού Σώματος, που θεωρείτε ενδεικτική του έργου του Σώματος;

Στη διάρκεια της θητείας μου, το 2022 για πρώτη φορά είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην Κύπρο (στη Λεμεσό) το Παγκόσμιο Προξενικό Συνέδριο με παρουσία πέραν των 70 χωρών και 130 συνέδρων. Αυτό μας βοήθησε ακόμη περισσότερο στην ανάδειξη της χώρας μας ως κέντρου υπηρεσιών, στη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ όλων αυτών που παρευρέθησαν και στην ανάπτυξη ωφέλιμων διμερών συνεργασιών.

Μοιράζομαι επίσης την ανάγκη που νιώθω ότι ο κόσμος έχει να αντιληφθεί τι είναι αυτός ο ρόλος, δεν είμαστε αθλητικός όμιλος, δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, είμαστε Επίτιμοι Πρόξενοι διορισμένοι, επιλεγμένοι από τον Πρόεδρο, Πρωθυπουργό ή Βασιλιά της κάθε χώρας που αντιπροσωπεύουμε, για να αναπτύξουμε τις σχέσεις και την αναγνώριση της χώρας εις τη χώρα που εμείς εδρεύουμε. Άρα μοιράζομαι την ανάγκη να ενημερώσω τον κόσμο γι’ αυτό το πράγμα. Ζούμε σε ένα μικρό νησί, του οποίου μεγάλο ποσοστό είναι τουρκοκρατούμενο και έχουμε και τόσα πολλά Προξενεία, πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί και τι κάνουν, εξ ου και η επισημοποίηση πλέον της δικής μας ιστοσελίδας για να ενημερώνουμε όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους…