Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Οι γυναίκες στη ναυτιλία

Το νέο πράσινο είναι γαλάζιο

Το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών

Η αποπομπή της Ρωσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι γεωπολιτικές του προεκτάσεις

Η Έκτακτη Σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την Ουκρανία

Οι διαστημικές φιλοδοξίες της Ε.Ε. και η ψηφιακή Ευρώπη

Η Ευρώπη τού αύριο και η ατζέντα της γαλλικής Προεδρίας

Ανασκόπηση λιμενικών δραστηριοτήτων και τα λιμάνια τού αύριο

Με κάποια αφορμή, περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων