Κυπριακό

Κύπρος-Ελλάδα οι κορυφαίες απειλές για ασφάλεια Τουρκίας - Απόρρητο έγγραφο

Άρθρο του Nordic Monitor αποκαλύπτει ότι η Τουρκία θεωρεί την Ελλάδα και την Κύπρο ως τις δύο κορυφαίες απειλές για την εθνική της ασφάλεια, συγκεντρώνοντας εκτενείς πληροφορίες για στρατιωτικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές δραστηριότητες από αυτές τις χώρες, ακόμη και σε καιρό ειρήνης.

Σύμφωνα με ένα απόρρητο έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Πληροφοριών της Τουρκίας, οι πληροφορίες αυτές αξιολογούνται τακτικά για να εντοπίζονται ενδείξεις απειλών και να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα. Το έγγραφο περιλαμβάνει ένα σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης για την αξιολόγηση των απειλών από την Ελλάδα και την Κύπρο, με στόχο την προετοιμασία και την ενημέρωση των πολιτικών αποφάσεων.

166583f162500d.jpeg

Το έγγραφο υπογράφει ο Χουλουσί Ακάρ, ο τότε αρχηγός του γενικού επιτελείου του Στρατού, ο οποίος αργότερα έγινε υπουργός Άμυνας και σήμερα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας. Το έγγραφο έχει ημερομηνία τον Απρίλιο του 2016 και θεωρείται ότι είναι μια αναβαθμισμένη και νεότερη έκδοση παρόμοιων οδηγιών που εγκρίθηκαν το 2003.

Ο Ακάρ διέταξε την καταστροφή όλων των αντιγράφων της προηγούμενης έκδοσης και διέταξε να διανεμηθούν περιορισμένα αντίγραφα της τρέχουσας έκδοσης σε επιλεγμένες στρατιωτικές μονάδες καθώς και στην τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT και στα υπουργεία Εξωτερικών και Εσωτερικών υπό αυστηρή εμπιστευτικότητα και εφόσον χρειάζεται.

Οι οδηγίες δηλώθηκε ότι ήταν δεσμευτικές και για τους στρατιωτικούς ακόλουθους που σταθμεύουν στο εξωτερικό. Σημειώθηκε ότι οι πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι Τούρκοι στρατιωτικοί ακόλουθοι πρέπει να διαβιβαστούν στους ανωτέρους τους για να συνεισφέρουν στη δεξαμενή πληροφοριών που συλλέγονται στο αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου. Συνέστησαν τη χρήση όλων των μεθόδων συλλογής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης των εικόνων και πληροφοριών ανοιχτού κώδικα (SIGINT, HUMINT, IMINT και OSINT).

Οι κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν εν μέρει με την προσαρμογή του συστήματος προειδοποίησης πληροφοριών του ΝΑΤΟ (NIWS) για την τυποποίηση των δεικτών, κάτι που είναι ειρωνικό δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι σύμμαχος της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, όπως σημειώνεται.

Τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν για την αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης χώρας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένα. Όσον αφορά τους δείκτες εσωτερικής πολιτικής και διακυβέρνησης, ο τουρκικός στρατός εντόπισε 97 δραστηριότητες που θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια αξιολογήσεων σε αυτό το μέτωπο. Ο αριθμός των δεικτών για κοινωνικοοικονομικούς και στρατιωτικούς τομείς είναι 57 και 43, αντίστοιχα.

166583f3943d86.jpeg

Όσον αφορά τους εξωτερικούς δείκτες, οι κατευθυντήριες γραμμές απαριθμούσαν δεκάδες κριτήρια, τα οποία περιελάμβαναν διεθνή προπαγάνδα και εξασφάλιση πολιτικής υποστήριξης από άλλες χώρες. Παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων, η δημιουργία επαφής με ξένους στρατιωτικούς ηγέτες, η συγκρότηση συμμαχικών ομάδων δράσης, η λήψη εξωτερικής στρατιωτικής υποστήριξης και ο συντονισμός πληροφοριών με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών καταγράφηκαν επίσης ως κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μήτρας κινδύνου για την Ελλάδα και την Κύπρο.