Τράπεζες

Αβέρωφ για Ταμείο Αλληλεγγύης: Διαφωνεί με Κυβέρνηση «που αγνοεί μετόχους»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου σχετικά με την άμεσης καταβολής €11.000 ανά απώλεια €100.000, για κάθε δικαιούχο του Ταμείου Αλληλεγγύης ενώ εκφράζει την διαφωνία του με κυβέρνηση που αγνοεί τους μετόχους

Ακολουθεί ανακοίνωση:

Σήμερα, 30 Απριλίου 2024 είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι δικαιούχοι του Ταμείου Αλληλεγγύης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν την απαραίτητη αίτηση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το σχετικό μητρώο δικαιούχων και το ταμείο να μπορέσει να συνδράμει στη μερική αναπλήρωση των απωλειών που υπέστησαν φυσικά και νομικά πρόσωπα, λόγω της εφαρμογής μνημονιακών μέτρων στις δύο συστημικές Τράπεζες.

Οι δικαιούχοι του Ταμείου αποτελούν τα μεγαλύτερα θύματα της οικονομικής κρίσης του 2013 και μια δίκαιη Πολιτεία τούς οφείλει μερική, έστω, αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν.

Από τις σχετικές μελέτες που είχαμε διεξάγει, το «κουρεμένο» ποσό φυσικών προσώπων που είναι Κύπριοι πολίτες ανέρχεται σε περίπου 1δις ευρώ.

Παράλληλα, η συνολική αξία των αξιόγραφων είναι γύρω στο 1,1δις, αλλά αν αφαιρεθούν οι επαγγελματίες επενδυτές και εάν λάβει κανείς υπόψη την αξία των μετοχών στο τέλος του 2012, το σύνολο των ζημιών που αφορά φυσικά πρόσωπα - Κυπρίους πολίτες προσεγγίζει τα €2δις.

Μέχρι σήμερα, το Ταμείο Αλληλεγγύης, που δημιουργήθηκε μετά από δική μας πρωτοβουλία την οποία αποδέχτηκαν και άλλες πολιτικές δυνάμεις, έχει αποθεματικό περίπου €200εκ. Παράλληλα, διαθέτει και ακίνητη περιουσία που του παραχωρήθηκε από το κράτος, αξίας περίπου €75εκ.

Με βάση τη διαθέσιμη ρευστότητα του Ταμείου, οι δικαιούχοι του θα μπορέσουν να λάβουν άμεσα €8,000 έκαστος, για κάθε €100.000 ζημιάς.

Με ψήφιση της πρότασης που έχω καταθέσει για τροποποίηση του Νόμου του 2011 περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου, θα διασφαλιστούν σταθεροί πόροι στο Ταμείο Αλληλεγγύης.

Η νομοθεσία, ως έχει σήμερα, προβλέπει ότι ύστερα από τη συσσώρευση €175εκ στο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, τα εισπραχθέντα ποσά παραμένουν στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Η πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη βουλή, τροποποιεί τον βασικό νόμο ώστε με τη συσσώρευση των €175εκ, αντί τα ποσά να παραμένουν στο Πάγιο Ταμείο, €60εκ. εξ αυτών θα διοχετεύονται στο Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης. Το υπόλοιπο ποσό θα παραμένει στο Πάγιο Ταμείο και θα διατίθεται αποκλειστικά για καταβολή του ποσοστού αναπλήρωσης του 22,5% των Ταμείων Προνοίας μέσω του Σχεδίου Αυξημένης Αναπλήρωσης, έτσι ώστε το συνολικό ποσό αναπλήρωσης να φτάσει το 75% του Ταμείου Προνοίας για κάθε μέλος.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι επιπλέον του ποσού των €8.000 ανά €100.000 ζημιάς, στα επόμενα χρόνια θα μπορεί ο κάθε δικαιούχος να λαμβάνει ακόμα €3.000 ετησίως για κάθε €100.000 ζημιάς, χωρίς να συνυπολογίζεται η επιπρόσθετη κρατική χορηγία.

Με αυτά δεν αποδίδεται, βέβαια, άμεσα και πλήρως η κοινωνική δικαιοσύνη, είναι όμως μια καλή αρχή ως ελάχιστη ένδειξη ότι τούτη η Πολιτεία αναγνωρίζει τις θυσίες που υπέστησαν λόγω κουρέματος οι καταθέτες, οι κάτοχοι αξιογράφων και οι μέτοχοι. Την ίδια στιγμή, καλούμε την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πρόταση της, η οποία αγνοεί τους μετόχους.