Ακίνητο

Αυξήθηκε ο αριθμός των αδειών οικοδομής το πρώτο τρίμηνο του έτους

Αύξηση 3,3% παρουσίασε σε ετήσια βάση ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν στην Κύπρο την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, με την αξία των αδειών αυτών να ανέρχεται στα €0,73 δισ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 13,2%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των αδειών οικοδομής το πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθε σε 1.876 σε σύγκριση με 1.816 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 20,7%.

Ανά κατηγορία έργου, τη μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία άνοδο παρουσίασαν οι άδειες για έργα πολιτικού μηχανικού με 18,9%, οι άδειες για μη οικιστικά κτήρια αυξήθηκαν κατά 10,7%, ενώ οι άδειες για οικιστικά κτίρια παρουσίασαν μικρή μείωση 0,6% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, άνοδο 11,1% και 10,6% παρουσίασαν οι άδειες για κατασκευή δρόμων και για διαίρεση οικοπέδων, αντίστοιχα.

Ειδικότερα για τα οικιστικά κτίρια, μεγάλη αύξηση, σε ποσοστό 177,6% παρουσίασαν οι μικτές πολυκατοικίες, με τις οικιστικές πολυκατοικίες να καταγράφουν αύξηση 32,9%. Αντίθετα οι άδειες για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες κατέγραψαν μείωση 6,5% και 2,2%, αντίστοιχα.

Με βάση τη Στατιστική Υπηρεσία, το συνολικό εμβαδό των αδειών που εκδόθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανήλθε σε 626.442 τετραγωνικά μέτρα, καταγράφοντας άνοδο 12,2%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Την μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασαν τα μη οικιστικά κτίρια με 35,2%, τα έργα πολιτικού μηχανικού με 23,5%, ενώ τα οικιστικά κτίρια αυξήθηκαν κατά 6,6%.

Η συνολική αξία των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανήλθε σε €730,2 εκατ. σε σύγκριση με €644,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν τα μη οικιστικά κτίρια με 1,5,4%, ακολουθούμενα από τα έργα πολιτικού μηχανικού με 15,2%, ενώ η αξία των οικιστικών κτιρίων κατέγραψε αύξηση 13,5%, παρά τη μικρή μείωση των αριθμών αδειών οικοδομής. Αντίθετα, οι αξίες για τις άδειες για διαίρεση οικοπέδων και κατασκευή δρόμων παρουσίασαν μείωση 8,5% και 4,2%, αντίστοιχα.

Οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα.

ΚΥΠΕ