Τοπικά

Ανάθεση διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της οδού Τσερίου

Ο Δήμος Στροβόλου ανακοινώνει ότι το Συμβούλιο Προσφορών στη συνεδρία του ημερ. 23 Απριλίου 2024, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση του διαγωνισμού 38/2023 για την υλοποίηση του οδικού έργου «Βελτίωση οδού Τσερίου στον Στρόβολο» στην εταιρεία Cyfield Construction Ltd, η οποία υπέβαλε την πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών είναι 104 εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης του έργου και το κόστος 9,8 εκατ. ευρώ (ακριβές ποσό € 9.836.275,20) πλέον Φ.Π.Α . Το έργο, κατόπιν της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί ως πολεοδομικό, με τη δαπάνη να επιμερίζεται 80% στο Κράτος και 20% στον Δήμο Στροβόλου.

Έχουν ήδη γίνει οι κατάλληλες προετοιμασίες, για απάμβλυνση τυχόν προβλημάτων με την κυκλοφορία των οχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου, σε συνεργασία με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη και την Αστυνομία, ενώ αναμένεται από τον επιτυχόντα προσφοροδότη να καταθέσει το πλάνο εργασιών, βάσει των εγγράφων του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο επανασχεδιάστηκε, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και σε συνέχεια σωρείας αιτημάτων των δημοτών, από τη διεθνούς κύρους εταιρεία Andreas Markides Associates.

Το μήκος της επέμβασης στην οδό Τσερίου είναι 2,20 χλμ και 1,20 στις συμβαλλόμενες παρόδους, θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια με πλάτος 2,00-3,00 μέτρα, σε κάθε πλευρά, θα κατασκευαστεί σύστημα αποχέτευσης όμβριων για την αντιμετώπιση των συχνών φαινομένων πλημμύρας και την παροχέτευση τους στον Πεδιαίο ποταμό, θα υπογειοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και υπηρεσίες των παρόχων τηλεπικοινωνιών. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν 275 νέοι χώροι στάθμευσης, 18 νέες διαβάσεις πεζών, 14 στάσεις λεωφορείων και θα κατασκευαστούν 530 λεκάνες επί των πεζοδρομίων για φύτευση νέων υψίκορμων δέντρων κατάλληλων για οδικές αρτηρίες με στόχο τη μείωση του φαινομένου της θερμονησίδας καθώς και για τη συλλογή του CO2.

Με την υλοποίηση του έργου της βελτίωσης της οδού Τσερίου θα διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια στην περιοχή και η εμπορικότητα του δρόμου, χωρίς να θυσιάζεται ο τοπικός χαρακτήρας στον βωμό του αυτοκινήτου και των μεγάλων ταχυτήτων, με προτεραιότητα να δίνεται στον άνθρωπο και όχι στο αυτοκίνητο.